افزایش قیمت ثبت /تمدید /انتقال دامنه ملی

با توجه به تصمیمات مرکز ثبت دامنه های ملی (nic) برای کاهش تخفیف نمایندگان از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد هزینه ثبت / تمدید / انتقال دامنه ها افزایش پیدا خواهد کرد .

لازم به ذکر است این مورد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت توسط آنلاین سرور اعمال خواهد شد لذا نمایندگان محترم آنلاین سرور قیمت های خود را برای کاربران خود تغییر بدهید تا دچار ضرر و زیان احتمالی نشوید .