دامنه ، تعرفه های ثبت

ثبت دامنه

نام دامنه یا دامین (Domain) نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته می شود و اولین اقدام نیز جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین می باشد.
دامین ها عموما از دو بخش اصلی نام و پسوند تشکیل شده اند. بخش نام را شما بصورت دلخواه ( و با شرط اینکه کسی پیش از شما آن را برای خود ثبت نکرده باشد) انتخاب می نمایید و بخش پسوند بر اساس قوانین و روشهای بین المللی مشخص می شود. پسوندهای زیادی در دنیا وجود دارند که هرکدام برای هدفی خاص بوجود آمده اند (بطور مثال .com برای امور تجاری .tv برای شبکه های تلویزیونی .ir برای سایتهای ایرانی) شما میتوانید هرکدام از پسوندهای موجود را برای دامنه خود انتخاب کنید.

 

برای ثبت و یا انتقال دامنه ، دامین مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام لحاظ شده، شما می توانید آن را به نام خود ثبت نمایید و یا با زدن گزینه انتقال، آن دامین را انتقال دهید.

 

برای ثبت دامنه یا انتقال ، دامنه خود را جستجو کنید…

پسوندهزینه ثبتهزینه تمدیدهزینه انتقالمدت
com.135,005 تومان135,005 تومان135,005 تومانیکسال
net.153,430 تومان153,430 تومان153,430 تومانیکسال
org.169,845 تومان169,845 تومان169,845 تومانیکسال
ir.4,500 تومان4,500 تومان4,500 تومانیکسال
in.119,595 تومان119,595 تومان119,595 تومانیکسال
info.168,672 تومان168,672 تومان168,672 تومانیکسال
us.108,875 تومان108,875 تومان108,875 تومانیکسال
ac.ir.4,500 تومان4,500 تومان4,500 تومانیکسال
tel.393,625 تومان393,625 تومان393,625 تومانیکسال
xyz.268,000 تومان268,000 تومان268,000 تومانیکسال
co.uk.93,967 تومان93,967 تومان93,967 تومانیکسال
biz.178,387 تومان178,387 تومان178,387 تومانیکسال
co.348,735 تومان348,735 تومان348,735 تومانیکسال
online.636,500 تومان636,500 تومان636,500 تومانیکسال
pro.170,515 تومان170,515 تومان170,515 تومانیکسال
site.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
tech.804,000 تومان804,000 تومان804,000 تومانیکسال
accountant.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
bid.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
black.720,250 تومان720,250 تومان720,250 تومانیکسال
blue.351,750 تومان351,750 تومان351,750 تومانیکسال
cloud.318,250 تومان318,250 تومان318,250 تومانیکسال
cricket.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
date.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
download.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
eu.41,875 تومان41,875 تومان41,875 تومانیکسال
faith.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
kim.351,750 تومان351,750 تومان351,750 تومانیکسال
lgbt.720,250 تومان720,250 تومان720,250 تومانیکسال
loan.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
me.111,890 تومان111,890 تومان111,890 تومانیکسال
men.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
mobi.136,177 تومان136,177 تومان136,177 تومانیکسال
news.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
party.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
pet.351,750 تومان351,750 تومان351,750 تومانیکسال
pink.351,750 تومان351,750 تومان351,750 تومانیکسال
poker.720,250 تومان720,250 تومان720,250 تومانیکسال
promo.351,750 تومان351,750 تومان351,750 تومانیکسال
racing.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
red.351,750 تومان351,750 تومان351,750 تومانیکسال
review.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
reviews.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
science.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
shop.619,750 تومان619,750 تومان619,750 تومانیکسال
social.392,285 تومان392,285 تومان392,285 تومانیکسال
space.284,750 تومان284,750 تومان284,750 تومانیکسال
store.887,750 تومان887,750 تومان887,750 تومانیکسال
stream.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
top.217,750 تومان217,750 تومان217,750 تومانیکسال
trade.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
vote.1,273,000 تومان1,273,000 تومان1,273,000 تومانیکسال
voto.1,273,000 تومان1,273,000 تومان1,273,000 تومانیکسال
webcam.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
website.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
win.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
ws.336,172 تومان336,172 تومان336,172 تومانیکسال
ae.1,382,880 تومان1,382,880 تومان1,382,880 تومانیکسال
am.586,250 تومان586,250 تومان586,250 تومانیکسال
asia.170,515 تومان170,515 تومان170,515 تومانیکسال
cn.329,640 تومان329,640 تومان329,640 تومانیکسال
fm.1,088,750 تومان1,088,750 تومان1,088,750 تومانیکسال
co.in.87,770 تومان87,770 تومان87,770 تومانیکسال
firm.in.87,770 تومان87,770 تومان87,770 تومانیکسال
gen.in.87,770 تومان87,770 تومان87,770 تومانیکسال
ind.in.87,770 تومان87,770 تومان87,770 تومانیکسال
org.in.87,770 تومان87,770 تومان87,770 تومانیکسال
net.in.87,770 تومان87,770 تومان87,770 تومانیکسال
mn.586,250 تومان586,250 تومان586,250 تومانیکسال
tw.381,230 تومان381,230 تومان381,230 تومانیکسال
club.tw.381,230 تومان381,230 تومان381,230 تومانیکسال
com.tw.381,230 تومان381,230 تومان381,230 تومانیکسال
ebiz.tw.381,230 تومان381,230 تومان381,230 تومانیکسال
game.5,460,500 تومان5,460,500 تومان5,460,500 تومانیکسال
game.tw.381,230 تومان381,230 تومان381,230 تومانیکسال
idv.tw.381,230 تومان381,230 تومان381,230 تومانیکسال
org.tw.381,230 تومان381,230 تومان381,230 تومانیکسال
at.161,135 تومان161,135 تومان161,135 تومانیکسال
co.at.161,135 تومان161,135 تومان161,135 تومانیکسال
or.at.161,135 تومان161,135 تومان161,135 تومانیکسال
be.89,947 تومان89,947 تومان89,947 تومانیکسال
ch.97,652 تومان97,652 تومان97,652 تومانیکسال
de.83,582 تومان83,582 تومان83,582 تومانیکسال
dk.109,210 تومان109,210 تومان109,210 تومانیکسال
es.91,790 تومان91,790 تومان91,790 تومانیکسال
com.es.34,672 تومان34,672 تومان34,672 تومانیکسال
nom.es.34,672 تومان34,672 تومان34,672 تومانیکسال
org.es.34,672 تومان34,672 تومان34,672 تومانیکسال
edu.es.219,090 تومان219,090 تومان219,090 تومانیکسال
gob.es.68,138 تومان68,138 تومان68,138 تومانیکسال
fr.102,342 تومان102,342 تومان102,342 تومانیکسال
gg.2,158,875 تومان2,158,875 تومان2,158,875 تومانیکسال
co.gg.1,752,750 تومان1,752,750 تومان1,752,750 تومانیکسال
net.gg.1,752,750 تومان1,752,750 تومان1,752,750 تومانیکسال
org.gg.1,752,750 تومان1,752,750 تومان1,752,750 تومانیکسال
it.89,947 تومان89,947 تومان89,947 تومانیکسال
je.2,265,750 تومان2,265,750 تومان2,265,750 تومانیکسال
co.je.1,859,625 تومان1,859,625 تومان1,859,625 تومانیکسال
net.je.1,859,625 تومان1,859,625 تومان1,859,625 تومانیکسال
org.je.1,859,625 تومان1,859,625 تومان1,859,625 تومانیکسال
li.97,652 تومان97,652 تومان97,652 تومانیکسال
nl.69,345 تومان69,345 تومان69,345 تومانیکسال
pl.56,280 تومان56,280 تومان56,280 تومانیکسال
ru.48,910 تومان48,910 تومان48,910 تومانیکسال
se.200,330 تومان200,330 تومان200,330 تومانیکسال
me.uk.93,967 تومان93,967 تومان93,967 تومانیکسال
org.uk.93,967 تومان93,967 تومان93,967 تومانیکسال
uk.93,967 تومان93,967 تومان93,967 تومانیکسال
com.au.301,500 تومان301,500 تومان301,500 تومانیکسال
net.au.301,500 تومان301,500 تومان301,500 تومانیکسال
cc.142,375 تومان142,375 تومان142,375 تومانیکسال
nu.210,547 تومان210,547 تومان210,547 تومانیکسال
