سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی یک سرویس بسیار مفید و کاربردی برای وب سایت ها , نهاد ها یا ارگان های بزرگ و سازمان های دولتی و خصوصی میباشد که داشتن امنیت و پایداری بسیار بالا برای اطلاعاتشان مهم است و تمایلی به استفاده از سرویس های اشتراکی ندارند. منابع اختصاصی بالا ، بهره مندی از ترافیک ماهانه بسیار بالا، فضای گسترده میزبانی , کنترل و دسترسی برسرور اختصاصی از امکانات سرورهای اختصاصی می‌باشد. سرور اختصاصی آلمان توسط دیتاسنتر هتزنر ارائه می گردد.

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

EX42-NVMe

CPU

Core i7-6700 Quad-Core

RAM

64 GB DDR4

HDD

2x 512 GB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

1,840,364 تومان

قیمت ماهیانه

1,840,364 تومان

قیمت سالیانه

22,084,359 تومان

نام سرور

EX42

CPU

Core i7-6700 Quad-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 4 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

1,840,364 تومان

قیمت ماهیانه

1,840,364 تومان

قیمت سالیانه

22,084,359 تومان

نام سرور

EX62-NVMe

CPU

Core™ i9-9900K Octa-Core

RAM

64 GB DDR4

HDD

2x 1 TB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

3,256,028 تومان

قیمت ماهیانه

3,256,028 تومان

قیمت سالیانه

39,072,327 تومان

نام سرور

EX62

CPU

Core i9-9900K Octa-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 8 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

3,256,028 تومان

قیمت ماهیانه

3,256,028 تومان

قیمت سالیانه

39,072,327 تومان

نام سرور

EX52-NVMe

CPU

Core™ i7-8700 Hexa-Core

RAM

64 GB DDR4

HDD

2x 1 TB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

2,784,140 تومان

قیمت ماهیانه

2,784,140 تومان

قیمت سالیانه

33,409,671 تومان

نام سرور

EX52

CPU

Core™ i7-8700 Hexa-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 8 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

2,784,140 تومان

قیمت ماهیانه

2,784,140 تومان

قیمت سالیانه

33,409,671 تومان

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

AX41

CPU

Ryzen 5 3600 Hexa-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 2 TB Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

1,840,364 تومان

قیمت ماهیانه

1,840,364 تومان

قیمت سالیانه

22,084,359 تومان

نام سرور

AX41-NVME

CPU

Ryzen 5 3600 Hexa-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 512 GB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

1,840,364 تومان

قیمت ماهیانه

1,840,364 تومان

قیمت سالیانه

22,084,359 تومان

نام سرور

AX61-NVMe

CPU

Ryzen™ 9 3900 12-Core

RAM

128 GB DDR4 ECC

HDD

2x 1,92 TB NVMe SSD Datacenter Edition

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

4,199,804 تومان

قیمت ماهیانه

3,963,860 تومان

قیمت سالیانه

47,566,311 تومان

نام سرور

AX63-NVME

CPU

EPYC™ 7502P 32-Core "Rome"

RAM

128GB DDR4 ECC

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

2,784,140 تومان

قیمت ماهیانه

2,784,140 تومان

قیمت سالیانه

33,409,671 تومان

نام سرور

AX51

CPU

Ryzen 7 3700X Octa-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 8 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

