دامنه ، تعرفه های ثبت

ثبت دامنه

نام دامنه یا دامین (Domain) نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته می شود و اولین اقدام نیز جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین می باشد.
دامین ها عموما از دو بخش اصلی نام و پسوند تشکیل شده اند. بخش نام را شما بصورت دلخواه ( و با شرط اینکه کسی پیش از شما آن را برای خود ثبت نکرده باشد) انتخاب می نمایید و بخش پسوند بر اساس قوانین و روشهای بین المللی مشخص می شود. پسوندهای زیادی در دنیا وجود دارند که هرکدام برای هدفی خاص بوجود آمده اند (بطور مثال .com برای امور تجاری .tv برای شبکه های تلویزیونی .ir برای سایتهای ایرانی) شما میتوانید هرکدام از پسوندهای موجود را برای دامنه خود انتخاب کنید.

 

برای ثبت و یا انتقال دامنه ، دامین مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام  لحاظ شده، شما می توانید آن  را به نام خود ثبت نمایید و یا با زدن گزینه انتقال، آن دامین را انتقال دهید.

 

برای ثبت دامنه یا انتقال ، دامنه خود را جستجو کنید…

پسوندهزینه ثبتهزینه تمدیدهزینه انتقالمدت
com.42,903 تومان42,903 تومان42,903 تومانیکسال
net.48,758 تومان48,758 تومان48,758 تومانیکسال
org.53,975 تومان53,975 تومان53,975 تومانیکسال
ir.4,500 تومان4,500 تومان4,500 تومانیکسال
in.38,006 تومان38,006 تومان38,006 تومانیکسال
info.53,602 تومان53,602 تومان53,602 تومانیکسال
us.34,599 تومان34,599 تومان34,599 تومانیکسال
ac.ir.4,500 تومان4,500 تومان4,500 تومانیکسال
tel.125,090 تومان125,090 تومان125,090 تومانیکسال
xyz.5,323 تومان5,323 تومان5,323 تومانیکسال
co.uk.29,862 تومان29,862 تومان29,862 تومانیکسال
biz.56,689 تومان56,689 تومان56,689 تومانیکسال
co.110,824 تومان110,824 تومان110,824 تومانیکسال
online.202,274 تومان202,274 تومان202,274 تومانیکسال
pro.54,188 تومان54,188 تومان54,188 تومانیکسال
site.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
tech.255,504 تومان255,504 تومان255,504 تومانیکسال
accountant.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
bid.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
black.228,889 تومان228,889 تومان228,889 تومانیکسال
blue.111,783 تومان111,783 تومان111,783 تومانیکسال
cloud.101,137 تومان101,137 تومان101,137 تومانیکسال
cricket.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
date.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
download.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
eu.13,307 تومان13,307 تومان13,307 تومانیکسال
faith.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
kim.111,783 تومان111,783 تومان111,783 تومانیکسال
lgbt.228,889 تومان228,889 تومان228,889 تومانیکسال
loan.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
me.35,557 تومان35,557 تومان35,557 تومانیکسال
men.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
mobi.43,275 تومان43,275 تومان43,275 تومانیکسال
news.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
party.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
pet.111,783 تومان111,783 تومان111,783 تومانیکسال
pink.111,783 تومان111,783 تومان111,783 تومانیکسال
poker.228,889 تومان228,889 تومان228,889 تومانیکسال
promo.111,783 تومان111,783 تومان111,783 تومانیکسال
racing.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
red.111,783 تومان111,783 تومان111,783 تومانیکسال
review.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
reviews.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
science.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
shop.196,951 تومان196,951 تومان196,951 تومانیکسال
social.124,664 تومان124,664 تومان124,664 تومانیکسال
space.90,491 تومان90,491 تومان90,491 تومانیکسال
store.282,119 تومان282,119 تومان282,119 تومانیکسال
stream.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
top.69,199 تومان69,199 تومان69,199 تومانیکسال
trade.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
vote.404,548 تومان404,548 تومان404,548 تومانیکسال
voto.404,548 تومان404,548 تومان404,548 تومانیکسال
webcam.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
website.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
win.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
ws.106,832 تومان106,832 تومان106,832 تومانیکسال
ae.439,466 تومان439,466 تومان439,466 تومانیکسال
am.186,305 تومان186,305 تومان186,305 تومانیکسال
asia.54,188 تومان54,188 تومان54,188 تومانیکسال
cn.104,756 تومان104,756 تومان104,756 تومانیکسال
fm.345,995 تومان345,995 تومان345,995 تومانیکسال
co.in.27,892 تومان27,892 تومان27,892 تومانیکسال
firm.in.27,892 تومان27,892 تومان27,892 تومانیکسال
gen.in.27,892 تومان27,892 تومان27,892 تومانیکسال
ind.in.27,892 تومان27,892 تومان27,892 تومانیکسال
org.in.27,892 تومان27,892 تومان27,892 تومانیکسال
net.in.27,892 تومان27,892 تومان27,892 تومانیکسال
mn.186,305 تومان186,305 تومان186,305 تومانیکسال
tw.121,151 تومان121,151 تومان121,151 تومانیکسال
club.tw.121,151 تومان121,151 تومان121,151 تومانیکسال
com.tw.121,151 تومان121,151 تومان121,151 تومانیکسال
ebiz.tw.121,151 تومان121,151 تومان121,151 تومانیکسال
game.1,735,298 تومان1,735,298 تومان1,735,298 تومانیکسال
game.tw.121,151 تومان121,151 تومان121,151 تومانیکسال
idv.tw.121,151 تومان121,151 تومان121,151 تومانیکسال
org.tw.121,151 تومان121,151 تومان121,151 تومانیکسال
at.51,207 تومان51,207 تومان51,207 تومانیکسال
co.at.51,207 تومان51,207 تومان51,207 تومانیکسال
or.at.51,207 تومان51,207 تومان51,207 تومانیکسال
be.28,584 تومان28,584 تومان28,584 تومانیکسال
ch.31,033 تومان31,033 تومان31,033 تومانیکسال
de.26,561 تومان26,561 تومان26,561 تومانیکسال
dk.34,705 تومان34,705 تومان34,705 تومانیکسال
es.29,170 تومان29,170 تومان29,170 تومانیکسال
com.es.11,018 تومان11,018 تومان11,018 تومانیکسال
nom.es.11,018 تومان11,018 تومان11,018 تومانیکسال
org.es.11,018 تومان11,018 تومان11,018 تومانیکسال
edu.es.69,624 تومان69,624 تومان69,624 تومانیکسال
gob.es.23,616 تومان23,616 تومان23,616 تومانیکسال
fr.32,523 تومان32,523 تومان32,523 تومانیکسال
gg.886,578 تومان886,578 تومان886,578 تومانیکسال
co.gg.719,796 تومان719,796 تومان719,796 تومانیکسال
net.gg.719,796 تومان719,796 تومان719,796 تومانیکسال
org.gg.719,796 تومان719,796 تومان719,796 تومانیکسال
it.28,584 تومان28,584 تومان28,584 تومانیکسال
je.930,468 تومان930,468 تومان930,468 تومانیکسال
co.je.763,686 تومان763,686 تومان763,686 تومانیکسال
net.je.763,686 تومان763,686 تومان763,686 تومانیکسال
org.je.763,686 تومان763,686 تومان763,686 تومانیکسال
li.31,033 تومان31,033 تومان31,033 تومانیکسال
nl.22,037 تومان22,037 تومان22,037 تومانیکسال
pl.17,885 تومان17,885 تومان17,885 تومانیکسال
ru.15,543 تومان15,543 تومان15,543 تومانیکسال
se.63,663 تومان63,663 تومان63,663 تومانیکسال
me.uk.29,862 تومان29,862 تومان29,862 تومانیکسال
org.uk.29,862 تومان29,862 تومان29,862 تومانیکسال
uk.29,862 تومان29,862 تومان29,862 تومانیکسال
com.au.95,814 تومان95,814 تومان95,814 تومانیکسال
net.au.95,814 تومان95,814 تومان95,814 تومانیکسال
cc.45,245 تومان45,245 تومان45,245 تومانیکسال
