1
انتخاب سرویس
2
تنطیم دامنه
3
پیکربندی
4
بررسی سبد خرید
5
ورود / ثبت نام
6
تکمیل سفارش
www.
www.
www.

* ثبت دامنه رایگان تنها در موارد زیر قابل اجراست: .ir