احتراما به اطلاع میرساند در پی افزایش گستره خدمات به مشترکین٬ خدمت جدیدی از آنلاین سرور در تکمیل پروژه سیستم یکپارچه DNS ارائه گردید که از این پس کاربران سرورهای مجازی و اختصاصی ایران و هلند میتوانند از Reverse DNS یا RDNS استفاده نمایند. نظر به اینکه آنلاین سرور LIR رسمی RIPE و Owner آی پی ها می باشد٬ قابلیت RDNS را برای این مجموعه نیز فراهم ساخته است. از این پس تمامی سرورهای مجازی و اختصاصی ایران و خارج آنلاین سرور از قابلیت Reverse Dns پشتیبانی میکنند.   در حال حاضر جهت ایجاد RDNS برای IP مورد نظرتان لازم است از طریق واحد پشتیبانی درخواست خود را ارسال نمایید. البته آنلاین سرور به کاربران خود این نوید را میدهد تا بزودی در آینده با پیاده سازی Delegation امکان ویرایش آنلاین PTR Recoard را برای سرورها ایجاد نماید.