nu.66,910 تومان66,910 تومان66,910 تومانیکسال
co.nz.204,935 تومان204,935 تومان204,935 تومانیکسال
net.nz.204,935 تومان204,935 تومان204,935 تومانیکسال
org.nz.204,935 تومان204,935 تومان204,935 تومانیکسال
pw.31,938 تومان31,938 تومان31,938 تومانیکسال
to.613,528 تومان613,528 تومان613,528 تومانیکسال
tv.119,767 تومان119,767 تومان119,767 تومانیکسال
wf.41,519 تومان41,519 تومان41,519 تومانیکسال
re.38,219 تومان38,219 تومان38,219 تومانیکسال
tf.41,519 تومان41,519 تومان41,519 تومانیکسال
yt.41,519 تومان41,519 تومان41,519 تومانیکسال
bz.90,491 تومان90,491 تومان90,491 تومانیکسال
ca.133,075 تومان133,075 تومان133,075 تومانیکسال
pm.41,519 تومان41,519 تومان41,519 تومانیکسال
sx.146,382 تومان146,382 تومان146,382 تومانیکسال
academy.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
accountants.489,716 تومان489,716 تومان489,716 تومانیکسال
actor.202,274 تومان202,274 تومان202,274 تومانیکسال
ag.399,225 تومان399,225 تومان399,225 تومانیکسال
co.ag.266,150 تومان266,150 تومان266,150 تومانیکسال
com.ag.266,150 تومان266,150 تومان266,150 تومانیکسال
net.ag.266,150 تومان266,150 تومان266,150 تومانیکسال
nom.ag.266,150 تومان266,150 تومان266,150 تومانیکسال
org.ag.266,150 تومان266,150 تومان266,150 تومانیکسال
airforce.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
apartments.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
amsterdam.186,464 تومان186,464 تومان186,464 تومانیکسال
army.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
associates.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
attorney.202,274 تومان202,274 تومان202,274 تومانیکسال
auction.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
audio.109,121 تومان109,121 تومان109,121 تومانیکسال
auto.13,584,296 تومان13,584,296 تومان13,584,296 تومانیکسال
band.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
bar.404,548 تومان404,548 تومان404,548 تومانیکسال
bargains.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
bayern.212,228 تومان212,228 تومان212,228 تومانیکسال
beer.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
berlin.324,025 تومان324,025 تومان324,025 تومانیکسال
bet.111,783 تومان111,783 تومان111,783 تومانیکسال
bike.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
bingo.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
boutique.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
blackfriday.212,920 تومان212,920 تومان212,920 تومانیکسال
blog.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
brussels.212,228 تومان212,228 تومان212,228 تومانیکسال
builders.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
business.85,168 تومان85,168 تومان85,168 تومانیکسال
co.bz.186,305 تومان186,305 تومان186,305 تومانیکسال
com.bz.186,305 تومان186,305 تومان186,305 تومانیکسال
net.bz.186,305 تومان186,305 تومان186,305 تومانیکسال
cab.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
cafe.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
camera.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
camp.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
capital.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
car.13,584,296 تومان13,584,296 تومان13,584,296 تومانیکسال
cars.13,584,296 تومان13,584,296 تومان13,584,296 تومانیکسال
cards.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
care.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
careers.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
casa.85,168 تومان85,168 تومان85,168 تومانیکسال
cash.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
casino.665,375 تومان665,375 تومان665,375 تومانیکسال
catering.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
center.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
chat.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
cheap.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
claims.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
christmas.212,920 تومان212,920 تومان212,920 تومانیکسال
church.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
cleaning.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
click.85,168 تومان85,168 تومان85,168 تومانیکسال
clinic.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
clothing.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
club.74,522 تومان74,522 تومان74,522 تومانیکسال
coach.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
codes.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
college.308,734 تومان308,734 تومان308,734 تومانیکسال
coffee.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
community.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
company.85,168 تومان85,168 تومان85,168 تومانیکسال
computer.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
condos.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
construction.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
consulting.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
contractors.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
cooking.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
cool.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
country.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
coupons.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
credit.489,716 تومان489,716 تومان489,716 تومانیکسال
creditcard.665,375 تومان665,375 تومان665,375 تومانیکسال
cruises.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
cz.162,351 تومان162,351 تومان162,351 تومانیکسال
dance.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
dating.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
deals.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
degree.228,889 تومان228,889 تومان228,889 تومانیکسال
delivery.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
democrat.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
dental.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
design.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
dentist.202,274 تومان202,274 تومان202,274 تومانیکسال
diamonds.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
diet.130,413 تومان130,413 تومان130,413 تومانیکسال
digital.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
direct.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
directory.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
discount.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
dog.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
domains.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
education.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
email.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
energy.489,716 تومان489,716 تومان489,716 تومانیکسال
engineer.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
