سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی یک سرویس بسیار مفید و کاربردی برای وب سایت ها , نهاد ها یا ارگان های بزرگ و سازمان های دولتی و خصوصی میباشد که داشتن امنیت و پایداری بسیار بالا برای اطلاعاتشان مهم است و تمایلی به استفاده از سرویس های اشتراکی ندارند. منابع اختصاصی بالا ، بهره مندی از ترافیک ماهانه بسیار بالا، فضای گسترده میزبانی , کنترل و دسترسی برسرور اختصاصی از امکانات سرورهای اختصاصی می‌باشد. سرور اختصاصی آلمان توسط دیتاسنتر هتزنر ارائه می گردد.

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

EX42-NVMe

CPU

Core i7-6700 Quad-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 512 GB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

3,083,000 تومان

قیمت ماهیانه

3,083,000 تومان

قیمت سالیانه

36,991,000 تومان

نام سرور

EX42

CPU

Core i7-6700 Quad-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 4 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

3,083,000 تومان

قیمت ماهیانه

3,083,000 تومان

قیمت سالیانه

36,991,000 تومان

نام سرور

EX62-NVMe

CPU

Core™ i9-9900K Octa-Core

RAM

128GB DDR4

HDD

2x 1 TB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

5,454,000 تومان

قیمت ماهیانه

5,454,000 تومان

قیمت سالیانه

65,445,000 تومان

نام سرور

EX62

CPU

Core i9-9900K Octa-Core

RAM

128GB DDR4

HDD

2x 8 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

5,454,000 تومان

قیمت ماهیانه

5,454,000 تومان

قیمت سالیانه

65,445,000 تومان

نام سرور

EX52-NVMe

CPU

Core™ i7-8700 Hexa-Core

RAM

128GB DDR4

HDD

2x 1 TB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

4,664,000 تومان

قیمت ماهیانه

4,664,000 تومان

قیمت سالیانه

55,961,000 تومان

نام سرور

EX52

CPU

Core™ i7-8700 Hexa-Core

RAM

128GB DDR4

HDD

2x 8 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

4,664,000 تومان

قیمت ماهیانه

4,664,000 تومان

قیمت سالیانه

55,961,000 تومان

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

AX41

CPU

Ryzen 5 3600 Hexa-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 2 TB Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

3,122,000 تومان

قیمت ماهیانه

3,385,000 تومان

قیمت سالیانه

40,610,000 تومان

نام سرور

AX41-NVME

CPU

Ryzen 5 3600 Hexa-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 512 GB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

3,388,000 تومان

قیمت سالیانه

40,650,000 تومان

نام سرور

AX61-NVMe

CPU

Ryzen™ 9 3900 12-Core

RAM

128GB DDR4 ECC

HDD

2x 1,92 TB NVMe SSD Datacenter Edition

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

7,035,000 تومان

قیمت ماهیانه

7,732,000 تومان

قیمت سالیانه

92,776,000 تومان

نام سرور

AX161

CPU

AMD EPYC™ 7502P 32-Core "Rome"

RAM

128GB DDR4 ECC

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

9,406,000 تومان

قیمت ماهیانه

10,342,000 تومان

قیمت سالیانه

124,100,000 تومان

نام سرور

AX51

CPU

Ryzen 7 3700X Octa-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 8 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

5,122,000 تومان

قیمت سالیانه

61,460,000 تومان

نام سرور

AX51-NVME

CPU

Ryzen 7 3700X Octa-Core

RAM

64GB DDR4 ECC

HDD

2x 1 TB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

4,664,000 تومان

قیمت ماهیانه

5,122,000 تومان

قیمت سالیانه

61,460,000 تومان

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

PX62

CPU

Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core

RAM

64GB DDR4 ECC

HDD

2x 8 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

6,245,000 تومان

قیمت ماهیانه

6,862,000 تومان

قیمت سالیانه

82,335,000 تومان

نام سرور

PX62-NVMe

CPU

Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core

RAM

64GB DDR4 ECC

HDD

2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

6,245,000 تومان

قیمت ماهیانه

6,862,000 تومان

قیمت سالیانه

82,335,000 تومان

نام سرور

PX92

CPU

Intel® Xeon® W-2145 Octa-Core Skylake W

RAM

128GB DDR4 RAM

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

7,628,000 تومان

قیمت ماهیانه

7,628,000 تومان

قیمت سالیانه

91,533,000 تومان

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

sx63

CPU

Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core

RAM

64GB DDR4 ECC

HDD

4x 16 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

5,454,000 تومان

قیمت ماهیانه

5,454,000 تومان

قیمت سالیانه

65,445,000 تومان

نام سرور

sx133

CPU

Intel® Xeon® W-2145 Octa-Core Skylake W

RAM

128GB DDR4 ECC RAM

HDD

10x 16 TB SATA Enterprise HDD, 2x 960GB datacenter NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

