سرور اختصاصی آمریکا

سرور اختصاصی یک سرویس بسیار مفید و کاربردی برای وب سایت ها , نهاد ها یا ارگان های بزرگ و سازمان های دولتی و خصوصی میباشد که داشتن امنیت و پایداری بسیار بالا برای اطلاعاتشان مهم است و تمایلی به استفاده از سرویس های اشتراکی ندارند. منابع اختصاصی بالا ، بهره مندی از ترافیک ماهانه بسیار بالا، فضای گسترده میزبانی , کنترل و دسترسی برسرور اختصاصی از امکانات سرورهای اختصاصی می‌باشد. سرور اختصاصی آمریکا توسط دیتاسنتر Nocix و Colocrossing ارائه می گردد.

سرور

CPU

فرکانس

هسته واقعی و هسته مجازی

RAM

HDD

IP

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

پلن اول

CPU

I5 3470

فرکانس

3.4GHz / 3.8GHz

هسته واقعی و هسته مجازی

4Cores - 4 Threads

RAM

16GB DDR3

HDD

2TB

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,182,300 تومان

قیمت سالیانه

14,187,600 تومان

نام سرور

پلن دوم

CPU

I5 3470

فرکانس

3.4GHz / 3.8GHz turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4Cores - 4 Threads

RAM

16GB DDR3

HDD

2TB +120GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,249,860 تومان

قیمت سالیانه

14,998,320 تومان

نام سرور

پلن سوم

CPU

Xeon E3-1220v1

فرکانس

3.1 GHz / 3.4 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores/ 4 Threads

RAM

32GB DDR3

HDD

240GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,418,760 تومان

قیمت سالیانه

17,025,120 تومان

نام سرور

پلن چهارم

CPU

Xeon E3-1240v21

فرکانس

3.4 GHz / 3.8 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores/ 8 Threads

RAM

16GB DDR3

HDD

480GB SSD + 4TB

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,655,220 تومان

قیمت سالیانه

19,862,640 تومان

نام سرور

پلن پنجم

CPU

Xeon E3-1270

فرکانس

3.4 GHz / 3.8 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores/ 8 Threads

RAM

16GB DDR3

HDD

480GB SSD + 4TB

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,553,880 تومان

قیمت سالیانه

18,646,560 تومان

نام سرور

پلن ششم

CPU

Xeon E3-1230v2

فرکانس

3.4 GHz / 3.6 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores/ 8 Threads

RAM

32GB DDR3

HDD

500GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,655,220 تومان

قیمت سالیانه

19,862,640 تومان

نام سرور

پلن هفتم

CPU

AMD Octacore Preconfig

فرکانس

3.1 GHz / 3.4 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

8 Cores/ 8 Threads

RAM

32GB DDR3

HDD

4TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,689,000 تومان

قیمت سالیانه

20,268,000 تومان

نام سرور

پلن هشتم

CPU

Xeon E3-1230v2

فرکانس

3.2 GHz / 3.6 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores/ 8 Threads

RAM

32GB DDR3

HDD

4TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,891,680 تومان

قیمت سالیانه

22,700,160 تومان

سرور

CPU

فرکانس

هسته واقعی و هسته مجازی

RAM

HDD

IP

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

پلن اول

CPU

Dual Xeon 5520

فرکانس

2.26GHz

هسته واقعی و هسته مجازی

8 Cores / 16 threads

RAM

24GB DDR3

HDD

240GB SSD + 3TB

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,689,000 تومان

قیمت سالیانه

20,268,000 تومان

نام سرور

پلن دوم

CPU

Dual Xeon 5639

فرکانس

2.13GHz

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores / 24 threads

RAM

32GB DDR3

HDD

2x2TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,857,900 تومان

قیمت سالیانه

22,294,800 تومان

نام سرور

پلن سوم

CPU

Dual Xeon 5650

فرکانس

2.66GHz / 3.06GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores / 24 threads

RAM

72GB DDR3

HDD

120GB SSD + 3TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

2,871,300 تومان

قیمت سالیانه

34,455,600 تومان

نام سرور

پلن چهارم

CPU

Opteron 6234

فرکانس

2.66GHz

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores / 12 threads

RAM

64GB DDR3

HDD

120GB SSD + 4TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

3,006,420 تومان

قیمت سالیانه

36,077,040 تومان

نام سرور

پلن پنجم

CPU

Dual Xeon E5-2670

فرکانس

2.66GHz / 3.3GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

16 Cores / 32 threads

RAM

128GB DDR3

HDD

2TB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

5,371,020 تومان

قیمت سالیانه

64,452,240 تومان

نام سرور

پلن ششم

CPU

Dual Xeon E5-2670

فرکانس

2.66GHz / 3.3GHz

هسته واقعی و هسته مجازی

16Cores - 32 Threads

RAM

128GB DDR3

HDD

2x 2TB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

7,060,020 تومان

قیمت سالیانه

84,720,240 تومان

سرور

CPU

فرکانس

هسته واقعی و هسته مجازی

RAM

HDD

IP

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

پلن اول

CPU

Xeon E3-1240v2

فرکانس

3.4GHz / 3.8GHz turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores / 8 threads