engineering.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
enterprises.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
equipment.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
estate.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
events.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
exchange.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
expert.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
exposed.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
express.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
fail.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
family.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
fans.404,548 تومان404,548 تومان404,548 تومانیکسال
farm.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
fashion.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
feedback.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
finance.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
financial.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
fish.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
fishing.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
fit.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
fitness.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
flights.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
florist.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
flowers.154,367 تومان154,367 تومان154,367 تومانیکسال
football.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
forsale.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
foundation.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
frl.165,013 تومان165,013 تومان165,013 تومانیکسال
fund.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
furniture.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
futbol.101,137 تومان101,137 تومان101,137 تومانیکسال
fyi.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
gallery.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
garden.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
gmbh.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
gift.130,413 تومان130,413 تومان130,413 تومانیکسال
gifts.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
gives.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
glass.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
global.404,548 تومان404,548 تومان404,548 تومانیکسال
gold.489,716 تومان489,716 تومان489,716 تومانیکسال
golf.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
graphics.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
gratis.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
green.404,548 تومان404,548 تومان404,548 تومانیکسال
gripe.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
group.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
guide.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
guitars.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
guru.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
hamburg.266,150 تومان266,150 تومان266,150 تومانیکسال
haus.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
healthcare.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
help.130,413 تومان130,413 تومان130,413 تومانیکسال
hiphop.130,413 تومان130,413 تومان130,413 تومانیکسال
hiv.1,091,215 تومان1,091,215 تومان1,091,215 تومانیکسال
hockey.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
holdings.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
holiday.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
horse.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
host.484,393 تومان484,393 تومان484,393 تومانیکسال
house.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
2000.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
agrar.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
bolt.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
casino.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
city.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
co.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
erotica.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
erotika.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
film.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
forum.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
games.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
hotel.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
info.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
ingatlan.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
jogasz.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
konyvelo.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
lakas.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
media.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
news.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
org.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
priv.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
reklam.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
shop.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
sport.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
suli.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
szex.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
tm.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
tozsde.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
utazas.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
video.hu.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
ie.251,867 تومان251,867 تومان251,867 تومانیکسال
immo.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
immobilien.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
industries.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
ink.159,690 تومان159,690 تومان159,690 تومانیکسال
institute.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
insure.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
international.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
investments.489,716 تومان489,716 تومان489,716 تومانیکسال
irish.111,783 تومان111,783 تومان111,783 تومانیکسال
ist.122,429 تومان122,429 تومان122,429 تومانیکسال
istanbul.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
jewelry.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
jp.537,623 تومان537,623 تومان537,623 تومانیکسال
co.jp.1,278,961 تومان1,278,961 تومان1,278,961 تومانیکسال
juegos.109,121 تومان109,121 تومان109,121 تومانیکسال
kaufen.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
kitchen.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
land.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
