مزایای استفاده از هاست سی پنل ایران:

• به دلیل میزبانی در ایران کاربران به سایت شما با سرعت بسیار بالاتری دسترسی خواهند داشت
• به دلیل مصرف پهنای باند داخلی از خروج ارز از کشور جلوگیری می شود
• هزینه مناسب و عدم نیاز به صرف هزینه های گزاف
• انتقال رایگان وب سایت شما

هاست اشتراکی 100 مگابایت ایران

مقدار فضا » 100 مگابایت
پهنای باند » 30 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 200 مگابایت ایران

مقدار فضا » 200 مگابایت
پهنای باند »50 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 500 مگابایت ایران

مقدار فضا » 500 مگابایت
پهنای باند »70 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 1 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 1 گیگابایت
پهنای باند »150 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 3 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 3 گیگابایت
پهنای باند »نامحدود
ساب دامین » نامحدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 5 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 5 گیگابایت
پهنای باند »نامحدود
ساب دامین » نامحدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 10 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 10 گیگابایت
پهنای باند »نامحدود
ساب دامین » نامحدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 20 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 20 گیگابایت
پهنای باند »نامحدود
ساب دامین » نامحدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود