لایسنس LiteSpeed

لایسنس vps

1 هسته cpu
محدودیت رم 2 گیگ
کانکشن همزمان 500
پشتیبانی از
KVM
HyperV
Virtuozzo
OpenVZ VPS
XEN
VMWare

لایسنس vps Ultra

1 هسته cpu
محدودیت رم 8 گیگ
کانکشن همزمان 800
پشتیبانی از
KVM
HyperV
Virtuozzo
OpenVZ VPS
XEN
VMWare

لایسنس یک هسته(1-CPU)

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 1 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
1 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای VPS با رم بیش از 8 گیگ و سرورهای اختصاصی تا 6 هسته توصیه می شود.

لایسنس دو هسته(2-CPU)

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 2 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
2 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.

لایسنس سیستمی لایت اسپید 2 هسته

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 2 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
2 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.

34,050 تومان
Monthly
170,250 Setup Fee
Order Now
لایسنس چهار هسته(4-CPU)

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 4 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
4 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 32 هسته توصیه می شود.

لایسنس هشت هسته(8-CPU)

این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 8 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
8 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
کانکشن همزمان نامحدود.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 64 هسته توصیه می شود.