lawyer.202,274 تومان202,274 تومان202,274 تومانیکسال
lc.95,814 تومان95,814 تومان95,814 تومانیکسال
co.lc.69,199 تومان69,199 تومان69,199 تومانیکسال
com.lc.69,199 تومان69,199 تومان69,199 تومانیکسال
l.lc.69,199 تومان69,199 تومان69,199 تومانیکسال
net.lc.69,199 تومان69,199 تومان69,199 تومانیکسال
org.lc.69,199 تومان69,199 تومان69,199 تومانیکسال
p.lc.69,199 تومان69,199 تومان69,199 تومانیکسال
lease.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
legal.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
life.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
live.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
lighting.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
limited.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
limo.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
link.95,814 تومان95,814 تومان95,814 تومانیکسال
loans.489,716 تومان489,716 تومان489,716 تومانیکسال
lol.111,783 تومان111,783 تومان111,783 تومانیکسال
london.223,566 تومان223,566 تومان223,566 تومانیکسال
love.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
ltd.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
ltda.218,243 تومان218,243 تومان218,243 تومانیکسال
lv.66,910 تومان66,910 تومان66,910 تومانیکسال
com.lv.67,442 تومان67,442 تومان67,442 تومانیکسال
edu.lv.155,372 تومان155,372 تومان155,372 تومانیکسال
net.lv.67,442 تومان67,442 تومان67,442 تومانیکسال
org.lv.53,230 تومان53,230 تومان53,230 تومانیکسال
maison.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
mba.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
memorial.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
management.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
market.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
marketing.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
media.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
miami.122,429 تومان122,429 تومان122,429 تومانیکسال
moda.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
mom.202,274 تومان202,274 تومان202,274 تومانیکسال
money.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
mortgage.228,889 تومان228,889 تومان228,889 تومانیکسال
movie.1,202,998 تومان1,202,998 تومان1,202,998 تومانیکسال
mx.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
com.mx.53,230 تومان53,230 تومان53,230 تومانیکسال
org.mx.53,230 تومان53,230 تومان53,230 تومانیکسال
navy.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
network.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
ninja.122,429 تومان122,429 تومان122,429 تومانیکسال
no.93,152 تومان93,152 تومان93,152 تومانیکسال
priv.no.93,152 تومان93,152 تومان93,152 تومانیکسال
partners.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
parts.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
photo.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
photography.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
photos.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
pics.130,413 تومان130,413 تومان130,413 تومانیکسال
pictures.95,814 تومان95,814 تومان95,814 تومانیکسال
pizza.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
place.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
plumbing.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
plus.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
press.330,026 تومان330,026 تومان330,026 تومانیکسال
productions.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
properties.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
property.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
protection.12,476,260 تومان12,476,260 تومان12,476,260 تومانیکسال
pub.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
pt.80,377 تومان80,377 تومان80,377 تومانیکسال
com.pt.80,377 تومان80,377 تومان80,377 تومانیکسال
edu.pt.134,111 تومان134,111 تومان134,111 تومانیکسال
org.pt.80,377 تومان80,377 تومان80,377 تومانیکسال
recipes.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
rehab.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
reise.612,145 تومان612,145 تومان612,145 تومانیکسال
reisen.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
rentals.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
repair.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
report.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
republican.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
rest.202,274 تومان202,274 تومان202,274 تومانیکسال
restaurant.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
rip.122,429 تومان122,429 تومان122,429 تومانیکسال
rocks.101,137 تومان101,137 تومان101,137 تومانیکسال
rodeo.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
run.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
sale.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
salon.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
sarl.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
sc.399,225 تومان399,225 تومان399,225 تومانیکسال
schule.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
security.13,584,296 تومان13,584,296 تومان13,584,296 تومانیکسال
services.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
sg.243,527 تومان243,527 تومان243,527 تومانیکسال
com.sg.243,527 تومان243,527 تومان243,527 تومانیکسال
shiksha.111,783 تومان111,783 تومان111,783 تومانیکسال
shoes.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
school.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
show.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
singles.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
sk.172,185 تومان172,185 تومان172,185 تومانیکسال
soccer.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
software.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
solar.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
solutions.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
srl.207,597 تومان207,597 تومان207,597 تومانیکسال
studio.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
style.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
surf.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
supplies.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
supply.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
support.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
systems.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
surgery.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
tattoo.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
tax.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
taxi.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
team.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
tennis.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
