مزایای استفاده از سرویس هاست کم حجم

• عدم پرداخت هزینه اضافی
• امکان استفاده از قابلیتهای هاست بدون صرف هزینه بالا
• بهینه بودن شرایط استفاده از هاست
• انتقال رایگان وب سایت شما

10 مگابایت

مقدار فضا » 10 مگابایت
پهنای باند » 1 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

20 مگابایت

مقدار فضا » 20 مگابایت
پهنای باند » 1 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

30 مگابایت

مقدار فضا » 30 مگابایت
پهنای باند » 2 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

40 مگابایت

مقدار فضا » 40 مگابایت
پهنای باند » 2 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود