تیم ما

 • برنامه نویس
 • طراح وب
 • گرافیست

مجید عیسی لو

 • برنامه نویس
 • طراح وب
 • گرافیست

مهرداد تاری

 • پشتیبان سرور
 • طراح وب
 • ادمین هاستینگ
 • مسلط به مجازی سازی
 • ادمین هاستینگ

اکرم فارابی

 • پشتیبان سرور
 • طراح وب
 • ادمین هاستینگ
 • مسلط به مجازی سازی
 • ادمین هاستینگ

سینا سحرخیز

 • برنامه نویس
 • طراح وب
 • گرافیست

محمد رجبلو