co.nz.644,875 تومان644,875 تومان644,875 تومانیکسال
net.nz.644,875 تومان644,875 تومان644,875 تومانیکسال
org.nz.644,875 تومان644,875 تومان644,875 تومانیکسال
pw.100,500 تومان100,500 تومان100,500 تومانیکسال
to.1,930,605 تومان1,930,605 تومان1,930,605 تومانیکسال
tv.376,875 تومان376,875 تومان376,875 تومانیکسال
wf.130,650 تومان130,650 تومان130,650 تومانیکسال
re.120,265 تومان120,265 تومان120,265 تومانیکسال
tf.130,650 تومان130,650 تومان130,650 تومانیکسال
yt.130,650 تومان130,650 تومان130,650 تومانیکسال
bz.284,750 تومان284,750 تومان284,750 تومانیکسال
ca.418,750 تومان418,750 تومان418,750 تومانیکسال
pm.130,650 تومان130,650 تومان130,650 تومانیکسال
sx.460,625 تومان460,625 تومان460,625 تومانیکسال
academy.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
accountants.1,541,000 تومان1,541,000 تومان1,541,000 تومانیکسال
actor.636,500 تومان636,500 تومان636,500 تومانیکسال
ag.1,256,250 تومان1,256,250 تومان1,256,250 تومانیکسال
co.ag.837,500 تومان837,500 تومان837,500 تومانیکسال
com.ag.837,500 تومان837,500 تومان837,500 تومانیکسال
net.ag.837,500 تومان837,500 تومان837,500 تومانیکسال
nom.ag.837,500 تومان837,500 تومان837,500 تومانیکسال
org.ag.837,500 تومان837,500 تومان837,500 تومانیکسال
airforce.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
apartments.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
amsterdam.586,752 تومان586,752 تومان586,752 تومانیکسال
army.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
associates.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
attorney.636,500 تومان636,500 تومان636,500 تومانیکسال
auction.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
audio.343,375 تومان343,375 تومان343,375 تومانیکسال
auto.42,746,000 تومان42,746,000 تومان42,746,000 تومانیکسال
band.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
bar.1,273,000 تومان1,273,000 تومان1,273,000 تومانیکسال
bargains.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
bayern.667,822 تومان667,822 تومان667,822 تومانیکسال
beer.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
berlin.934,878 تومان934,878 تومان934,878 تومانیکسال
bet.351,750 تومان351,750 تومان351,750 تومانیکسال
bike.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
bingo.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
boutique.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
blackfriday.670,000 تومان670,000 تومان670,000 تومانیکسال
blog.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
brussels.667,822 تومان667,822 تومان667,822 تومانیکسال
builders.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
business.268,000 تومان268,000 تومان268,000 تومانیکسال
co.bz.586,250 تومان586,250 تومان586,250 تومانیکسال
com.bz.586,250 تومان586,250 تومان586,250 تومانیکسال
net.bz.586,250 تومان586,250 تومان586,250 تومانیکسال
cab.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
cafe.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
camera.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
camp.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
capital.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
car.42,746,000 تومان42,746,000 تومان42,746,000 تومانیکسال
cars.42,746,000 تومان42,746,000 تومان42,746,000 تومانیکسال
cards.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
care.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
careers.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
casa.268,000 تومان268,000 تومان268,000 تومانیکسال
cash.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
casino.2,093,750 تومان2,093,750 تومان2,093,750 تومانیکسال
catering.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
center.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
chat.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
cheap.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
claims.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
christmas.670,000 تومان670,000 تومان670,000 تومانیکسال
church.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
cleaning.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
click.268,000 تومان268,000 تومان268,000 تومانیکسال
clinic.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
clothing.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
club.234,500 تومان234,500 تومان234,500 تومانیکسال
coach.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
codes.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
college.971,500 تومان971,500 تومان971,500 تومانیکسال
coffee.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
community.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
company.268,000 تومان268,000 تومان268,000 تومانیکسال
computer.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
condos.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
construction.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
consulting.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
contractors.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
cooking.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
cool.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
country.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
coupons.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
credit.1,541,000 تومان1,541,000 تومان1,541,000 تومانیکسال
creditcard.2,093,750 تومان2,093,750 تومان2,093,750 تومانیکسال
cruises.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
cz.510,875 تومان510,875 تومان510,875 تومانیکسال
dance.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
dating.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
deals.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
degree.720,250 تومان720,250 تومان720,250 تومانیکسال
delivery.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
democrat.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
dental.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
design.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
dentist.636,500 تومان636,500 تومان636,500 تومانیکسال
diamonds.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
diet.410,375 تومان410,375 تومان410,375 تومانیکسال
digital.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
direct.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
directory.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
discount.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
dog.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
domains.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
education.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
email.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
energy.1,541,000 تومان1,541,000 تومان1,541,000 تومانیکسال
engineer.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
engineering.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
enterprises.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
equipment.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
