نمونه جدول هاستینگ

پلن اول

5,500تومان ماهیانه
5,500تومان ماهیانه
 • 100 مگابایت فضای میزبانی
  100 مگابایت فضای میزبانی
 • ترافیک ماهیانه: 30 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه: 30 گیگابایت
 • هدیه خرید یکساله: دامنه .ir رایگان
  دامنه رایگان .ir برای خرید یکساله
 • 900 مگاهرتز پردازنده
  900 مگاهرتز پردازنده
 • 1024 مگابایت رم
  1024 مگابایت رم اختصاصی
 • پردازش در لحظه : 60
  پردازش در لحظه : 60
 • کانکشن در لحظه : 20
  کانکشن در لحظه : 20
 • تمدید 6 ماهه 30,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 55,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن دوم

8,000تومان ماهیانه
8,000تومان ماهیانه
 • 200 مگابایت فضای میزبانی
  200 مگابایت فضای میزبان
 • ترافیک ماهیانه: 50 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه: 50 گیگابایت
 • هدیه خرید یکساله: دامنه .ir رایگان
  دامنه رایگان .ir
 • 1000 مگاهرتز پردازنده
  1000 مگاهرتز پردازنده
 • 1280 مگابایت رم
  1280 مگابایت رم اختصاصی
 • پردازش در لحظه : 65
  پردازش در لحظه : 65
 • کانکشن در لحظه : 25
  کانکشن در لحظه : 25
 • تمدید 6 ماهه 44,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 80,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن سوم

10,000تومان ماهیانه
10,000تومان ماهیانه
 • فضا : 500 Mb
  500 مگابایت فضای میزبانی
 • ترافیک : 70 GB
  ترافیک ماهیانه: 70 گیگابایت
 • هدیه خرید یکساله: دامنه .ir رایگان
  دامنه رایگان .ir
 • 1100 مگاهرتز پردازنده
  1100 مگاهرتز پردازنده
 • 1536 مگابایت رم
  1536 مگابایت رم اختصاصی
 • پردازش در لحظه : 70
  پردازش در لحظه : 70
 • کانکشن در لحظه : 30
  کانکشن در لحظه : 30
 • تمدید 6 ماهه 63,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 105,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن چهارم

12,000تومان ماهیانه
12,000تومان ماهیانه
 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
  1 گیگابایت فضای میزبانی
 • ترافیک ماهیانه: 150 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه: 150 گیگابایت
 • هدیه خرید یکساله: دامنه .ir رایگان
  دامنه رایگان .ir
 • 1200 مگاهرتز پردازنده
  1200 مگاهرتز پردازنده
 • 1792 مگابایت رم
  1792 مگابایت رم اختصاصی
 • پردازش در لحظه : 75
  پردازش در لحظه : 75
 • کانکشن در لحظه : 35
  کانکشن در لحظه : 35
 • تمدید 6 ماهه 66,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 120,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن پنجم

15,000تومان ماهیانه
15,000تومان ماهیانه
 • 3 گیگابایت فضای میزبانی
  3 گیگابایت فضای میزبانی
 • ترافیک ماهیانه: نامحدود
  ترافیک ماهیانه: نامحدود
 • خرید یکساله: .ir/.com رایگان
  دامنه رایگان .com .ir
 • 1300 مگاهرتز پردازنده
  1300 مگاهرتز پردازنده
 • 2048 مگابایت رم
  2048 مگابایت رم اختصاصی
 • پردازش در لحظه : 80
  پردازش در لحظه : 80
 • کانکشن در لحظه : 40
  کانکشن در لحظه : 40
 • تمدید 6 ماهه 82,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 150,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن ششم

18,000تومان ماهیانه
18,000تومان ماهیانه
 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
  5 گیگابایت فضای میزبانی
 • ترافیک ماهیانه: نامحدود
  ترافیک ماهیانه: نامحدود
 • خرید یکساله: .ir/.com رایگان
  دامنه رایگان .com .ir
 • 1400 مگاهرتز پردازنده
  1400 مگاهرتز پردازنده
 • 2304 مگابایت رم
  2304 مگابایت رم اختصاصی
 • پردازش در لحظه : 85
  پردازش در لحظه : 85
 • کانکشن در لحظه : 45
  کانکشن در لحظه : 45
 • تمدید 6 ماهه 99,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 180,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن هفتم

22,500تومان ماهیانه
22,500تومان ماهیانه
 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
  10 گیگابایت فضای میزبانی
 • ترافیک ماهیانه: نامحدود
  ترافیک ماهیانه: نامحدود
 • خرید یکساله: .ir/.com رایگان
  دامنه رایگان .com .ir
 • 1500 مگاهرتز پردازنده
  1500 مگاهرتز پردازنده
 • 2560 مگابایت رم
  2560 مگابایت رم اختصاصی
 • پردازش در لحظه : 90
  پردازش در لحظه : 90
 • کانکشن در لحظه : 50
  کانکشن در لحظه : 50
 • تمدید 6 ماهه 124,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 225,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.