technology.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
theater.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
theatre.3,120,076 تومان3,120,076 تومان3,120,076 تومانیکسال
tickets.2,001,448 تومان2,001,448 تومان2,001,448 تومانیکسال
tienda.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
tips.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
tires.489,716 تومان489,716 تومان489,716 تومانیکسال
today.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
tools.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
tours.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
town.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
toys.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
training.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
travel.649,406 تومان649,406 تومان649,406 تومانیکسال
university.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
vacations.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
vc.133,075 تومان133,075 تومان133,075 تومانیکسال
com.vc.133,075 تومان133,075 تومان133,075 تومانیکسال
net.vc.133,075 تومان133,075 تومان133,075 تومانیکسال
org.vc.133,075 تومان133,075 تومان133,075 تومانیکسال
vet.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
viajes.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
video.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
villas.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
vin.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
vip.111,783 تومان111,783 تومان111,783 تومانیکسال
vision.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
vlaanderen.218,243 تومان218,243 تومان218,243 تومانیکسال
watch.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
wiki.159,690 تومان159,690 تومان159,690 تومانیکسال
wine.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
work.85,168 تومان85,168 تومان85,168 تومانیکسال
works.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
world.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
wtf.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
co.za.23,847 تومان23,847 تومان23,847 تومانیکسال
zone.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
yoga.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
aaa.pro.719,563 تومان719,563 تومان719,563 تومانیکسال
abogado.351,318 تومان351,318 تومان351,318 تومانیکسال
aca.pro.719,563 تومان719,563 تومان719,563 تومانیکسال
acct.pro.719,563 تومان719,563 تومان719,563 تومانیکسال
adult.468,424 تومان468,424 تومان468,424 تومانیکسال
ae.org.79,845 تومان79,845 تومان79,845 تومانیکسال
aero.718,605 تومان718,605 تومان718,605 تومانیکسال
africa.39,922 تومان39,922 تومان39,922 تومانیکسال
africa.com.39,922 تومان39,922 تومان39,922 تومانیکسال
agency.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
alsace.279,457 تومان279,457 تومان279,457 تومانیکسال
ar.com.93,152 تومان93,152 تومان93,152 تومانیکسال
archi.282,119 تومان282,119 تومان282,119 تومانیکسال
art.106,460 تومان106,460 تومان106,460 تومانیکسال
at.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
autos.2,879,743 تومان2,879,743 تومان2,879,743 تومانیکسال
avocat.pro.719,563 تومان719,563 تومان719,563 تومانیکسال
baby.393,902 تومان393,902 تومان393,902 تومانیکسال
bank.3,837,883 تومان3,837,883 تومان3,837,883 تومانیکسال
bar.pro.719,563 تومان719,563 تومان719,563 تومانیکسال
barcelona.273,069 تومان273,069 تومان273,069 تومانیکسال
best.511,008 تومان511,008 تومان511,008 تومانیکسال
bible.670,698 تومان670,698 تومان670,698 تومانیکسال
bio.282,119 تومان282,119 تومان282,119 تومانیکسال
biz.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
boats.750,543 تومان750,543 تومان750,543 تومانیکسال
br.com.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
broker.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
build.404,548 تومان404,548 تومان404,548 تومانیکسال
bzh.393,902 تومان393,902 تومان393,902 تومانیکسال
cam.170,336 تومان170,336 تومان170,336 تومانیکسال
capetown.93,152 تومان93,152 تومان93,152 تومانیکسال
career.532,300 تومان532,300 تومان532,300 تومانیکسال
cat.36,036 تومان36,036 تومان36,036 تومانیکسال
ceo.511,008 تومان511,008 تومان511,008 تومانیکسال
ch.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
city.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
cn.com.74,522 تومان74,522 تومان74,522 تومانیکسال
co.com.106,460 تومان106,460 تومان106,460 تومانیکسال
co.nl.34,386 تومان34,386 تومان34,386 تومانیکسال
co.vi.1,282,843 تومان1,282,843 تومان1,282,843 تومانیکسال
cologne.109,121 تومان109,121 تومان109,121 تومانیکسال
com.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
com.ps.345,995 تومان345,995 تومان345,995 تومانیکسال
coop.910,233 تومان910,233 تومان910,233 تومانیکسال
corsica.324,170 تومان324,170 تومان324,170 تومانیکسال
cpa.pro.719,563 تومان719,563 تومان719,563 تومانیکسال
cw.1,037,985 تومان1,037,985 تومان1,037,985 تومانیکسال
cymru.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
de.com.83,624 تومان83,624 تومان83,624 تومانیکسال
de.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
desi.122,429 تومان122,429 تومان122,429 تومانیکسال
doctor.489,716 تومان489,716 تومان489,716 تومانیکسال
durban.90,491 تومان90,491 تومان90,491 تومانیکسال
earth.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
eco.404,548 تومان404,548 تومان404,548 تومانیکسال
eng.pro.719,563 تومان719,563 تومان719,563 تومانیکسال
eu.com.83,624 تومان83,624 تومان83,624 تومانیکسال
eu.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
eus.375,644 تومان375,644 تومان375,644 تومانیکسال
film.457,778 تومان457,778 تومان457,778 تومانیکسال
fr.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
fun.138,398 تومان138,398 تومان138,398 تومانیکسال
gal.439,945 تومان439,945 تومان439,945 تومانیکسال
games.122,429 تومان122,429 تومان122,429 تومانیکسال
gb.com.237,991 تومان237,991 تومان237,991 تومانیکسال
gb.net.38,857 تومان38,857 تومان38,857 تومانیکسال
gdn.101,137 تومان101,137 تومان101,137 تومانیکسال
gent.182,578 تومان182,578 تومان182,578 تومانیکسال
gr.com.70,795 تومان70,795 تومان70,795 تومانیکسال
gt.596,176 تومان596,176 تومان596,176 تومانیکسال
health.404,548 تومان404,548 تومان404,548 تومانیکسال
hm.345,995 تومان345,995 تومان345,995 تومانیکسال
homes.750,543 تومان750,543 تومان750,543 تومانیکسال
hospital.234,212 تومان234,212 تومان234,212 تومانیکسال
hosting.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
hu.com.151,599 تومان151,599 تومان151,599 تومانیکسال
hu.net.151,599 تومان151,599 تومان151,599 تومانیکسال
id.1,261,551 تومان1,261,551 تومان1,261,551 تومانیکسال
id.au.404,548 تومان404,548 تومان404,548 تومانیکسال
in.net.31,938 تومان31,938 تومان31,938 تومانیکسال
info.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
insurance.3,837,883 تومان3,837,883 تومان3,837,883 تومانیکسال