RAM

16GB DDR3

HDD

480GB SSD + 4TB

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,655,220 تومان

قیمت سالیانه

19,862,640 تومان

نام سرور

پلن دوم

CPU

Xeon E3-1270

فرکانس

3.4GHz / 3.8GHz turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores / 8 threads

RAM

16GB DDR3

HDD

480GB SSD + 4TB

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,553,880 تومان

قیمت سالیانه

18,646,560 تومان

نام سرور

پلن سوم

CPU

Dual Xeon E5-2670

فرکانس

2.66GHz / 3.3GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

16 Cores / 32 threads

RAM

64GB DDR3

HDD

480GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

2,668,620 تومان

قیمت سالیانه

32,023,440 تومان

نام سرور

پلن چهارم

CPU

Dual Xeon 5650

فرکانس

2.66GHz / 3.06GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores / 24 threads

RAM

72GB DDR3

HDD

120GB SSD + 3TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

2,871,300 تومان

قیمت سالیانه

34,455,600 تومان

نام سرور

پلن پنجم

CPU

Dual Xeon E5-2670

فرکانس

2.66GHz / 3.3GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

16 Cores / 32 threads

RAM

96GB DDR3

HDD

960GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

3,344,220 تومان

قیمت سالیانه

40,130,640 تومان

نام سرور

پلن ششم

CPU

i7-6700 1x GTX2070 GPU

فرکانس

3.4GHz / 4GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores / 8 Threads

RAM

32GB DDR4

HDD

960GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

3,513,120 تومان

قیمت سالیانه

42,157,440 تومان

نام سرور

پلن هفتم

CPU

Dual Xeon E5-2670

فرکانس

2.66GHz / 3.3GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

16 Cores / 32 threads

RAM

128GB DDR3

HDD

2TB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

5,371,020 تومان

قیمت سالیانه

64,452,240 تومان

نام سرور

پلن هشتم

CPU

Dual Xeon E5-2670

فرکانس

2.5GHz / 3.3GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

20 Cores / 40 threads

RAM

128GB DDR3

HDD

2x 2TB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

7,060,020 تومان

قیمت سالیانه

84,720,240 تومان

سرور

CPU

فرکانس

هسته واقعی و هسته مجازی

RAM

HDD

IP

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

پلن اول

CPU

Dual Xeon 5639

فرکانس

2.13GHz

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores / 24 threads

RAM

32GB DDR3

HDD

2x2TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,857,900 تومان

قیمت سالیانه

22,294,800 تومان

نام سرور

پلن دوم

CPU

Xeon E3-1230v2

فرکانس

3.2GHz / 3.6GHz turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores /8 threads

RAM

32GB DDR3

HDD

4TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,891,680 تومان

قیمت سالیانه

22,700,160 تومان

نام سرور

پلن سوم

CPU

Opteron 6234

فرکانس

2.66GHz

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores /12 threads

RAM

64GB DDR3

HDD

120GB SSD + 4TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

3,006,420 تومان

قیمت سالیانه

36,077,040 تومان

نام سرور

پلن چهارم

CPU

Quad Xeon E7-4860

فرکانس

2.26GHz / 2.67GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

40 Cores /80 threads

RAM

256GB DDR3

HDD

6x 2TB SAS

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

16,856,220 تومان

قیمت سالیانه

100,000,000 تومان

سرور

CPU

فرکانس

هسته واقعی و هسته مجازی

RAM

HDD

IP

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

پلن اول

CPU

Dual Intel Xeon 5420

فرکانس

2.5Ghz

هسته واقعی و هسته مجازی

8 Cores / 8 threads

RAM

16GB DDR2 ECC

HDD

1TB HDD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,148,520 تومان

قیمت سالیانه

13,782,240 تومان

نام سرور

پلن دوم

CPU

Dual Intel Xeon 5520

فرکانس

2.26Ghz

هسته واقعی و هسته مجازی

8 Cores /16 threads

RAM

16GB DDR3 ECC

HDD

2x 2TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,351,200 تومان

قیمت سالیانه

16,214,400 تومان

نام سرور

پلن سوم

CPU

Dual Intel Xeon 5639

فرکانس

2.13Ghz

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores /24 threads

RAM

16GB DDR3 ECC

HDD

2x 2TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,689,000 تومان

قیمت سالیانه

20,268,000 تومان

نام سرور

پلن چهارم

CPU

Dual Xeon 5650

فرکانس

2.66GHz / 3.06GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores /24 threads