estate.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
events.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
exchange.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
expert.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
exposed.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
express.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
fail.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
family.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
fans.1,273,000 تومان1,273,000 تومان1,273,000 تومانیکسال
farm.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
fashion.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
feedback.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
finance.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
financial.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
fish.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
fishing.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
fit.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
fitness.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
flights.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
florist.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
flowers.485,750 تومان485,750 تومان485,750 تومانیکسال
football.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
forsale.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
foundation.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
frl.519,250 تومان519,250 تومان519,250 تومانیکسال
fund.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
furniture.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
futbol.318,250 تومان318,250 تومان318,250 تومانیکسال
fyi.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
gallery.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
garden.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
gmbh.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
gift.410,375 تومان410,375 تومان410,375 تومانیکسال
gifts.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
gives.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
glass.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
global.1,273,000 تومان1,273,000 تومان1,273,000 تومانیکسال
gold.1,541,000 تومان1,541,000 تومان1,541,000 تومانیکسال
golf.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
graphics.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
gratis.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
green.1,273,000 تومان1,273,000 تومان1,273,000 تومانیکسال
gripe.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
group.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
guide.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
guitars.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
guru.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
hamburg.837,500 تومان837,500 تومان837,500 تومانیکسال
haus.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
healthcare.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
help.410,375 تومان410,375 تومان410,375 تومانیکسال
hiphop.410,375 تومان410,375 تومان410,375 تومانیکسال
hiv.3,433,750 تومان3,433,750 تومان3,433,750 تومانیکسال
hockey.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
holdings.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
holiday.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
horse.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
host.1,524,250 تومان1,524,250 تومان1,524,250 تومانیکسال
house.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
2000.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
agrar.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
bolt.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
casino.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
city.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
co.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
erotica.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
erotika.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
film.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
forum.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
games.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
hotel.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
info.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
ingatlan.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
jogasz.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
konyvelo.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
lakas.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
media.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
news.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
org.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
priv.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
reklam.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
shop.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
sport.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
suli.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
szex.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
tm.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
tozsde.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
utazas.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
video.hu.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
ie.726,687 تومان726,687 تومان726,687 تومانیکسال
immo.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
immobilien.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
industries.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
ink.502,500 تومان502,500 تومان502,500 تومانیکسال
institute.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
insure.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
international.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
investments.1,541,000 تومان1,541,000 تومان1,541,000 تومانیکسال
irish.351,750 تومان351,750 تومان351,750 تومانیکسال
ist.385,250 تومان385,250 تومان385,250 تومانیکسال
istanbul.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
jewelry.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
jp.1,691,750 تومان1,691,750 تومان1,691,750 تومانیکسال
co.jp.3,690,062 تومان3,690,062 تومان3,690,062 تومانیکسال
juegos.343,375 تومان343,375 تومان343,375 تومانیکسال
kaufen.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
kitchen.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
land.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
lawyer.636,500 تومان636,500 تومان636,500 تومانیکسال
lc.301,500 تومان301,500 تومان301,500 تومانیکسال
co.lc.217,750 تومان217,750 تومان217,750 تومانیکسال
com.lc.217,750 تومان217,750 تومان217,750 تومانیکسال
l.lc.217,750 تومان217,750 تومان217,750 تومانیکسال
net.lc.217,750 تومان217,750 تومان217,750 تومانیکسال
