لایسنس LiteSpeed

لایسنس vps

1 هسته cpu
محدودیت رم 2 گیگ
کانکشن همزمان 500
پشتیبانی از
KVM
HyperV
Virtuozzo
OpenVZ VPS
XEN
VMWare

لایسنس vps Ultra

1 هسته cpu
محدودیت رم 8 گیگ
کانکشن همزمان 800
پشتیبانی از
KVM
HyperV
Virtuozzo
OpenVZ VPS
XEN
VMWare

لایسنس یک هسته(1-CPU)

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 1 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
1 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای VPS با رم بیش از 8 گیگ و سرورهای اختصاصی تا 6 هسته توصیه می شود.

لایسنس دو هسته(2-CPU)

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 2 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
2 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.

لایسنس سیستمی لایت اسپید 2 هسته

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 2 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
2 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.

لایسنس سیستمی لایت اسپید 8 هسته - LiteMage Unlimited

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 8 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
8 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.

لایسنس چهار هسته(4-CPU)

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 4 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
4 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 32 هسته توصیه می شود.

لایسنس هشت هسته(8-CPU)

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 8 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
8 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 64 هسته توصیه می شود.