13,358,000 تومان

قیمت ماهیانه

13,358,000 تومان

قیمت سالیانه

160,264,000 تومان

نام سرور

sx293

CPU

Intel® Xeon® W-2145 Octa-Core Skylake W

RAM

256GB DDR4 ECC

HDD

14x 16TB Enterprise HDD, 2x 1.92TB Datacenter NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

21,262,000 تومان

قیمت ماهیانه

21,262,000 تومان

قیمت سالیانه

255,141,000 تومان

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

DX152

CPU

Dual Intel Xeon SP Silver 10-Core

RAM

2x 32 GB DDR4 ECC

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

12,568,000 تومان

قیمت ماهیانه

12,568,000 تومان

قیمت سالیانه

150,808,000 تومان

نام سرور

DX181

CPU

EPYC 7502P 32-core

RAM

128GB DDR4 ECC

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

14,939,000 تومان

قیمت ماهیانه

14,939,000 تومان

قیمت سالیانه

179,263,000 تومان

نام سرور

DX292

CPU

2 x Intel Xeon SP Gold 16-Core

RAM

64GB DDR4 ECC

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

17,310,000 تومان

قیمت ماهیانه

17,310,000 تومان

قیمت سالیانه

207,717,000 تومان
 • سرور های اختصاصی آلمان ، در دیتاسنتر Hetzner میزبانی می‌شوند .
 • آپتایم ۹۹٪ واقعی با پشتیبانی ۲۴ ساعته می باشد.
 • ارائه رم تا 768GB
 • ارائه هارد تا 40TB
 • ارائه پردازنده های پرقدرت AMD و Intel Xeon
 • ترافیک اینترنتی نامحدود
 • مناسب برای دانلود و آپلود
 • کمترین میزان پینگ به ایران به نسبت سایر کشورها
 • هر آی پی اضافه، مبلغ 1 یورو هزینه خواهد داشت.
 • فضای بک آپ 100GB
 • دارای DDoS protection و Firewall
 • تحویل تمامی سرویس‌های سرورهای اختصاصی آلمان بین 1 تا 3 روز کاری کشور میزبان زمانبر خواهد بود.
 • بر روی سرورهای اختصاصی تمامی سیستم عامل ها اعم از ویندوز ، لینوکس ، انواع مجازی ساز ها و … قابل نصب می باشد .

سوابق کاری آنلاین سرور

12
دیتاسنتر در سراسر جهان
14693
مشتری از سراسر ایران
87432
خدمات ارائه شده
10
سال‌ حضور در مارکت

پشتیبانی 24 ساعته و همه روزه

تجهیزات قدرتمند زیرساخت

Anti DDoS سخت افزاری

سوالات متداول

تحویل سرورهای اختصاصی کشور های خارج از ایران اعم از آلمان ، فرانسه ، هلند ، انگلیس و آمریکا بین ۱ تا ۳ روز کاری زمان بر است.

این هزینه ایجاد و تنظیم سرور شما در دیتاسنتر هتزنر است که آن را فقط برای یکبار پرداخت میکنید و در صورت تمدید سرور دیگر نیاز به پرداخت این هزینه نیست.

برای سرور اختصاصی آلمان تا تعداد ۳۸ آیپی امکان سفارش وجود دارد . همینطور برای سرور مجازی آلمان و سرورمجازی SSD آلمان امکان سفارش تا ۳ آیپی وجود دارد.

با توجه به اینکه معادل ریالی پرداختی شما به آنلاین سرور به صورت یورو توسط آنلاین سرور به دیتاسنتر های خارجی پرداخت می‌شود ، با تغییرات و نوسانات قیمت ارز ، قیمت سرورهای اختصاصی نیز با تغییر همراه است.