لایسنس LiteSpeed

لایسنس vps

1 هسته cpu
محدودیت رم 2 گیگ
کانکشن همزمان 500
پشتیبانی از
KVM
HyperV
Virtuozzo
OpenVZ VPS
XEN
VMWare

لایسنس vps Ultra

1 هسته cpu
محدودیت رم 8 گیگ
کانکشن همزمان 800
پشتیبانی از
KVM
HyperV
Virtuozzo
OpenVZ VPS
XEN
VMWare

لایسنس یک هسته(1-CPU)

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 1 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
1 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای VPS با رم بیش از 8 گیگ و سرورهای اختصاصی تا 6 هسته توصیه می شود.

لایسنس دو هسته(2-CPU)

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 2 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
2 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.

لایسنس سیستمی لایت اسپید 2 هسته - LSCache Standard

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 2 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
2 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
پشتیبانی از بینهایت دامنه.
کانکشن همزمان نامحدود.
به همراه ماژول Cache رایگان.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.
کش لایت اسپید یک حافظه کش، پر سرعت با قابلیت بالای قابل تنظیم برای وب سرور لایت اسپید می باشد.

لایسنس سیستمی 2 هسته (Web Host Professional)

لایت اسپید ( LiteSpeed ) وب سروری است بر پایه عملکرد و سرعت بالا . بسیار شبیه آپاچی است و براحتی میتواند جایگزین آن شود.
این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 2 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
2 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
پشتیبانی از بینهایت دامنه.
کانکشن همزمان نامحدود.
به همراه ماژول Cache رایگان.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.
کش لایت اسپید یک حافظه کش، پر سرعت با قابلیت بالای قابل تنظیم برای وب سرور لایت اسپید می باشد.

شروع از
899,945 تومان
ماهانه
289,654 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
لایسنس سیستمی 4 هسته (Web Host Enterprise)

لایت اسپید ( LiteSpeed ) وب سروری است بر پایه عملکرد و سرعت بالا . بسیار شبیه آپاچی است و براحتی میتواند جایگزین آن شود.
این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 4 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
4 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
پشتیبانی از بینهایت دامنه.
کانکشن همزمان نامحدود.
به همراه ماژول Cache رایگان.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.
کش لایت اسپید یک حافظه کش، پر سرعت با قابلیت بالای قابل تنظیم برای وب سرور لایت اسپید می باشد.

لایسنس سیستمی (Web Host Elite) Configurable Worker Processes

لایت اسپید ( LiteSpeed ) وب سروری است بر پایه عملکرد و سرعت بالا . بسیار شبیه آپاچی است و براحتی میتواند جایگزین آن شود.
محدودیت رم وجود ندارد.
پشتیبانی از بینهایت دامنه.
کانکشن همزمان نامحدود.
به همراه ماژول Cache رایگان.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.
کش لایت اسپید یک حافظه کش، پر سرعت با قابلیت بالای قابل تنظیم برای وب سرور لایت اسپید می باشد.

لایسنس سیستمی لایت اسپید 8 هسته - LiteMage Unlimited

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 8 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
8 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.

liteSpeed Web ADC (Load Balancer) - 2 CPU NET
شروع از
57,972 تومان
ماهانه
289,654 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
لایسنس لایت اسپید رایگان (Free Starter)

این لایسنس دارای محدودیت در رم و دامنه می باشد.
2 گیگابایت رم
1 هسته CPU
1 عدد دامنه

liteSpeed Web ADC (Load Balancer) - 4 CPU NET
شروع از
135,335 تومان
ماهانه
289,654 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
liteSpeed Web ADC (Load Balancer) - 8 CPU NET
شروع از
162,280 تومان
ماهانه
289,654 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
لایسنس چهار هسته(4-CPU)

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 4 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
4 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 32 هسته توصیه می شود.

لایسنس هشت هسته(8-CPU)

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 8 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
8 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 64 هسته توصیه می شود.