در کنار کادر درمان برای مبارزه با کرونا

یم آنلاین سرور به جهت انجام مسئولیت اجتماعی خود، قدردانی از بیمارستان‌ها، کادر درمانی فداکار و زحمت کش کشورمان و همچنین کمک به سلامت جان و و آرامش روان مردم این سرزمین، تصمیم گرفت تا زمان پشت سر گذاشتن این شرایط به فداکاران خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا با برداشتن گامی هرچند کوچک یاری برساند.