آنلاین سروری ها نوروزتان مبارک!

از یکم تا دهم فروردین ماه از تخفیفات ارزنده آنلاین سرور بهره‌مند شوید.

هاست

ماهانه:

%20

کدتخفیف:

ha1400


سالانه:

%30

کدتخفیف:

hb1400

دامنهir

یکساله:

1400تومان

کدتخفیف:

ir1400

سرور اختصاصی ایران

ماهانه:

%5

کدتخفیف:

da1400


سه ماهه:

%10

کدتخفیف:

db1400

سرورمجازی ایران

سه ماهه:

%10

کدتخفیف:

va1400


شش ماهه:

%15

کدتخفیف:

vb1400

سرورافسانه ای ایران پلن دوم

سه ماهه:

100 هزار تومان تخفیف

کدتخفیف:

sa1400


شش ماهه:

300 هزار تومان تخفیف

کدتخفیف:

sb1400


سالانه:

600 هزار تومان تخفیف

کدتخفیف:

sc1400

سرورمجازی خارج از ایران

سه ماهه:

%5

کدتخفیف:

vpsm1400


سالانه:

%10

کدتخفیف:

vpsy1400