امکانات نمایندگی سرور مجازی ایران :

• ارتقا منابع تخصیصی بدون ایجاد اختلال در سرویس
• سفارش آیپی بیشتر به صورت جداگانه
• مشاهده و مدیریت منابع مصرفی
• دسترسی VNC
• ساخت، حذف، معلق کردن سرور مشترکین
• مدیریت کاربران
• Reboot, Shutdown خودکار سرور مشترکین
• نصب مجدد و خودکار سیستم عامل در کمتر از 5 دقیقه
• تحویل آنی نمایندگی سرور مجازی
• منابع و کرنل 100% اختصاصی

پلن 1

رم اختصاصی » 1536 mb
فضای هارد » 100GB
پردانده » 2 هسته 2.5Ghz ~ 3.6Ghz
ترافیک ماهیانه » 120GB
تعداد آی پی » 2 عدد IPv4
تعداد سرور مجازی » 2 عدد

پلن 2

رم اختصاصی » 3072 MB
فضای هارد » 200 GB
پردانده » 4 هسته 2.5Ghz ~ 3.6Ghz
ترافیک ماهیانه » 200 GB
تعداد آی پی » 4 عدد IPv4
تعداد سرور مجازی » 4 عدد

پلن 3

رم اختصاصی » 4096 MB
فضای هارد » 300 GB
پردازنده » 4 هسته 2.5Ghz ~ 3.6Ghz
ترافیک ماهیانه » 300 GB
تعداد آی پی » 5 عدد IPv4
تعداد سرور مجازی » 5 عدد

پلن 4

رم اختصاصی » 6144 MB
فضای هارد » 400 GB
پردازنده » 6 هسته 2.5Ghz ~ 3.6Ghz
ترافیک ماهیانه » 500 GB
تعداد آی پی » 6 عدد IPv4
تعداد سرور مجازی » 6 عدد