isla.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
it.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
jetzt.127,752 تومان127,752 تومان127,752 تومانیکسال
jobs.803,773 تومان803,773 تومان803,773 تومانیکسال
joburg.90,491 تومان90,491 تومان90,491 تومانیکسال
jp.net.37,261 تومان37,261 تومان37,261 تومانیکسال
jpn.com.159,690 تومان159,690 تومان159,690 تومانیکسال
jur.pro.719,563 تومان719,563 تومان719,563 تومانیکسال
kiwi.192,958 تومان192,958 تومان192,958 تومانیکسال
koeln.109,121 تومان109,121 تومان109,121 تومانیکسال
kr.com.133,075 تومان133,075 تومان133,075 تومانیکسال
krd.404,548 تومان404,548 تومان404,548 تومانیکسال
ky.324,703 تومان324,703 تومان324,703 تومانیکسال
kyoto.361,964 تومان361,964 تومان361,964 تومانیکسال
lat.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
law.723,928 تومان723,928 تومان723,928 تومانیکسال
law.pro.719,563 تومان719,563 تومان719,563 تومانیکسال
lotto.8,793,596 تومان8,793,596 تومان8,793,596 تومانیکسال
luxury.2,267,598 تومان2,267,598 تومان2,267,598 تومانیکسال
makeup.29,276,500 تومان29,276,500 تومان29,276,500 تومانیکسال
med.pro.719,563 تومان719,563 تومان719,563 تومانیکسال
melbourne.338,276 تومان338,276 تومان338,276 تومانیکسال
menu.202,274 تومان202,274 تومان202,274 تومانیکسال
mex.com.53,230 تومان53,230 تومان53,230 تومانیکسال
moe.122,429 تومان122,429 تومان122,429 تومانیکسال
moscow.99,114 تومان99,114 تومان99,114 تومانیکسال
motorcycles.1,282,843 تومان1,282,843 تومان1,282,843 تومانیکسال
mp.271,473 تومان271,473 تومان271,473 تومانیکسال
nagoya.102,733 تومان102,733 تومان102,733 تومانیکسال
name.98,741 تومان98,741 تومان98,741 تومانیکسال
name.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
net.pe.345,995 تومان345,995 تومان345,995 تومانیکسال
net.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
net.ps.345,995 تومان345,995 تومان345,995 تومانیکسال
net.za.23,847 تومان23,847 تومان23,847 تومانیکسال
ngo.228,889 تومان228,889 تومان228,889 تومانیکسال
nl.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
no.com.151,599 تومان151,599 تومان151,599 تومانیکسال
nrw.241,717 تومان241,717 تومان241,717 تومانیکسال
nyc.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
nz.228,409 تومان228,409 تومان228,409 تومانیکسال
okinawa.102,733 تومان102,733 تومان102,733 تومانیکسال
one.95,814 تومان95,814 تومان95,814 تومانیکسال
ong.228,889 تومان228,889 تومان228,889 تومانیکسال
onl.111,783 تومان111,783 تومان111,783 تومانیکسال
ooo.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
org.pe.345,995 تومان345,995 تومان345,995 تومانیکسال
org.pr.345,995 تومان345,995 تومان345,995 تومانیکسال
org.ps.345,995 تومان345,995 تومان345,995 تومانیکسال
org.za.23,847 تومان23,847 تومان23,847 تومانیکسال
organic.404,548 تومان404,548 تومان404,548 تومانیکسال
osaka.202,274 تومان202,274 تومان202,274 تومانیکسال
paris.273,069 تومان273,069 تومان273,069 تومانیکسال
physio.457,778 تومان457,778 تومان457,778 تومانیکسال
porn.468,424 تومان468,424 تومان468,424 تومانیکسال
pr.6,925,223 تومان6,925,223 تومان6,925,223 تومانیکسال
pro.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
ps.345,995 تومان345,995 تومان345,995 تومانیکسال
qc.com.87,829 تومان87,829 تومان87,829 تومانیکسال
quebec.202,274 تومان202,274 تومان202,274 تومانیکسال
qpon.111,783 تومان111,783 تومان111,783 تومانیکسال
realty.101,137 تومان101,137 تومان101,137 تومانیکسال
recht.pro.719,563 تومان719,563 تومان719,563 تومانیکسال
reit.6,398,246 تومان6,398,246 تومان6,398,246 تومانیکسال
ren.209,832 تومان209,832 تومان209,832 تومانیکسال
rent.308,734 تومان308,734 تومان308,734 تومانیکسال
rich.11,188,946 تومان11,188,946 تومان11,188,946 تومانیکسال
rio.188,593 تومان188,593 تومان188,593 تومانیکسال
ru.com.159,690 تومان159,690 تومان159,690 تومانیکسال
ruhr.214,889 تومان214,889 تومان214,889 تومانیکسال
ryukyu.102,733 تومان102,733 تومان102,733 تومانیکسال
sa.214,889 تومان214,889 تومان214,889 تومانیکسال
sa.com.159,690 تومان159,690 تومان159,690 تومانیکسال
saarland.169,856 تومان169,856 تومان169,856 تومانیکسال
scot.239,588 تومان239,588 تومان239,588 تومانیکسال
se.com.151,599 تومان151,599 تومان151,599 تومانیکسال
se.net.151,599 تومان151,599 تومان151,599 تومانیکسال
sex.468,424 تومان468,424 تومان468,424 تومانیکسال
sexy.130,413 تومان130,413 تومان130,413 تومانیکسال
shopping.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
ski.212,920 تومان212,920 تومان212,920 تومانیکسال
soy.154,367 تومان154,367 تومان154,367 تومانیکسال
sucks.1,197,675 تومان1,197,675 تومان1,197,675 تومانیکسال
swiss.660,424 تومان660,424 تومان660,424 تومانیکسال
sydney.381,925 تومان381,925 تومان381,925 تومانیکسال
taipei.133,075 تومان133,075 تومان133,075 تومانیکسال
tc.690,765 تومان690,765 تومان690,765 تومانیکسال
tirol.189,126 تومان189,126 تومان189,126 تومانیکسال
tokyo.102,733 تومان102,733 تومان102,733 تومانیکسال
trading.133,075 تومان133,075 تومان133,075 تومانیکسال
tube.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
uk.com.120,299 تومان120,299 تومان120,299 تومانیکسال
uk.net.120,299 تومان120,299 تومان120,299 تومانیکسال
uk.pr.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
uno.111,783 تومان111,783 تومان111,783 تومانیکسال
us.com.79,845 تومان79,845 تومان79,845 تومانیکسال
us.org.79,845 تومان79,845 تومان79,845 تومانیکسال
uy.803,773 تومان803,773 تومان803,773 تومانیکسال
uy.com.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
vegas.298,088 تومان298,088 تومان298,088 تومانیکسال
ventures.244,858 تومان244,858 تومان244,858 تومانیکسال
versicherung.806,487 تومان806,487 تومان806,487 تومانیکسال
vg.574,884 تومان574,884 تومان574,884 تومانیکسال
vodka.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
voting.298,460 تومان298,460 تومان298,460 تومانیکسال
vuelos.63,876,000 تومان63,876,000 تومان63,876,000 تومانیکسال
wales.139,089 تومان139,089 تومان139,089 تومانیکسال
wang.95,814 تومان95,814 تومان95,814 تومانیکسال
web.za.23,847 تومان23,847 تومان23,847 تومانیکسال
wedding.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
whoswho.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
wien.189,126 تومان189,126 تومان189,126 تومانیکسال
xxx.330,984 تومان330,984 تومان330,984 تومانیکسال
yachts.750,543 تومان750,543 تومان750,543 تومانیکسال
yokohama.102,733 تومان102,733 تومان102,733 تومانیکسال
za.com.175,659 تومان175,659 تومان175,659 تومانیکسال
al.409,871 تومان409,871 تومان409,871 تومانیکسال
ba.1,110,058 تومان1,110,058 تومان1,110,058 تومانیکسال
bg.590,853 تومان590,853 تومان590,853 تومانیکسال
biz.pl.14,052 تومان14,052 تومان14,052 تومانیکسال
by.377,933 تومان377,933 تومان377,933 تومانیکسال
co.no.29,755 تومان29,755 تومان29,755 تومانیکسال
co.rs.423,604 تومان423,604 تومان423,604 تومانیکسال
com.al.409,871 تومان409,871 تومان409,871 تومانیکسال
com.cy.332,953 تومان332,953 تومان332,953 تومانیکسال
com.gi.590,853 تومان590,853 تومان590,853 تومانیکسال
