مزایای استفاده از هاست لینوکس

• میزبانی سایت ها بر روی سرورهای با کیفیت از آلمان و فرانسه
• امکان ارتقا به سرویس هایی با منابع بیشتر
• هزینه مناسب و مقرون به صرفه
• نیم سرور های کلاستر شده
• سرعت بالا
• انتقال رایگان وب سایت شما

هاست اشتراکی 100 مگابایت سی پنل

مقدار فضا » 100 مگابایت
پهنای باند » 30 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 200 مگابایت سی پنل

مقدار فضا » 200 مگابایت
پهنای باند » 50 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 500 مگابایت سی پنل

مقدار فضا » 500 مگابایت
پهنای باند » 70 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 1 گیگابایت سی پنل

مقدار فضا » 1 گیگ
پهنای باند » 150 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نا محدود

هاست اشتراکی 3 گیگابایت سی پنل

مقدار فضا » 3 گیگ
پهنای باند » نامحدود
ساب دامین » نامحدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 5 گیگابایت سی پنل

مقدار فضا » 5 گیگ
پهنای باند » نامحدود
ساب دامین » نامحدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 10 گیگابایت سی پنل

مقدار فضا » 10 گیگ
پهنای باند » نامحدود
ساب دامین » نامحدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 20 گیگابایت سی پنل

مقدار فضا » 20 گیگ
پهنای باند » نامحدود
ساب دامین » نامحدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود