ویژگی های هاست ویندوز خارج :

• پیشنهاد ما جهت راه اندازی سایت های شخصی برنامه نویسی شده با زبان های مایکروسافت و PHP
• سیستم عامل ویندوز سرور 2012 تکنولوژی
• انتقال از سایر شرکت ها رایگان

هاست 100 مگابایت ویندوز

فضای میزبانی » 100 مگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2008 & 2012 & 2014

هاست 200 مگابایت ویندوز

فضای میزبانی » 200 مگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2008 & 2012 & 2014

هاست 500 مگابایت ویندوز

فضای میزبانی » 500 مگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2008 & 2012 & 2014

هاست 1 گیگابایت ویندوز

فضای میزبانی » 1 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2008 & 2012 & 2014

هاست 3 گیگابایت ویندوز

فضای میزبانی »3 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2008 & 2012 & 2014

هاست 5 گیگابایت ویندوز

فضای میزبانی » 5 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2008 & 2012 & 2014

هاست 10 گیگابایت ویندوز

فضای میزبانی » 10 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2008 & 2012 & 2014