com.gr.129,348 تومان129,348 تومان129,348 تومانیکسال
com.hr.785,195 تومان785,195 تومان785,195 تومانیکسال
com.mt.332,953 تومان332,953 تومان332,953 تومانیکسال
com.pl.14,052 تومان14,052 تومان14,052 تومانیکسال
com.ro.353,979 تومان353,979 تومان353,979 تومانیکسال
com.ua.271,473 تومان271,473 تومان271,473 تومانیکسال
ee.572,541 تومان572,541 تومان572,541 تومانیکسال
fi.60,948 تومان60,948 تومان60,948 تومانیکسال
gi.591,970 تومان591,970 تومان591,970 تومانیکسال
gr.128,923 تومان128,923 تومان128,923 تومانیکسال
hr.993,537 تومان993,537 تومان993,537 تومانیکسال
im.234,371 تومان234,371 تومان234,371 تومانیکسال
info.pl.14,052 تومان14,052 تومان14,052 تومانیکسال
is.527,243 تومان527,243 تومان527,243 تومانیکسال
lt.49,557 تومان49,557 تومان49,557 تومانیکسال
ltd.gi.591,970 تومان591,970 تومان591,970 تومانیکسال
ltd.uk.29,862 تومان29,862 تومان29,862 تومانیکسال
lu.80,377 تومان80,377 تومان80,377 تومانیکسال
mc.527,243 تومان527,243 تومان527,243 تومانیکسال
md.1,905,634 تومان1,905,634 تومان1,905,634 تومانیکسال
mk.271,473 تومان271,473 تومان271,473 تومانیکسال
net.al409,871 تومان409,871 تومان409,871 تومانیکسال
net.pl.14,052 تومان14,052 تومان14,052 تومانیکسال
net.mt.332,953 تومان332,953 تومان332,953 تومانیکسال
nom.fr.92,992 تومان92,992 تومان92,992 تومانیکسال
nom.ro.353,979 تومان353,979 تومان353,979 تومانیکسال
org.al.409,871 تومان409,871 تومان409,871 تومانیکسال
org.gi.591,970 تومان591,970 تومان591,970 تومانیکسال
org.mt.242,302 تومان242,302 تومان242,302 تومانیکسال
org.pl.14,052 تومان14,052 تومان14,052 تومانیکسال
org.ro.353,979 تومان353,979 تومان353,979 تومانیکسال
prd.fr.92,992 تومان92,992 تومان92,992 تومانیکسال
presse.fr.92,992 تومان92,992 تومان92,992 تومانیکسال
ro.353,979 تومان353,979 تومان353,979 تومانیکسال
rs.656,751 تومان656,751 تومان656,751 تومانیکسال
si.203,445 تومان203,445 تومان203,445 تومانیکسال
su.239,535 تومان239,535 تومان239,535 تومانیکسال
tm.fr.92,992 تومان92,992 تومان92,992 تومانیکسال
ua.644,083 تومان644,083 تومان644,083 تومانیکسال
waw.pl.34,865 تومان34,865 تومان34,865 تومانیکسال
www.ro.353,979 تومان353,979 تومان353,979 تومانیکسال
xn--p1ai.15,543 تومان15,543 تومان15,543 تومانیکسال
co.gl.446,652 تومان446,652 تومان446,652 تومانیکسال
com.gl.446,652 تومان446,652 تومان446,652 تومانیکسال
gl.446,652 تومان446,652 تومان446,652 تومانیکسال
net.gl.446,652 تومان446,652 تومان446,652 تومانیکسال
org.gl.446,652 تومان446,652 تومان446,652 تومانیکسال
ai.537,623 تومان537,623 تومان537,623 تومانیکسال
bb.1,472,767 تومان1,472,767 تومان1,472,767 تومانیکسال
bm.851,041 تومان851,041 تومان851,041 تومانیکسال
bs.2,113,231 تومان2,113,231 تومان2,113,231 تومانیکسال
co.cr.345,995 تومان345,995 تومان345,995 تومانیکسال
co.tt.250,181 تومان250,181 تومان250,181 تومانیکسال
com.ai.537,623 تومان537,623 تومان537,623 تومانیکسال
com.bb.1,208,321 تومان1,208,321 تومان1,208,321 تومانیکسال
com.bm.851,041 تومان851,041 تومان851,041 تومانیکسال
com.cu.2,858,451 تومان2,858,451 تومان2,858,451 تومانیکسال
com.dm.1,740,621 تومان1,740,621 تومان1,740,621 تومانیکسال
com.do.308,734 تومان308,734 تومان308,734 تومانیکسال
com.gp.617,893 تومان617,893 تومان617,893 تومانیکسال
com.gt.436,486 تومان436,486 تومان436,486 تومانیکسال
com.ni.737,235 تومان737,235 تومان737,235 تومانیکسال
com.pa.537,623 تومان537,623 تومان537,623 تومانیکسال
com.sv.825,065 تومان825,065 تومان825,065 تومانیکسال
com.tt.250,181 تومان250,181 تومان250,181 تومانیکسال
cr.803,773 تومان803,773 تومان803,773 تومانیکسال
cu.4,455,351 تومان4,455,351 تومان4,455,351 تومانیکسال
dm.1,740,621 تومان1,740,621 تومان1,740,621 تومانیکسال
do.489,716 تومان489,716 تومان489,716 تومانیکسال
gd.266,150 تومان266,150 تومان266,150 تومانیکسال
gp.682,674 تومان682,674 تومان682,674 تومانیکسال
ms.239,535 تومان239,535 تومان239,535 تومانیکسال
net.ai.537,623 تومان537,623 تومان537,623 تومانیکسال
net.bb.1,472,767 تومان1,472,767 تومان1,472,767 تومانیکسال
net.bm.851,041 تومان851,041 تومان851,041 تومانیکسال
net.do.308,734 تومان308,734 تومان308,734 تومانیکسال
net.gp.617,893 تومان617,893 تومان617,893 تومانیکسال
net.ni.737,235 تومان737,235 تومان737,235 تومانیکسال
net.tt.250,181 تومان250,181 تومان250,181 تومانیکسال
nom.ni.737,235 تومان737,235 تومان737,235 تومانیکسال
off.ai.537,623 تومان537,623 تومان537,623 تومانیکسال
org.ai.537,623 تومان537,623 تومان537,623 تومانیکسال
org.bb.1,472,767 تومان1,472,767 تومان1,472,767 تومانیکسال
org.bm.851,041 تومان851,041 تومان851,041 تومانیکسال
org.dm.1,740,621 تومان1,740,621 تومان1,740,621 تومانیکسال
org.do.308,734 تومان308,734 تومان308,734 تومانیکسال
org.ni.737,235 تومان737,235 تومان737,235 تومانیکسال
org.tt.250,181 تومان250,181 تومان250,181 تومانیکسال
tt.2,405,996 تومان2,405,996 تومان2,405,996 تومانیکسال
bo.1,687,391 تومان1,687,391 تومان1,687,391 تومانیکسال
cl.53,230 تومان53,230 تومان53,230 تومانیکسال
co.ve.399,225 تومان399,225 تومان399,225 تومانیکسال
com.ar.399,225 تومان399,225 تومان399,225 تومانیکسال
com.bo.750,543 تومان750,543 تومان750,543 تومانیکسال
com.br.269,609 تومان269,609 تومان269,609 تومانیکسال
com.co.47,694 تومان47,694 تومان47,694 تومانیکسال
com.ec.750,543 تومان750,543 تومان750,543 تومانیکسال
com.pe.345,995 تومان345,995 تومان345,995 تومانیکسال
com.py.857,003 تومان857,003 تومان857,003 تومانیکسال
com.uy.803,773 تومان803,773 تومان803,773 تومانیکسال
com.ve.399,225 تومان399,225 تومان399,225 تومانیکسال
ec.750,543 تومان750,543 تومان750,543 تومانیکسال
gs.260,560 تومان260,560 تومان260,560 تومانیکسال
gy.484,393 تومان484,393 تومان484,393 تومانیکسال
info.ec.750,543 تومان750,543 تومان750,543 تومانیکسال
net.co.47,694 تومان47,694 تومان47,694 تومانیکسال
nom.co.47,694 تومان47,694 تومان47,694 تومانیکسال
pe.324,703 تومان324,703 تومان324,703 تومانیکسال
sr.377,933 تومان377,933 تومان377,933 تومانیکسال
aq.300,589 تومان300,589 تومان300,589 تومانیکسال
as.590,853 تومان590,853 تومان590,853 تومانیکسال
biz.fj.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
com.fj.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
com.sb.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
cx.180,982 تومان180,982 تومان180,982 تومانیکسال
info.fj.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
kiwi.nz.199,612 تومان199,612 تومان199,612 تومانیکسال
name.fj.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
net.fj.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
net.sb.423,604 تومان423,604 تومان423,604 تومانیکسال
nf.761,189 تومان761,189 تومان761,189 تومانیکسال
org.au.404,548 تومان404,548 تومان404,548 تومانیکسال
org.fj.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
org.sb.423,604 تومان423,604 تومان423,604 تومانیکسال
pro.fj.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
tk.80,377 تومان80,377 تومان80,377 تومانیکسال
tl.513,722 تومان513,722 تومان513,722 تومانیکسال
ac.vn.676,021 تومان676,021 تومان676,021 تومانیکسال