org.lc.217,750 تومان217,750 تومان217,750 تومانیکسال
p.lc.217,750 تومان217,750 تومان217,750 تومانیکسال
lease.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
legal.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
life.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
live.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
lighting.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
limited.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
limo.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
link.301,500 تومان301,500 تومان301,500 تومانیکسال
loans.1,541,000 تومان1,541,000 تومان1,541,000 تومانیکسال
lol.351,750 تومان351,750 تومان351,750 تومانیکسال
london.703,500 تومان703,500 تومان703,500 تومانیکسال
love.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
ltd.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
ltda.686,750 تومان686,750 تومان686,750 تومانیکسال
lv.210,547 تومان210,547 تومان210,547 تومانیکسال
com.lv.212,222 تومان212,222 تومان212,222 تومانیکسال
edu.lv.448,281 تومان448,281 تومان448,281 تومانیکسال
net.lv.212,222 تومان212,222 تومان212,222 تومانیکسال
org.lv.167,500 تومان167,500 تومان167,500 تومانیکسال
maison.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
mba.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
memorial.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
management.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
market.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
marketing.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
media.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
miami.385,250 تومان385,250 تومان385,250 تومانیکسال
moda.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
mom.636,500 تومان636,500 تومان636,500 تومانیکسال
money.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
mortgage.720,250 تومان720,250 تومان720,250 تومانیکسال
movie.3,785,500 تومان3,785,500 تومان3,785,500 تومانیکسال
mx.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
com.mx.167,500 تومان167,500 تومان167,500 تومانیکسال
org.mx.167,500 تومان167,500 تومان167,500 تومانیکسال
navy.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
network.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
ninja.385,250 تومان385,250 تومان385,250 تومانیکسال
no.293,125 تومان293,125 تومان293,125 تومانیکسال
priv.no.293,125 تومان293,125 تومان293,125 تومانیکسال
partners.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
parts.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
photo.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
photography.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
photos.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
pics.410,375 تومان410,375 تومان410,375 تومانیکسال
pictures.301,500 تومان301,500 تومان301,500 تومانیکسال
pizza.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
place.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
plumbing.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
plus.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
press.1,038,500 تومان1,038,500 تومان1,038,500 تومانیکسال
productions.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
properties.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
property.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
protection.39,259,320 تومان39,259,320 تومان39,259,320 تومانیکسال
pub.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
pt.252,925 تومان252,925 تومان252,925 تومانیکسال
com.pt.252,925 تومان252,925 تومان252,925 تومانیکسال
edu.pt.386,937 تومان386,937 تومان386,937 تومانیکسال
org.pt.252,925 تومان252,925 تومان252,925 تومانیکسال
recipes.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
rehab.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
reise.1,926,250 تومان1,926,250 تومان1,926,250 تومانیکسال
reisen.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
rentals.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
repair.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
report.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
republican.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
rest.636,500 تومان636,500 تومان636,500 تومانیکسال
restaurant.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
rip.385,250 تومان385,250 تومان385,250 تومانیکسال
rocks.318,250 تومان318,250 تومان318,250 تومانیکسال
rodeo.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
run.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
sale.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
salon.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
sarl.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
sc.1,256,250 تومان1,256,250 تومان1,256,250 تومانیکسال
schule.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
security.42,746,000 تومان42,746,000 تومان42,746,000 تومانیکسال
services.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
sg.766,312 تومان766,312 تومان766,312 تومانیکسال
com.sg.766,312 تومان766,312 تومان766,312 تومانیکسال
shiksha.351,750 تومان351,750 تومان351,750 تومانیکسال
shoes.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
school.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
show.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
singles.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
sk.496,790 تومان496,790 تومان496,790 تومانیکسال
soccer.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
software.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
solar.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
solutions.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
srl.653,250 تومان653,250 تومان653,250 تومانیکسال
studio.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
style.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
surf.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
supplies.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
supply.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
support.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
systems.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
surgery.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
tattoo.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
tax.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
taxi.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
team.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
tennis.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
technology.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
theater.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
theatre.9,818,012 تومان9,818,012 تومان9,818,012 تومانیکسال
tickets.6,298,000 تومان6,298,000 تومان6,298,000 تومانیکسال
tienda.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
tips.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
tires.1,541,000 تومان1,541,000 تومان1,541,000 تومانیکسال