RAM

16GB DDR3 ECC

HDD

4TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,857,900 تومان

قیمت سالیانه

22,294,800 تومان

نام سرور

پلن پنجم

CPU

Ryzen 5 3500X

فرکانس

3.6GHz / 4.1 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

6 Cores /6 threads

RAM

32GB RAM

HDD

4TB HDD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

2,871,300 تومان

قیمت سالیانه

34,455,600 تومان

نام سرور

پلن ششم

CPU

i7-9700k

فرکانس

3.6GHz / 4.9GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

8 Cores /8 threads

RAM

16GB DDR4

HDD

480GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

3,344,220 تومان

قیمت سالیانه

40,130,640 تومان

نام سرور

پلن هفتم

CPU

Ryzen 7 3800X

فرکانس

3.9GHz / 4.5 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

8 Cores /16 threads

RAM

32GB RAM

HDD

4TB HDD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

3,344,220 تومان

قیمت سالیانه

40,130,640 تومان

نام سرور

پلن هشتم

CPU

Ryzen 9 3900X

فرکانس

3.8GHz / 4.6 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores /24 threads

RAM

32GB RAM

HDD

4TB HDD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

3,715,800 تومان

قیمت سالیانه

44,589,600 تومان

نام سرور

پلن نهم

CPU

i9-9900k

فرکانس

3.6GHz / 5.0GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

8 Cores /16 threads

RAM

32GB DDR4

HDD

480GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

4,357,620 تومان

قیمت سالیانه

52,291,440 تومان

نام سرور

پلن دهم

CPU

Ryzen Threadripper 3990X

فرکانس

2.9GHz / 4.3 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

64 Cores /128 threads

RAM

32GB RAM

HDD

4TB HDD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

16,856,220 تومان

قیمت سالیانه

100,000,000 تومان

+ اطلاعات بیشتر

 • سرور اختصاصی آمریکاقیمت ها دقیق و متناسب با نرخ ارز میباشد.
 • سرور اختصاصیآپتایم گارانتی شده دیتاسنتر ۹۹٪ واقعی با پشتیبانی ۲۴ ساعته می باشد.
 • در کلیه سرویس ها پورت ۱ گیگابیت بوده که دیتاسنتر ۱۰۰ مگابیت آن را گارانتی می نماید .
 • با توجه به تحریمات علیه کشور عزیزمان ایران تمامی سرورهای اختصاصی آمریکا در پنل شرکت آنلاین سرور که با مدارک و هویت واقعی خارج از ایران ساخته شده است نگاه داشته خواهند شد .
 • در صورت دریافت اخطار از جانب دیتاسنتر بر روی سرور اختصاصی آمریکا مراتب توسط همکاران ما در آنلاین سرور از طریق تیکت به کاربر ابلاغ خواهد گردید و تمامی سعی خود را در ارتباط با کمک به رفع مشکل خواهیم کرد .
 • حویل سرور اختصاصی آمریکا ۱۵ دقیقه تا ۴۸ ساعت کاری کشور آمریکا خواهد بود. اما در حالت کلی زمان تحویل سرور همان زمان تحویل دیتاسنتر خواهد بود .
 • هر آی پی اضافه ۱٫۵ دلار هزینه خواهد داشت که در پکیج های ۴/۸/۱۶/۳۲ تایی توسط دیتاسنتر ارائه خواهد گردید.
 • هزینه ۱ ترابایت هارد اضافه ۲۰ دلار به صورت ماهیانه می باشد.
 • هزینه ۲ ترابایت هارد اضافه ۳۰ دلار به صورت ماهیانه می باشد.
 • هزینه ۱۲۰ گیگ هارد SSD اضافه ۳۰ دلار به صورت ماهیانه می باشد.
 • هزینه ۲۴۰ گیگ هارد SSD اضافه ۶۰ دلار به صورت ماهیانه می باشد.
 • هزینه ۵۱۲ گیگ هارد SSD اضافه ۱۲۰ دلار به صورت ماهیانه می باشد.
 • هزینه ۸ گیگ رم اضافه ۲۰ دلار به صورت ماهیانه می باشد .
 • هزینه ۸ گیگ رم اضافه ۲۰ دلار به صورت ماهیانه می باشد .

سوابق کاری آنلاین سرور

12
دیتاسنتر در سراسر جهان
800
مشتری از سراسر ایران
2000
خدمات ارائه شده
10
سال‌ حضور در مارکت

پشتیبانی 24 ساعته و همهن روزه

تجهیزات قدرتمند زیرساخت

Anti DDoS سخت افزاری

15 روز گارانتی بازگشت وجه کامل

SolidCP رایگان

سوالات متداول؟

بله ، آیپی سرور ها ثابت و برای کشور آمریکا می‌باشد و با تهیه این سرویس شما دارای آیپی ثابت و بدون تغییری هستید.

بله در این خصوص می‌توانید از قسمت چت آنلاین و یا ارسال تیکت درخواست خود را به کارشناسان مجموعه ارسال کنید .

تمامی سیستم عامل های لینوکسی اعم از Debian ، Sent OS و Ubuntu و سیستم عامل های ویندوزی قابل نصب است.

تحویل این سرویس پس از پرداخت ، 1 تا 3 روز کاری می‌باشد.