سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی یک سرویس بسیار مفید و کاربردی برای وب سایت ها , نهاد ها یا ارگان های بزرگ و سازمان های دولتی و خصوصی میباشد که داشتن امنیت و پایداری بسیار بالا برای اطلاعاتشان مهم است و تمایلی به استفاده از سرویس های اشتراکی ندارند. منابع اختصاصی بالا ، بهره مندی از ترافیک ماهانه بسیار بالا، فضای گسترده میزبانی , کنترل و دسترسی برسرور اختصاصی از امکانات سرورهای اختصاصی می‌باشد. سرور اختصاصی آلمان توسط دیتاسنتر هتزنر ارائه می گردد.

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

EX42-NVMe

CPU

Core i7-6700 Quad-Core

RAM

64 GB DDR4

HDD

2x 512 GB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

1,629,047 تومان

قیمت ماهیانه

1,629,047 تومان

قیمت سالیانه

19,548,561 تومان

نام سرور

EX42

CPU

Core i7-6700 Quad-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 4 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

1,629,047 تومان

قیمت ماهیانه

1,629,047 تومان

قیمت سالیانه

19,548,561 تومان

نام سرور

EX62-NVMe

CPU

Core™ i9-9900K Octa-Core

RAM

64 GB DDR4

HDD

2x 1 TB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

2,882,160 تومان

قیمت ماهیانه

2,882,160 تومان

قیمت سالیانه

34,585,915 تومان

نام سرور

EX62

CPU

Core i9-9900K Octa-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 8 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

2,809,501 تومان

قیمت ماهیانه

2,809,501 تومان

قیمت سالیانه

33,714,001 تومان

نام سرور

EX52-NVMe

CPU

Core™ i7-8700 Hexa-Core

RAM

64 GB DDR4

HDD

2x 1 TB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

2,464,456 تومان

قیمت ماهیانه

2,464,456 تومان

قیمت سالیانه

29,573,464 تومان

نام سرور

EX52

CPU

Core™ i7-8700 Hexa-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 8 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نامحدود

هزینه راه اندازی

2,464,456 تومان

قیمت ماهیانه

2,464,456 تومان

قیمت سالیانه

29,573,464 تومان

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

AX41

CPU

Ryzen 5 3600 Hexa-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 2 TB Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

1,629,047 تومان

قیمت ماهیانه

1,629,047 تومان

قیمت سالیانه

19,548,561 تومان

نام سرور

AX41-NVME

CPU

Ryzen 5 3600 Hexa-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 512 GB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

1,629,047 تومان

قیمت ماهیانه

1,629,047 تومان

قیمت سالیانه

19,548,561 تومان

نام سرور

AX61-NVMe

CPU

Ryzen™ 9 3900 12-Core

RAM

128 GB DDR4 ECC

HDD

2x 1,92 TB NVMe SSD Datacenter Edition

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

3,717,569 تومان

قیمت ماهیانه

3,717,569 تومان

قیمت سالیانه

44,610,818 تومان

نام سرور

AX161

CPU

AMD EPYC™ 7502P 32-Core "Rome"