today.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
tools.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
tours.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
town.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
toys.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
training.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
travel.2,043,500 تومان2,043,500 تومان2,043,500 تومانیکسال
university.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
vacations.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
vc.418,750 تومان418,750 تومان418,750 تومانیکسال
com.vc.418,750 تومان418,750 تومان418,750 تومانیکسال
net.vc.418,750 تومان418,750 تومان418,750 تومانیکسال
org.vc.418,750 تومان418,750 تومان418,750 تومانیکسال
vet.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
viajes.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
video.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
villas.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
vin.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
vip.351,750 تومان351,750 تومان351,750 تومانیکسال
vision.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
vlaanderen.686,750 تومان686,750 تومان686,750 تومانیکسال
watch.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
wiki.502,500 تومان502,500 تومان502,500 تومانیکسال
wine.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
work.268,000 تومان268,000 تومان268,000 تومانیکسال
works.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
world.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
wtf.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
co.za.75,040 تومان75,040 تومان75,040 تومانیکسال
zone.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
yoga.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
aaa.pro.2,264,265 تومان2,264,265 تومان2,264,265 تومانیکسال
abogado.1,105,500 تومان1,105,500 تومان1,105,500 تومانیکسال
aca.pro.2,264,265 تومان2,264,265 تومان2,264,265 تومانیکسال
acct.pro.2,264,265 تومان2,264,265 تومان2,264,265 تومانیکسال
adult.1,474,000 تومان1,474,000 تومان1,474,000 تومانیکسال
ae.org.251,250 تومان251,250 تومان251,250 تومانیکسال
aero.2,261,250 تومان2,261,250 تومان2,261,250 تومانیکسال
africa.125,625 تومان125,625 تومان125,625 تومانیکسال
africa.com.125,625 تومان125,625 تومان125,625 تومانیکسال
agency.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
alsace.879,375 تومان879,375 تومان879,375 تومانیکسال
ar.com.293,125 تومان293,125 تومان293,125 تومانیکسال
archi.887,750 تومان887,750 تومان887,750 تومانیکسال
art.335,000 تومان335,000 تومان335,000 تومانیکسال
at.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
autos.9,061,750 تومان9,061,750 تومان9,061,750 تومانیکسال
avocat.pro.2,264,265 تومان2,264,265 تومان2,264,265 تومانیکسال
baby.1,239,500 تومان1,239,500 تومان1,239,500 تومانیکسال
bank.12,076,750 تومان12,076,750 تومان12,076,750 تومانیکسال
bar.pro.2,264,265 تومان2,264,265 تومان2,264,265 تومانیکسال
barcelona.859,275 تومان859,275 تومان859,275 تومانیکسال
best.1,608,000 تومان1,608,000 تومان1,608,000 تومانیکسال
bible.2,110,500 تومان2,110,500 تومان2,110,500 تومانیکسال
bio.887,750 تومان887,750 تومان887,750 تومانیکسال
biz.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
boats.2,361,750 تومان2,361,750 تومان2,361,750 تومانیکسال
br.com.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
broker.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
build.1,273,000 تومان1,273,000 تومان1,273,000 تومانیکسال
bzh.1,239,500 تومان1,239,500 تومان1,239,500 تومانیکسال
cam.536,000 تومان536,000 تومان536,000 تومانیکسال
capetown.293,125 تومان293,125 تومان293,125 تومانیکسال
career.1,675,000 تومان1,675,000 تومان1,675,000 تومانیکسال
cat.113,397 تومان113,397 تومان113,397 تومانیکسال
ceo.1,608,000 تومان1,608,000 تومان1,608,000 تومانیکسال
ch.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
city.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
cn.com.234,500 تومان234,500 تومان234,500 تومانیکسال
co.com.335,000 تومان335,000 تومان335,000 تومانیکسال
co.nl.108,205 تومان108,205 تومان108,205 تومانیکسال
co.vi.4,036,750 تومان4,036,750 تومان4,036,750 تومانیکسال
cologne.343,375 تومان343,375 تومان343,375 تومانیکسال
com.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
com.ps.1,088,750 تومان1,088,750 تومان1,088,750 تومانیکسال
coop.2,864,250 تومان2,864,250 تومان2,864,250 تومانیکسال
corsica.1,020,075 تومان1,020,075 تومان1,020,075 تومانیکسال
cpa.pro.2,264,265 تومان2,264,265 تومان2,264,265 تومانیکسال
cw.3,266,250 تومان3,266,250 تومان3,266,250 تومانیکسال
cymru.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
de.com.263,142 تومان263,142 تومان263,142 تومانیکسال
de.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
desi.385,250 تومان385,250 تومان385,250 تومانیکسال
doctor.1,541,000 تومان1,541,000 تومان1,541,000 تومانیکسال
durban.284,750 تومان284,750 تومان284,750 تومانیکسال
earth.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
eco.1,273,000 تومان1,273,000 تومان1,273,000 تومانیکسال
eng.pro.2,264,265 تومان2,264,265 تومان2,264,265 تومانیکسال
eu.com.263,142 تومان263,142 تومان263,142 تومانیکسال
eu.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
eus.1,182,047 تومان1,182,047 تومان1,182,047 تومانیکسال
film.1,440,500 تومان1,440,500 تومان1,440,500 تومانیکسال
fr.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
fun.435,500 تومان435,500 تومان435,500 تومانیکسال
gal.1,384,387 تومان1,384,387 تومان1,384,387 تومانیکسال
games.385,250 تومان385,250 تومان385,250 تومانیکسال
gb.com.748,892 تومان748,892 تومان748,892 تومانیکسال
gb.net.122,275 تومان122,275 تومان122,275 تومانیکسال
gdn.318,250 تومان318,250 تومان318,250 تومانیکسال
gent.574,525 تومان574,525 تومان574,525 تومانیکسال
gr.com.222,775 تومان222,775 تومان222,775 تومانیکسال
gt.1,876,000 تومان1,876,000 تومان1,876,000 تومانیکسال
health.1,273,000 تومان1,273,000 تومان1,273,000 تومانیکسال
hm.1,088,750 تومان1,088,750 تومان1,088,750 تومانیکسال
homes.2,361,750 تومان2,361,750 تومان2,361,750 تومانیکسال
hospital.737,000 تومان737,000 تومان737,000 تومانیکسال
hosting.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
hu.com.477,040 تومان477,040 تومان477,040 تومانیکسال
hu.net.477,040 تومان477,040 تومان477,040 تومانیکسال
id.3,969,750 تومان3,969,750 تومان3,969,750 تومانیکسال
id.au.1,273,000 تومان1,273,000 تومان1,273,000 تومانیکسال
in.net.100,500 تومان100,500 تومان100,500 تومانیکسال
info.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
insurance.12,076,750 تومان12,076,750 تومان12,076,750 تومانیکسال
isla.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
it.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
jetzt.402,000 تومان402,000 تومان402,000 تومانیکسال
jobs.2,529,250 تومان2,529,250 تومان2,529,250 تومانیکسال
joburg.284,750 تومان284,750 تومان284,750 تومانیکسال
jp.net.117,250 تومان117,250 تومان117,250 تومانیکسال
jpn.com.502,500 تومان502,500 تومان502,500 تومانیکسال
