1
انتخاب سرویس
2
تنطیم دامنه
3
پیکربندی
4
بررسی سبد خرید
5
ورود / ثبت نام
6
تکمیل سفارش
www.
www.
www.

* ثبت دامنه رایگان تنها در دوره خرید هاست به صورت یک ساله قابل ارائه است و فقط پسوند های مشخص شده به صورت رایگان ثبت میشود و در صورت عدم ثبت دامنه رایگان در این مرحله از ارائه آن در آینده معذور هستیم .: .ir