biz.vn.676,021 تومان676,021 تومان676,021 تومانیکسال
bt.721,532 تومان721,532 تومان721,532 تومانیکسال
co.id.1,261,551 تومان1,261,551 تومان1,261,551 تومانیکسال
co.kr.223,299 تومان223,299 تومان223,299 تومانیکسال
co.th.307,030 تومان307,030 تومان307,030 تومانیکسال
com.bt.656,751 تومان656,751 تومان656,751 تومانیکسال
com.cn.154,100 تومان154,100 تومان154,100 تومانیکسال
com.hk.197,110 تومان197,110 تومان197,110 تومانیکسال
com.kg.117,106 تومان117,106 تومان117,106 تومانیکسال
com.my.537,623 تومان537,623 تومان537,623 تومانیکسال
com.ph.290,103 تومان290,103 تومان290,103 تومانیکسال
com.vn.676,021 تومان676,021 تومان676,021 تومانیکسال
edu.vn.676,021 تومان676,021 تومان676,021 تومانیکسال
gov.vn.676,021 تومان676,021 تومان676,021 تومانیکسال
health.vn.676,021 تومان676,021 تومان676,021 تومانیکسال
hk.217,444 تومان217,444 تومان217,444 تومانیکسال
idv.hk.197,110 تومان197,110 تومان197,110 تومانیکسال
in.th.307,030 تومان307,030 تومان307,030 تومانیکسال
int.vn.676,021 تومان676,021 تومان676,021 تومانیکسال
info.vn.676,021 تومان676,021 تومان676,021 تومانیکسال
io.276,796 تومان276,796 تومان276,796 تومانیکسال
kg.590,853 تومان590,853 تومان590,853 تومانیکسال
kz.1,181,333 تومان1,181,333 تومان1,181,333 تومانیکسال
la.133,075 تومان133,075 تومان133,075 تومانیکسال
lk.15,596 تومان15,596 تومان15,596 تومانیکسال
my.537,623 تومان537,623 تومان537,623 تومانیکسال
name.vn.676,021 تومان676,021 تومان676,021 تومانیکسال
net.bt.656,751 تومان656,751 تومان656,751 تومانیکسال
net.cn.154,100 تومان154,100 تومان154,100 تومانیکسال
net.hk.197,110 تومان197,110 تومان197,110 تومانیکسال
net.kg.117,106 تومان117,106 تومان117,106 تومانیکسال
net.my.537,623 تومان537,623 تومان537,623 تومانیکسال
net.ph.290,103 تومان290,103 تومان290,103 تومانیکسال
net.vn.676,021 تومان676,021 تومان676,021 تومانیکسال
or.id.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
org.cn.154,100 تومان154,100 تومان154,100 تومانیکسال
org.hk.197,110 تومان197,110 تومان197,110 تومانیکسال
org.kg.117,106 تومان117,106 تومان117,106 تومانیکسال
org.my.537,623 تومان537,623 تومان537,623 تومانیکسال
org.ph.290,103 تومان290,103 تومان290,103 تومانیکسال
org.vn.676,021 تومان676,021 تومان676,021 تومانیکسال
ph.290,103 تومان290,103 تومان290,103 تومانیکسال
pro.vn.676,021 تومان676,021 تومان676,021 تومانیکسال
tm.590,853 تومان590,853 تومان590,853 تومانیکسال
vn.729,251 تومان729,251 تومان729,251 تومانیکسال
web.id.1,564,962 تومان1,564,962 تومان1,564,962 تومانیکسال
af.617,468 تومان617,468 تومان617,468 تومانیکسال
biz.tr.154,367 تومان154,367 تومان154,367 تومانیکسال
bbs.tr.154,367 تومان154,367 تومان154,367 تومانیکسال
co.il.202,274 تومان202,274 تومان202,274 تومانیکسال
co.om.812,183 تومان812,183 تومان812,183 تومانیکسال
com.af.324,703 تومان324,703 تومان324,703 تومانیکسال
com.lb.332,953 تومان332,953 تومان332,953 تومانیکسال
com.om.812,183 تومان812,183 تومان812,183 تومانیکسال
com.pk.271,473 تومان271,473 تومان271,473 تومانیکسال
com.sa.216,379 تومان216,379 تومان216,379 تومانیکسال
com.so.117,106 تومان117,106 تومان117,106 تومانیکسال
com.tr.165,013 تومان165,013 تومان165,013 تومانیکسال
gen.tr.154,367 تومان154,367 تومان154,367 تومانیکسال
info.tr.154,367 تومان154,367 تومان154,367 تومانیکسال
ly.1,282,843 تومان1,282,843 تومان1,282,843 تومانیکسال
ma.915,822 تومان915,822 تومان915,822 تومانیکسال
name.tr.143,721 تومان143,721 تومان143,721 تومانیکسال
net.af.324,703 تومان324,703 تومان324,703 تومانیکسال
net.lb.332,953 تومان332,953 تومان332,953 تومانیکسال
net.om.812,183 تومان812,183 تومان812,183 تومانیکسال
net.sa.215,847 تومان215,847 تومان215,847 تومانیکسال
net.so.114,444 تومان114,444 تومان114,444 تومانیکسال
org.af.324,703 تومان324,703 تومان324,703 تومانیکسال
org.il.202,274 تومان202,274 تومان202,274 تومانیکسال
org.lb.332,953 تومان332,953 تومان332,953 تومانیکسال
org.om.812,183 تومان812,183 تومان812,183 تومانیکسال
org.sa.216,379 تومان216,379 تومان216,379 تومانیکسال
org.so.114,444 تومان114,444 تومان114,444 تومانیکسال
pk.271,473 تومان271,473 تومان271,473 تومانیکسال
pub.sa.216,379 تومان216,379 تومان216,379 تومانیکسال
qa.324,703 تومان324,703 تومان324,703 تومانیکسال
so.401,886 تومان401,886 تومان401,886 تومانیکسال
tel.tr.143,721 تومان143,721 تومان143,721 تومانیکسال
tn.676,180 تومان676,180 تومان676,180 تومانیکسال
web.tr.154,367 تومان154,367 تومان154,367 تومانیکسال
ac.276,796 تومان276,796 تومان276,796 تومانیکسال
bi.853,702 تومان853,702 تومان853,702 تومانیکسال
bw.2,693,438 تومان2,693,438 تومان2,693,438 تومانیکسال
cd.431,163 تومان431,163 تومان431,163 تومانیکسال
cf.281,160 تومان281,160 تومان281,160 تومانیکسال
cg.2,858,451 تومان2,858,451 تومان2,858,451 تومانیکسال
cm.591,970 تومان591,970 تومان591,970 تومانیکسال
co.ls.721,532 تومان721,532 تومان721,532 تومانیکسال
co.na.2,017,417 تومان2,017,417 تومان2,017,417 تومانیکسال
co.ug.431,163 تومان431,163 تومان431,163 تومانیکسال
com.na.3,506,260 تومان3,506,260 تومان3,506,260 تومانیکسال
com.ng.216,379 تومان216,379 تومان216,379 تومانیکسال
com.sc.399,225 تومان399,225 تومان399,225 تومانیکسال
cv.1,204,062 تومان1,204,062 تومان1,204,062 تومانیکسال
dj.527,243 تومان527,243 تومان527,243 تومانیکسال
gm.207,597 تومان207,597 تومان207,597 تومانیکسال
gq.452,667 تومان452,667 تومان452,667 تومانیکسال
ml.109,494 تومان109,494 تومان109,494 تومانیکسال
mu.590,853 تومان590,853 تومان590,853 تومانیکسال
mw.590,853 تومان590,853 تومان590,853 تومانیکسال
na.23,841,717 تومان23,841,717 تومان23,841,717 تومانیکسال
net.ng.216,379 تومان216,379 تومان216,379 تومانیکسال
net.sc.399,225 تومان399,225 تومان399,225 تومانیکسال
ng.216,379 تومان216,379 تومان216,379 تومانیکسال
org.ls.721,532 تومان721,532 تومان721,532 تومانیکسال
org.na.3,441,532 تومان3,441,532 تومان3,441,532 تومانیکسال
org.ng.216,379 تومان216,379 تومان216,379 تومانیکسال
org.sc.399,225 تومان399,225 تومان399,225 تومانیکسال
rw.2,664,374 تومان2,664,374 تومان2,664,374 تومانیکسال
sl.537,623 تومان537,623 تومان537,623 تومانیکسال
st.377,933 تومان377,933 تومان377,933 تومانیکسال
ug.431,163 تومان431,163 تومان431,163 تومانیکسال

 

ثبت دامنه ها در  آنلاین سرور  بصورت آنی بوده و پنل اختصاصی پس از ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت . لازم به ذکر است که ثبت کننده ملی مرکز پژوهش های بنیادی (فیزیک نظری) و ثبت کننده خارجی OpenProvider می باشد. همچنین امکان مدیریت child host، Domain Name Server ، Park Domain و رکورد DNS از طریق ناحیه کاربری و پنل مدیریتی از دیگر خدمات آنلاین سرور می باشد که در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 

  • دامنه ها به صورت لحظه ای با توجه به نرخ روز ارز آپدیت می باشند .
  •  هزینه ها به تومان می باشد.
  •  امکان تغییر name server های دامین توسط مالک دامین
  •  امکان ثبت name server های اختصاصی دامین با IP های مورد نظر
  •  دسترسی قفل کردن دامین برای امنیت بیشتر
  •  ارائه کنترل پنل مدیریتی دامین مبتنی بر وب