jur.pro.2,264,265 تومان2,264,265 تومان2,264,265 تومانیکسال
kiwi.607,187 تومان607,187 تومان607,187 تومانیکسال
koeln.343,375 تومان343,375 تومان343,375 تومانیکسال
kr.com.418,750 تومان418,750 تومان418,750 تومانیکسال
krd.1,273,000 تومان1,273,000 تومان1,273,000 تومانیکسال
ky.1,021,750 تومان1,021,750 تومان1,021,750 تومانیکسال
kyoto.1,139,000 تومان1,139,000 تومان1,139,000 تومانیکسال
lat.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
law.2,278,000 تومان2,278,000 تومان2,278,000 تومانیکسال
law.pro.2,264,265 تومان2,264,265 تومان2,264,265 تومانیکسال
lotto.27,671,000 تومان27,671,000 تومان27,671,000 تومانیکسال
luxury.7,135,500 تومان7,135,500 تومان7,135,500 تومانیکسال
makeup.92,125,000 تومان92,125,000 تومان92,125,000 تومانیکسال
med.pro.2,264,265 تومان2,264,265 تومان2,264,265 تومانیکسال
melbourne.1,064,462 تومان1,064,462 تومان1,064,462 تومانیکسال
menu.636,500 تومان636,500 تومان636,500 تومانیکسال
mex.com.167,500 تومان167,500 تومان167,500 تومانیکسال
moe.385,250 تومان385,250 تومان385,250 تومانیکسال
moscow.311,885 تومان311,885 تومان311,885 تومانیکسال
motorcycles.4,036,750 تومان4,036,750 تومان4,036,750 تومانیکسال
mp.854,250 تومان854,250 تومان854,250 تومانیکسال
nagoya.323,275 تومان323,275 تومان323,275 تومانیکسال
name.310,712 تومان310,712 تومان310,712 تومانیکسال
name.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
net.pe.1,088,750 تومان1,088,750 تومان1,088,750 تومانیکسال
net.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
net.ps.1,088,750 تومان1,088,750 تومان1,088,750 تومانیکسال
net.za.75,040 تومان75,040 تومان75,040 تومانیکسال
ngo.720,250 تومان720,250 تومان720,250 تومانیکسال
nl.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
no.com.477,040 تومان477,040 تومان477,040 تومانیکسال
nrw.760,617 تومان760,617 تومان760,617 تومانیکسال
nyc.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
nz.718,742 تومان718,742 تومان718,742 تومانیکسال
okinawa.323,275 تومان323,275 تومان323,275 تومانیکسال
one.301,500 تومان301,500 تومان301,500 تومانیکسال
ong.720,250 تومان720,250 تومان720,250 تومانیکسال
onl.351,750 تومان351,750 تومان351,750 تومانیکسال
ooo.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
org.pe.1,088,750 تومان1,088,750 تومان1,088,750 تومانیکسال
org.pr.1,088,750 تومان1,088,750 تومان1,088,750 تومانیکسال
org.ps.1,088,750 تومان1,088,750 تومان1,088,750 تومانیکسال
org.za.75,040 تومان75,040 تومان75,040 تومانیکسال
organic.1,273,000 تومان1,273,000 تومان1,273,000 تومانیکسال
osaka.636,500 تومان636,500 تومان636,500 تومانیکسال
paris.859,275 تومان859,275 تومان859,275 تومانیکسال
physio.1,440,500 تومان1,440,500 تومان1,440,500 تومانیکسال
porn.1,474,000 تومان1,474,000 تومان1,474,000 تومانیکسال
pr.21,791,750 تومان21,791,750 تومان21,791,750 تومانیکسال
pro.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
ps.1,088,750 تومان1,088,750 تومان1,088,750 تومانیکسال
qc.com.276,375 تومان276,375 تومان276,375 تومانیکسال
quebec.636,500 تومان636,500 تومان636,500 تومانیکسال
qpon.351,750 تومان351,750 تومان351,750 تومانیکسال
realty.318,250 تومان318,250 تومان318,250 تومانیکسال
recht.pro.2,264,265 تومان2,264,265 تومان2,264,265 تومانیکسال
reit.20,133,500 تومان20,133,500 تومان20,133,500 تومانیکسال
ren.660,285 تومان660,285 تومان660,285 تومانیکسال
rent.971,500 تومان971,500 تومان971,500 تومانیکسال
rich.35,208,500 تومان35,208,500 تومان35,208,500 تومانیکسال
rio.593,452 تومان593,452 تومان593,452 تومانیکسال
ru.com.502,500 تومان502,500 تومان502,500 تومانیکسال
ruhr.676,197 تومان676,197 تومان676,197 تومانیکسال
ryukyu.323,275 تومان323,275 تومان323,275 تومانیکسال
sa.676,197 تومان676,197 تومان676,197 تومانیکسال
sa.com.502,500 تومان502,500 تومان502,500 تومانیکسال
saarland.534,492 تومان534,492 تومان534,492 تومانیکسال
scot.753,917 تومان753,917 تومان753,917 تومانیکسال
se.com.477,040 تومان477,040 تومان477,040 تومانیکسال
se.net.477,040 تومان477,040 تومان477,040 تومانیکسال
sex.1,474,000 تومان1,474,000 تومان1,474,000 تومانیکسال
sexy.410,375 تومان410,375 تومان410,375 تومانیکسال
shopping.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
ski.670,000 تومان670,000 تومان670,000 تومانیکسال
soy.485,750 تومان485,750 تومان485,750 تومانیکسال
sucks.3,768,750 تومان3,768,750 تومان3,768,750 تومانیکسال
swiss.2,078,172 تومان2,078,172 تومان2,078,172 تومانیکسال
sydney.1,201,812 تومان1,201,812 تومان1,201,812 تومانیکسال
taipei.418,750 تومان418,750 تومان418,750 تومانیکسال
tc.2,173,647 تومان2,173,647 تومان2,173,647 تومانیکسال
tirol.595,127 تومان595,127 تومان595,127 تومانیکسال
tokyo.323,275 تومان323,275 تومان323,275 تومانیکسال
trading.418,750 تومان418,750 تومان418,750 تومانیکسال
tube.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
uk.com.378,550 تومان378,550 تومان378,550 تومانیکسال
uk.net.378,550 تومان378,550 تومان378,550 تومانیکسال
uk.pr.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
uno.351,750 تومان351,750 تومان351,750 تومانیکسال
us.com.251,250 تومان251,250 تومان251,250 تومانیکسال
us.org.251,250 تومان251,250 تومان251,250 تومانیکسال
uy.2,529,250 تومان2,529,250 تومان2,529,250 تومانیکسال
uy.com.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
vegas.938,000 تومان938,000 تومان938,000 تومانیکسال
ventures.770,500 تومان770,500 تومان770,500 تومانیکسال
versicherung.2,537,792 تومان2,537,792 تومان2,537,792 تومانیکسال
vg.1,809,000 تومان1,809,000 تومان1,809,000 تومانیکسال
vodka.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
voting.939,172 تومان939,172 تومان939,172 تومانیکسال
vuelos.99,999,999 تومان99,999,999 تومان99,999,999 تومانیکسال
wales.437,677 تومان437,677 تومان437,677 تومانیکسال
wang.301,500 تومان301,500 تومان301,500 تومانیکسال
web.za.75,040 تومان75,040 تومان75,040 تومانیکسال
wedding.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
whoswho.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
wien.595,127 تومان595,127 تومان595,127 تومانیکسال
xxx.1,041,515 تومان1,041,515 تومان1,041,515 تومانیکسال
yachts.2,361,750 تومان2,361,750 تومان2,361,750 تومانیکسال
yokohama.323,275 تومان323,275 تومان323,275 تومانیکسال
za.com.552,750 تومان552,750 تومان552,750 تومانیکسال
al.1,289,750 تومان1,289,750 تومان1,289,750 تومانیکسال
ba.3,493,045 تومان3,493,045 تومان3,493,045 تومانیکسال
bg.1,859,250 تومان1,859,250 تومان1,859,250 تومانیکسال
biz.pl.44,220 تومان44,220 تومان44,220 تومانیکسال
by.1,189,250 تومان1,189,250 تومان1,189,250 تومانیکسال
co.no.93,632 تومان93,632 تومان93,632 تومانیکسال
co.rs.1,332,965 تومان1,332,965 تومان1,332,965 تومانیکسال
com.al.1,289,750 تومان1,289,750 تومان1,289,750 تومانیکسال
com.cy.1,047,712 تومان1,047,712 تومان1,047,712 تومانیکسال
com.gi.1,859,250 تومان1,859,250 تومان1,859,250 تومانیکسال
com.gr.407,025 تومان407,025 تومان407,025 تومانیکسال
com.hr.2,470,792 تومان2,470,792 تومان2,470,792 تومانیکسال
com.mt.1,047,712 تومان1,047,712 تومان1,047,712 تومانیکسال
com.pl.44,220 تومان44,220 تومان44,220 تومانیکسال
com.ro.1,113,875 تومان1,113,875 تومان1,113,875 تومانیکسال
com.ua.854,250 تومان854,250 تومان854,250 تومانیکسال