RAM

128GB DDR4 ECC

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

4,970,681 تومان

قیمت ماهیانه

4,970,681 تومان

قیمت سالیانه

59,648,172 تومان

نام سرور

AX51

CPU

Ryzen 7 3700X Octa-Core

RAM

64GB DDR4

HDD

2x 8 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

2,464,456 تومان

قیمت ماهیانه

2,464,456 تومان

قیمت سالیانه

29,573,464 تومان

نام سرور

AX51-NVME

CPU

Ryzen 7 3700X Octa-Core

RAM

64GB DDR4 ECC

HDD

2x 1 TB NVMe SSD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

2,464,456 تومان

قیمت ماهیانه

2,464,456 تومان

قیمت سالیانه

29,573,464 تومان

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

PX62

CPU

Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core

RAM

64GB DDR4 ECC

HDD

2x 8 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

3,299,864 تومان

قیمت ماهیانه

3,299,864 تومان

قیمت سالیانه

39,598,366 تومان

نام سرور

PX62-NVMe

CPU

Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core

RAM

64GB DDR4 ECC

HDD

2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

3,299,864 تومان

قیمت ماهیانه

3,299,864 تومان

قیمت سالیانه

39,598,366 تومان

نام سرور

PX92

CPU

Intel® Xeon® W-2145 Octa-Core Skylake W

RAM

128GB DDR4 RAM

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

4,031,022 تومان

قیمت ماهیانه

4,031,022 تومان

قیمت سالیانه

48,372,262 تومان

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

SX132

CPU

Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core

RAM

128GB DDR4 ECC RAM

HDD

10x 10 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

7,059,203 تومان

قیمت ماهیانه

7,059,203 تومان

قیمت سالیانه

84,710,428 تومان

نام سرور

SX62

CPU

Intel Xeon Processor E3-1270 v3

RAM

32GB ECC DDR3

HDD

4x 10 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

2,882,160 تومان

قیمت ماهیانه

2,882,160 تومان

قیمت سالیانه

34,585,915 تومان

نام سرور

sx292

CPU

Intel Xeon E5-1650 v3 Hexa-Core

RAM

256GB DDR4 ECC

HDD

15x 10 TB SATA Enterprise HDD

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

11,236,246 تومان

قیمت ماهیانه

11,236,246 تومان

قیمت سالیانه

100,000,000 تومان

سرور

CPU

RAM

HDD

IP

فضای بک آپ

پورت

پورت گارانتی شده

ترافیک ماهیانه

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

DX152

CPU

Dual Intel Xeon SP Silver 10-Core

RAM

2x 32 GB DDR4 ECC

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

6,641,499 تومان

قیمت ماهیانه

6,641,499 تومان

قیمت سالیانه

79,697,977 تومان

نام سرور

DX181

CPU

EPYC 7502P 32-core

RAM

128GB DDR4 ECC

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

7,894,611 تومان

قیمت ماهیانه

7,894,611 تومان

قیمت سالیانه

94,735,331 تومان

نام سرور

DX292

CPU

2 x Intel Xeon SP Gold 16-Core

RAM

64GB DDR4 ECC

HDD

بدون هارد

IP

1 عدد - قابل ارائه تا 38 عدد

فضای بک آپ

100 GB

پورت

1GB

پورت گارانتی شده

1GBit/s

ترافیک ماهیانه

نا محدود

هزینه راه اندازی

9,147,724 تومان

قیمت ماهیانه

9,147,724 تومان

قیمت سالیانه

100,000,000 تومان
 • سرور های اختصاصی آلمان ، در دیتاسنتر Hetzner میزبانی می‌شوند .
 • آپتایم ۹۹٪ واقعی با پشتیبانی ۲۴ ساعته می باشد.
 • ارائه رم تا 768GB
 • ارائه هارد تا 40TB
 • ارائه پردازنده های پرقدرت AMD و Intel Xeon
 • ترافیک اینترنتی نامحدود
 • مناسب برای دانلود و آپلود
 • کمترین میزان پینگ به ایران به نسبت سایر کشورها
 • هر آی پی اضافه، مبلغ 1 یورو هزینه خواهد داشت.
 • فضای بک آپ 100GB
 • دارای DDoS protection و Firewall
 • تحویل تمامی سرویس‌های سرورهای اختصاصی آلمان بین 1 تا 3 روز کاری کشور میزبان زمانبر خواهد بود.
 • بر روی سرورهای اختصاصی تمامی سیستم عامل ها اعم از ویندوز ، لینوکس ، انواع مجازی ساز ها و … قابل نصب می باشد .

سوابق کاری آنلاین سرور

12
دیتاسنتر در سراسر جهان
14693
مشتری از سراسر ایران
87432
خدمات ارائه شده
10
سال‌ حضور در مارکت

پشتیبانی 24 ساعته و همه روزه

تجهیزات قدرتمند زیرساخت

Anti DDoS سخت افزاری

سوالات متداول

تحویل سرورهای اختصاصی کشور های خارج از ایران اعم از آلمان ، فرانسه ، هلند ، انگلیس و آمریکا بین ۱ تا ۳ روز کاری زمان بر است.

این هزینه ایجاد و تنظیم سرور شما در دیتاسنتر هتزنر است که آن را فقط برای یکبار پرداخت میکنید و در صورت تمدید سرور دیگر نیاز به پرداخت این هزینه نیست.

برای سرور اختصاصی آلمان تا تعداد ۳۸ آیپی امکان سفارش وجود دارد . همینطور برای سرور مجازی آلمان و سرورمجازی SSD آلمان امکان سفارش تا ۳ آیپی وجود دارد.

با توجه به اینکه معادل ریالی پرداختی شما به آنلاین سرور به صورت یورو توسط آنلاین سرور به دیتاسنتر های خارجی پرداخت می‌شود ، با تغییرات و نوسانات قیمت ارز ، قیمت سرورهای اختصاصی نیز با تغییر همراه است.