2,784,140 تومان

قیمت ماهیانه

2,784,140 تومان

قیمت سالیانه

33,409,671 تومان

نام سرور

AX51-NVME

CPU

Ryzen 7 3700X Octa-Core

RAM

64GB DDR4 ECC

HDD

2x 1 TB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

2,784,140 تومان

قیمت ماهیانه

2,784,140 تومان

قیمت سالیانه

33,409,671 تومان

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

PX62

CPU

Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core

RAM

64GB DDR4 ECC

HDD

2x 8 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

3,727,916 تومان

قیمت ماهیانه

3,727,916 تومان

قیمت سالیانه

44,734,983 تومان

نام سرور

PX62-NVMe

CPU

Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core

RAM

64GB DDR4 ECC

HDD

2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

3,727,916 تومان

قیمت ماهیانه

3,727,916 تومان

قیمت سالیانه

44,734,983 تومان

نام سرور

PX92

CPU

Intel® Xeon® W-2145 Octa-Core Skylake W

RAM

128GB DDR4 RAM

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

4,671,692 تومان

قیمت ماهیانه

4,671,692 تومان

قیمت سالیانه

56,060,295 تومان

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

SX132

CPU

Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core

RAM

128GB DDR4 ECC RAM

HDD

10x 10 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

7,974,908 تومان

قیمت ماهیانه

7,974,908 تومان

قیمت سالیانه

95,698,887 تومان

نام سرور

SX62

CPU

Intel Xeon Processor E3-1270 v3

RAM

32GB ECC DDR3

HDD

4x 10 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

3,256,028 تومان

قیمت ماهیانه

3,256,028 تومان

قیمت سالیانه

39,072,327 تومان

نام سرور

SX132

CPU

Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core

RAM

128GB DDR4 ECC

HDD

10x 10 TB SATA Enterprise

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

7,974,908 تومان

قیمت ماهیانه

7,974,908 تومان

قیمت سالیانه

95,698,887 تومان

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

DX152

CPU

Dual Intel Xeon SP Silver 10-Core

RAM

2x 32 GB DDR4 ECC

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

7,503,020 تومان

قیمت ماهیانه

7,503,020 تومان

قیمت سالیانه

90,036,231 تومان

نام سرور

DX181

CPU

EPYC 7502P 32-core

RAM

128GB DDR4 ECC

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

8,918,684 تومان

قیمت ماهیانه

9,149,339 تومان

قیمت سالیانه

100,000,000 تومان

نام سرور

DX292

CPU

2 x Intel Xeon SP Gold 16-Core

RAM

64GB DDR4 ECC

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

10,334,348 تومان

قیمت ماهیانه

10,334,348 تومان

قیمت سالیانه

100,000,000 تومان
 • کانفیگ و راه اندازی سرور بین یک تا سه روز کاری زمان بر می باشد.
 • سرور ها در دیتاسنتر های پارس آنلاین ، افرانت و تبیان قابل ارائه می باشد.
 • بر روی تمامی سرور ها، نسخه اصلی کنترل پنل SolidCP بر روی ویندوز سرور به صورت رایگان ارائه می شود.
 • ترافیک نامتقارن و مناسب میزبانی از سایت و برنامه ها می‌باشد.
 • تعویض قطعات معیوب توسط ایران‌سرور انجام می‌گردد.
 • امکان دانلود بسته‌های نرم‌افزاری از داخل شبکه با سرعت بسیاربالا فراهم است.
 • ارائه ترافیک مازاد میسر می باشد، با بخش فروش در ارتباط باشید.
 • امکان پرداخت بیش از یک ماه فراهم است.
 • جهت اطلاع از شرایط اجاره به شرط تملیک سرورها لطفا با بخش فروش در ارتباط باشید.
 • این سرویس‌ها برای راه‌اندازی VPN مناسب نمی‌باشد.
 • امکان ارائه سرور اختصاصی در بستر اینترانت فراهم است.

سوابق کاری آنلاین سرور

12
دیتاسنتر در سراسر جهان
800
مشتری از سراسر ایران
2000
خدمات ارائه شده
10
سال‌ حضور در مارکت

پشتیبانی 24 ساعته و همهن روزه

تجهیزات قدرتمند زیرساخت

Anti DDoS سخت افزاری

15 روز گارانتی بازگشت وجه کامل

SolidCP رایگان

سوالات متداول

تحویل سرورهای اختصاصی کشور های خارج از ایران اعم از آلمان ، فرانسه ، هلند ، انگلیس و آمریکا بین ۱ تا ۳ روز کاری زمان بر است.

این هزینه ایجاد و تنظیم سرور شما در دیتاسنتر هتزنر است که آن را فقط برای یکبار پرداخت میکنید و در صورت تمدید سرور دیگر نیاز به پرداخت این هزینه نیست.

برای سرور اختصاصی آلمان تا تعداد ۳۸ آیپی امکان سفارش وجود دارد . همینطور برای سرور مجازی آلمان و سرورمجازی SSD آلمان امکان سفارش تا ۳ آیپی وجود دارد.

با توجه به اینکه معادل ریالی پرداختی شما به آنلاین سرور به صورت یورو توسط آنلاین سرور به دیتاسنتر های خارجی پرداخت می‌شود ، با تغییرات و نوسانات قیمت ارز ، قیمت سرورهای اختصاصی نیز با تغییر همراه است.