ee.1,801,630 تومان1,801,630 تومان1,801,630 تومانیکسال
fi.191,787 تومان191,787 تومان191,787 تومانیکسال
gi.1,862,767 تومان1,862,767 تومان1,862,767 تومانیکسال
gr.405,685 تومان405,685 تومان405,685 تومانیکسال
hr.3,126,387 تومان3,126,387 تومان3,126,387 تومانیکسال
im.737,502 تومان737,502 تومان737,502 تومانیکسال
info.pl.44,220 تومان44,220 تومان44,220 تومانیکسال
is.1,659,087 تومان1,659,087 تومان1,659,087 تومانیکسال
lt.155,942 تومان155,942 تومان155,942 تومانیکسال
ltd.gi.1,862,767 تومان1,862,767 تومان1,862,767 تومانیکسال
ltd.uk.93,967 تومان93,967 تومان93,967 تومانیکسال
lu.252,925 تومان252,925 تومان252,925 تومانیکسال
mc.1,659,087 تومان1,659,087 تومان1,659,087 تومانیکسال
md.5,996,500 تومان5,996,500 تومان5,996,500 تومانیکسال
mk.854,250 تومان854,250 تومان854,250 تومانیکسال
net.al1,289,750 تومان1,289,750 تومان1,289,750 تومانیکسال
net.pl.44,220 تومان44,220 تومان44,220 تومانیکسال
net.mt.1,047,712 تومان1,047,712 تومان1,047,712 تومانیکسال
nom.fr.292,622 تومان292,622 تومان292,622 تومانیکسال
nom.ro.1,113,875 تومان1,113,875 تومان1,113,875 تومانیکسال
org.al.1,289,750 تومان1,289,750 تومان1,289,750 تومانیکسال
org.gi.1,862,767 تومان1,862,767 تومان1,862,767 تومانیکسال
org.mt.762,460 تومان762,460 تومان762,460 تومانیکسال
org.pl.44,220 تومان44,220 تومان44,220 تومانیکسال
org.ro.1,113,875 تومان1,113,875 تومان1,113,875 تومانیکسال
prd.fr.292,622 تومان292,622 تومان292,622 تومانیکسال
presse.fr.292,622 تومان292,622 تومان292,622 تومانیکسال
ro.1,113,875 تومان1,113,875 تومان1,113,875 تومانیکسال
rs.2,066,615 تومان2,066,615 تومان2,066,615 تومانیکسال
si.640,185 تومان640,185 تومان640,185 تومانیکسال
su.753,750 تومان753,750 تومان753,750 تومانیکسال
tm.fr.292,622 تومان292,622 تومان292,622 تومانیکسال
ua.2,026,750 تومان2,026,750 تومان2,026,750 تومانیکسال
waw.pl.109,712 تومان109,712 تومان109,712 تومانیکسال
www.ro.1,113,875 تومان1,113,875 تومان1,113,875 تومانیکسال
xn--p1ai.48,910 تومان48,910 تومان48,910 تومانیکسال
co.gl.1,405,492 تومان1,405,492 تومان1,405,492 تومانیکسال
com.gl.1,405,492 تومان1,405,492 تومان1,405,492 تومانیکسال
gl.1,405,492 تومان1,405,492 تومان1,405,492 تومانیکسال
net.gl.1,405,492 تومان1,405,492 تومان1,405,492 تومانیکسال
org.gl.1,405,492 تومان1,405,492 تومان1,405,492 تومانیکسال
ai.1,691,750 تومان1,691,750 تومان1,691,750 تومانیکسال
bb.4,634,390 تومان4,634,390 تومان4,634,390 تومانیکسال
bm.2,677,990 تومان2,677,990 تومان2,677,990 تومانیکسال
bs.6,649,750 تومان6,649,750 تومان6,649,750 تومانیکسال
co.cr.1,088,750 تومان1,088,750 تومان1,088,750 تومانیکسال
co.tt.787,250 تومان787,250 تومان787,250 تومانیکسال
com.ai.1,691,750 تومان1,691,750 تومان1,691,750 تومانیکسال
com.bb.3,802,250 تومان3,802,250 تومان3,802,250 تومانیکسال
com.bm.2,677,990 تومان2,677,990 تومان2,677,990 تومانیکسال
com.cu.8,994,750 تومان8,994,750 تومان8,994,750 تومانیکسال
com.dm.5,477,250 تومان5,477,250 تومان5,477,250 تومانیکسال
com.do.971,500 تومان971,500 تومان971,500 تومانیکسال
com.gp.1,944,340 تومان1,944,340 تومان1,944,340 تومانیکسال
com.gt.1,373,500 تومان1,373,500 تومان1,373,500 تومانیکسال
com.ni.2,319,875 تومان2,319,875 تومان2,319,875 تومانیکسال
com.pa.1,691,750 تومان1,691,750 تومان1,691,750 تومانیکسال
com.sv.2,596,250 تومان2,596,250 تومان2,596,250 تومانیکسال
com.tt.787,250 تومان787,250 تومان787,250 تومانیکسال
cr.2,529,250 تومان2,529,250 تومان2,529,250 تومانیکسال
cu.14,019,750 تومان14,019,750 تومان14,019,750 تومانیکسال
dm.5,477,250 تومان5,477,250 تومان5,477,250 تومانیکسال
do.1,541,000 تومان1,541,000 تومان1,541,000 تومانیکسال
gd.837,500 تومان837,500 تومان837,500 تومانیکسال
gp.2,148,187 تومان2,148,187 تومان2,148,187 تومانیکسال
ms.753,750 تومان753,750 تومان753,750 تومانیکسال
net.ai.1,691,750 تومان1,691,750 تومان1,691,750 تومانیکسال
net.bb.4,634,390 تومان4,634,390 تومان4,634,390 تومانیکسال
net.bm.2,677,990 تومان2,677,990 تومان2,677,990 تومانیکسال
net.do.971,500 تومان971,500 تومان971,500 تومانیکسال
net.gp.1,944,340 تومان1,944,340 تومان1,944,340 تومانیکسال
net.ni.2,319,875 تومان2,319,875 تومان2,319,875 تومانیکسال
net.tt.787,250 تومان787,250 تومان787,250 تومانیکسال
nom.ni.2,319,875 تومان2,319,875 تومان2,319,875 تومانیکسال
off.ai.1,691,750 تومان1,691,750 تومان1,691,750 تومانیکسال
org.ai.1,691,750 تومان1,691,750 تومان1,691,750 تومانیکسال
org.bb.4,634,390 تومان4,634,390 تومان4,634,390 تومانیکسال
org.bm.2,677,990 تومان2,677,990 تومان2,677,990 تومانیکسال
org.dm.5,477,250 تومان5,477,250 تومان5,477,250 تومانیکسال
org.do.971,500 تومان971,500 تومان971,500 تومانیکسال
org.ni.2,319,875 تومان2,319,875 تومان2,319,875 تومانیکسال
org.tt.787,250 تومان787,250 تومان787,250 تومانیکسال
tt.7,571,000 تومان7,571,000 تومان7,571,000 تومانیکسال
bo.5,309,750 تومان5,309,750 تومان5,309,750 تومانیکسال
cl.167,500 تومان167,500 تومان167,500 تومانیکسال
co.ve.1,256,250 تومان1,256,250 تومان1,256,250 تومانیکسال
com.ar.1,256,250 تومان1,256,250 تومان1,256,250 تومانیکسال
com.bo.2,361,750 تومان2,361,750 تومان2,361,750 تومانیکسال
com.br.848,387 تومان848,387 تومان848,387 تومانیکسال
com.co.150,080 تومان150,080 تومان150,080 تومانیکسال
com.ec.2,361,750 تومان2,361,750 تومان2,361,750 تومانیکسال
com.pe.1,088,750 تومان1,088,750 تومان1,088,750 تومانیکسال
com.py.2,696,750 تومان2,696,750 تومان2,696,750 تومانیکسال
com.uy.2,529,250 تومان2,529,250 تومان2,529,250 تومانیکسال
com.ve.1,256,250 تومان1,256,250 تومان1,256,250 تومانیکسال
ec.2,361,750 تومان2,361,750 تومان2,361,750 تومانیکسال
gs.819,912 تومان819,912 تومان819,912 تومانیکسال
gy.1,524,250 تومان1,524,250 تومان1,524,250 تومانیکسال
info.ec.2,361,750 تومان2,361,750 تومان2,361,750 تومانیکسال
net.co.150,080 تومان150,080 تومان150,080 تومانیکسال
nom.co.150,080 تومان150,080 تومان150,080 تومانیکسال
pe.1,021,750 تومان1,021,750 تومان1,021,750 تومانیکسال
sr.1,189,250 تومان1,189,250 تومان1,189,250 تومانیکسال
aq.945,872 تومان945,872 تومان945,872 تومانیکسال
as.1,859,250 تومان1,859,250 تومان1,859,250 تومانیکسال
biz.fj.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
com.fj.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
com.sb.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
cx.569,500 تومان569,500 تومان569,500 تومانیکسال
info.fj.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
kiwi.nz.628,125 تومان628,125 تومان628,125 تومانیکسال
name.fj.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
net.fj.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
net.sb.1,332,965 تومان1,332,965 تومان1,332,965 تومانیکسال
nf.2,395,250 تومان2,395,250 تومان2,395,250 تومانیکسال
org.au.1,273,000 تومان1,273,000 تومان1,273,000 تومانیکسال
org.fj.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
org.sb.1,332,965 تومان1,332,965 تومان1,332,965 تومانیکسال
pro.fj.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
tk.252,925 تومان252,925 تومان252,925 تومانیکسال
tl.1,616,542 تومان1,616,542 تومان1,616,542 تومانیکسال
ac.vn.2,127,250 تومان2,127,250 تومان2,127,250 تومانیکسال
biz.vn.2,127,250 تومان2,127,250 تومان2,127,250 تومانیکسال
bt.2,270,462 تومان2,270,462 تومان2,270,462 تومانیکسال
co.id.3,969,750 تومان3,969,750 تومان3,969,750 تومانیکسال
co.kr.702,662 تومان702,662 تومان702,662 تومانیکسال
co.th.966,140 تومان966,140 تومان966,140 تومانیکسال
com.bt.2,066,615 تومان2,066,615 تومان2,066,615 تومانیکسال
com.cn.484,912 تومان484,912 تومان484,912 تومانیکسال
com.hk.620,252 تومان620,252 تومان620,252 تومانیکسال
com.kg.368,500 تومان368,500 تومان368,500 تومانیکسال
com.my.1,691,750 تومان1,691,750 تومان1,691,750 تومانیکسال
com.ph.912,875 تومان912,875 تومان912,875 تومانیکسال
com.vn.2,127,250 تومان2,127,250 تومان2,127,250 تومانیکسال
edu.vn.2,127,250 تومان2,127,250 تومان2,127,250 تومانیکسال
gov.vn.2,127,250 تومان2,127,250 تومان2,127,250 تومانیکسال
health.vn.2,127,250 تومان2,127,250 تومان2,127,250 تومانیکسال
hk.684,237 تومان684,237 تومان684,237 تومانیکسال
idv.hk.620,252 تومان620,252 تومان620,252 تومانیکسال
in.th.966,140 تومان966,140 تومان966,140 تومانیکسال
int.vn.2,127,250 تومان2,127,250 تومان2,127,250 تومانیکسال
info.vn.2,127,250 تومان2,127,250 تومان2,127,250 تومانیکسال
io.871,000 تومان871,000 تومان871,000 تومانیکسال
kg.1,859,250 تومان1,859,250 تومان1,859,250 تومانیکسال
kz.3,717,327 تومان3,717,327 تومان3,717,327 تومانیکسال
la.418,750 تومان418,750 تومان418,750 تومانیکسال
lk.49,077 تومان49,077 تومان49,077 تومانیکسال
my.1,691,750 تومان1,691,750 تومان1,691,750 تومانیکسال
name.vn.2,127,250 تومان2,127,250 تومان2,127,250 تومانیکسال
net.bt.2,066,615 تومان2,066,615 تومان2,066,615 تومانیکسال
net.cn.484,912 تومان484,912 تومان484,912 تومانیکسال
net.hk.620,252 تومان620,252 تومان620,252 تومانیکسال
net.kg.368,500 تومان368,500 تومان368,500 تومانیکسال
net.my.1,691,750 تومان1,691,750 تومان1,691,750 تومانیکسال
net.ph.912,875 تومان912,875 تومان912,875 تومانیکسال
net.vn.2,127,250 تومان2,127,250 تومان2,127,250 تومانیکسال
or.id.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
org.cn.484,912 تومان484,912 تومان484,912 تومانیکسال
org.hk.620,252 تومان620,252 تومان620,252 تومانیکسال
org.kg.368,500 تومان368,500 تومان368,500 تومانیکسال
org.my.1,691,750 تومان1,691,750 تومان1,691,750 تومانیکسال
org.ph.912,875 تومان912,875 تومان912,875 تومانیکسال
org.vn.2,127,250 تومان2,127,250 تومان2,127,250 تومانیکسال
ph.912,875 تومان912,875 تومان912,875 تومانیکسال
pro.vn.2,127,250 تومان2,127,250 تومان2,127,250 تومانیکسال
tm.1,859,250 تومان1,859,250 تومان1,859,250 تومانیکسال
vn.2,294,750 تومان2,294,750 تومان2,294,750 تومانیکسال
web.id.4,924,500 تومان4,924,500 تومان4,924,500 تومانیکسال
af.1,943,000 تومان1,943,000 تومان1,943,000 تومانیکسال
biz.tr.485,750 تومان485,750 تومان485,750 تومانیکسال
bbs.tr.485,750 تومان485,750 تومان485,750 تومانیکسال
co.il.636,500 تومان636,500 تومان636,500 تومانیکسال
co.om.2,555,715 تومان2,555,715 تومان2,555,715 تومانیکسال
com.af.1,021,750 تومان1,021,750 تومان1,021,750 تومانیکسال
com.lb.1,047,712 تومان1,047,712 تومان1,047,712 تومانیکسال
com.om.2,555,715 تومان2,555,715 تومان2,555,715 تومانیکسال
com.pk.854,250 تومان854,250 تومان854,250 تومانیکسال
com.sa.680,887 تومان680,887 تومان680,887 تومانیکسال
com.so.368,500 تومان368,500 تومان368,500 تومانیکسال
com.tr.519,250 تومان519,250 تومان519,250 تومانیکسال
gen.tr.485,750 تومان485,750 تومان485,750 تومانیکسال
info.tr.485,750 تومان485,750 تومان485,750 تومانیکسال
ly.4,036,750 تومان4,036,750 تومان4,036,750 تومانیکسال
ma.2,881,837 تومان2,881,837 تومان2,881,837 تومانیکسال
name.tr.452,250 تومان452,250 تومان452,250 تومانیکسال
net.af.1,021,750 تومان1,021,750 تومان1,021,750 تومانیکسال
net.lb.1,047,712 تومان1,047,712 تومان1,047,712 تومانیکسال
net.om.2,555,715 تومان2,555,715 تومان2,555,715 تومانیکسال
net.sa.679,212 تومان679,212 تومان679,212 تومانیکسال
net.so.360,125 تومان360,125 تومان360,125 تومانیکسال
org.af.1,021,750 تومان1,021,750 تومان1,021,750 تومانیکسال
org.il.636,500 تومان636,500 تومان636,500 تومانیکسال
org.lb.1,047,712 تومان1,047,712 تومان1,047,712 تومانیکسال
org.om.2,555,715 تومان2,555,715 تومان2,555,715 تومانیکسال
org.sa.680,887 تومان680,887 تومان680,887 تومانیکسال
org.so.360,125 تومان360,125 تومان360,125 تومانیکسال
pk.854,250 تومان854,250 تومان854,250 تومانیکسال
pub.sa.680,887 تومان680,887 تومان680,887 تومانیکسال
qa.1,021,750 تومان1,021,750 تومان1,021,750 تومانیکسال
so.1,264,625 تومان1,264,625 تومان1,264,625 تومانیکسال
tel.tr.452,250 تومان452,250 تومان452,250 تومانیکسال
tn.2,127,752 تومان2,127,752 تومان2,127,752 تومانیکسال
web.tr.485,750 تومان485,750 تومان485,750 تومانیکسال
ac.871,000 تومان871,000 تومان871,000 تومانیکسال
bi.2,686,365 تومان2,686,365 تومان2,686,365 تومانیکسال
bw.8,475,500 تومان8,475,500 تومان8,475,500 تومانیکسال
cd.1,356,750 تومان1,356,750 تومان1,356,750 تومانیکسال
cf.884,735 تومان884,735 تومان884,735 تومانیکسال
cg.8,994,750 تومان8,994,750 تومان8,994,750 تومانیکسال
cm.1,862,767 تومان1,862,767 تومان1,862,767 تومانیکسال
co.ls.2,270,462 تومان2,270,462 تومان2,270,462 تومانیکسال
co.na.6,348,250 تومان6,348,250 تومان6,348,250 تومانیکسال
co.ug.1,356,750 تومان1,356,750 تومان1,356,750 تومانیکسال
com.na.11,033,225 تومان11,033,225 تومان11,033,225 تومانیکسال
com.ng.680,887 تومان680,887 تومان680,887 تومانیکسال
com.sc.1,256,250 تومان1,256,250 تومان1,256,250 تومانیکسال
cv.3,788,850 تومان3,788,850 تومان3,788,850 تومانیکسال
dj.1,659,087 تومان1,659,087 تومان1,659,087 تومانیکسال
gm.653,250 تومان653,250 تومان653,250 تومانیکسال
gq.1,424,420 تومان1,424,420 تومان1,424,420 تومانیکسال
ml.344,547 تومان344,547 تومان344,547 تومانیکسال
mu.1,859,250 تومان1,859,250 تومان1,859,250 تومانیکسال
mw.1,859,250 تومان1,859,250 تومان1,859,250 تومانیکسال
na.75,023,250 تومان75,023,250 تومان75,023,250 تومانیکسال
net.ng.680,887 تومان680,887 تومان680,887 تومانیکسال
net.sc.1,256,250 تومان1,256,250 تومان1,256,250 تومانیکسال
ng.680,887 تومان680,887 تومان680,887 تومانیکسال
org.ls.2,270,462 تومان2,270,462 تومان2,270,462 تومانیکسال
org.na.10,829,545 تومان10,829,545 تومان10,829,545 تومانیکسال
org.ng.680,887 تومان680,887 تومان680,887 تومانیکسال
org.sc.1,256,250 تومان1,256,250 تومان1,256,250 تومانیکسال
rw.8,384,045 تومان8,384,045 تومان8,384,045 تومانیکسال
sl.1,691,750 تومان1,691,750 تومان1,691,750 تومانیکسال
st.1,189,250 تومان1,189,250 تومان1,189,250 تومانیکسال
ug.1,356,750 تومان1,356,750 تومان1,356,750 تومانیکسال

 

ثبت دامنه ها در آنلاین سرور بصورت آنی بوده و پنل اختصاصی پس از ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت . لازم به ذکر است که ثبت کننده ملی مرکز پژوهش های بنیادی (فیزیک نظری) و ثبت کننده خارجی OpenProvider می باشد. همچنین امکان مدیریت child host، Domain Name Server ، Park Domain و رکورد DNS از طریق ناحیه کاربری و پنل مدیریتی از دیگر خدمات آنلاین سرور می باشد که در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 

  • دامنه ها به صورت لحظه ای با توجه به نرخ روز ارز آپدیت می باشند .
  • هزینه ها به تومان می باشد.
  • امکان تغییر name server های دامین توسط مالک دامین
  • امکان ثبت name server های اختصاصی دامین با IP های مورد نظر
  • دسترسی قفل کردن دامین برای امنیت بیشتر
  • ارائه کنترل پنل مدیریتی دامین مبتنی بر وب