دامنه ، تعرفه های ثبت

ثبت دامنه

نام دامنه یا دامین (Domain) نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته می شود و اولین اقدام نیز جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین می باشد.
دامین ها عموما از دو بخش اصلی نام و پسوند تشکیل شده اند. بخش نام را شما بصورت دلخواه ( و با شرط اینکه کسی پیش از شما آن را برای خود ثبت نکرده باشد) انتخاب می نمایید و بخش پسوند بر اساس قوانین و روشهای بین المللی مشخص می شود. پسوندهای زیادی در دنیا وجود دارند که هرکدام برای هدفی خاص بوجود آمده اند (بطور مثال .com برای امور تجاری .tv برای شبکه های تلویزیونی .ir برای سایتهای ایرانی) شما میتوانید هرکدام از پسوندهای موجود را برای دامنه خود انتخاب کنید.

 

برای ثبت و یا انتقال دامنه ، دامین مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام  لحاظ شده، شما می توانید آن  را به نام خود ثبت نمایید و یا با زدن گزینه انتقال، آن دامین را انتقال دهید.

 

برای ثبت دامنه یا انتقال ، دامنه خود را جستجو کنید…

پسوندهزینه ثبتهزینه تمدیدهزینه انتقالمدت
com.78,270 تومان78,270 تومان78,270 تومانیکسال
net.88,952 تومان88,952 تومان88,952 تومانیکسال
org.98,469 تومان98,469 تومان98,469 تومانیکسال
ir.4,500 تومان4,500 تومان4,500 تومانیکسال
in.69,336 تومان69,336 تومان69,336 تومانیکسال
info.97,789 تومان97,789 تومان97,789 تومانیکسال
us.63,121 تومان63,121 تومان63,121 تومانیکسال
ac.ir.4,500 تومان4,500 تومان4,500 تومانیکسال
tel.228,208 تومان228,208 تومان228,208 تومانیکسال
xyz.9,711 تومان9,711 تومان9,711 تومانیکسال
co.uk.54,478 تومان54,478 تومان54,478 تومانیکسال
biz.103,422 تومان103,422 تومان103,422 تومانیکسال
co.202,183 تومان202,183 تومان202,183 تومانیکسال
online.369,018 تومان369,018 تومان369,018 تومانیکسال
pro.98,857 تومان98,857 تومان98,857 تومانیکسال
site.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
tech.466,128 تومان466,128 تومان466,128 تومانیکسال
accountant.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
bid.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
black.417,573 تومان417,573 تومان417,573 تومانیکسال
blue.203,931 تومان203,931 تومان203,931 تومانیکسال
cloud.184,509 تومان184,509 تومان184,509 تومانیکسال
cricket.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
date.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
download.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
eu.24,277 تومان24,277 تومان24,277 تومانیکسال
faith.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
kim.203,931 تومان203,931 تومان203,931 تومانیکسال
lgbt.417,573 تومان417,573 تومان417,573 تومانیکسال
loan.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
me.64,869 تومان64,869 تومان64,869 تومانیکسال
men.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
mobi.78,950 تومان78,950 تومان78,950 تومانیکسال
news.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
party.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
pet.203,931 تومان203,931 تومان203,931 تومانیکسال
pink.203,931 تومان203,931 تومان203,931 تومانیکسال
poker.417,573 تومان417,573 تومان417,573 تومانیکسال
promo.203,931 تومان203,931 تومان203,931 تومانیکسال
racing.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
red.203,931 تومان203,931 تومان203,931 تومانیکسال
review.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
reviews.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
science.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
shop.359,307 تومان359,307 تومان359,307 تومانیکسال
social.227,431 تومان227,431 تومان227,431 تومانیکسال
space.165,087 تومان165,087 تومان165,087 تومانیکسال
store.514,683 تومان514,683 تومان514,683 تومانیکسال
stream.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
top.126,243 تومان126,243 تومان126,243 تومانیکسال
trade.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
vote.738,036 تومان738,036 تومان738,036 تومانیکسال
voto.738,036 تومان738,036 تومان738,036 تومانیکسال
webcam.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
website.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
win.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
ws.194,899 تومان194,899 تومان194,899 تومانیکسال
ae.801,740 تومان801,740 تومان801,740 تومانیکسال
am.339,885 تومان339,885 تومان339,885 تومانیکسال
asia.98,857 تومان98,857 تومان98,857 تومانیکسال
cn.191,112 تومان191,112 تومان191,112 تومانیکسال
fm.631,215 تومان631,215 تومان631,215 تومانیکسال
co.in.50,885 تومان50,885 تومان50,885 تومانیکسال
firm.in.50,885 تومان50,885 تومان50,885 تومانیکسال
gen.in.50,885 تومان50,885 تومان50,885 تومانیکسال
ind.in.50,885 تومان50,885 تومان50,885 تومانیکسال
org.in.50,885 تومان50,885 تومان50,885 تومانیکسال
net.in.50,885 تومان50,885 تومان50,885 تومانیکسال
mn.339,885 تومان339,885 تومان339,885 تومانیکسال
tw.221,022 تومان221,022 تومان221,022 تومانیکسال
club.tw.221,022 تومان221,022 تومان221,022 تومانیکسال
com.tw.221,022 تومان221,022 تومان221,022 تومانیکسال
ebiz.tw.221,022 تومان221,022 تومان221,022 تومانیکسال
game.3,165,786 تومان3,165,786 تومان3,165,786 تومانیکسال
game.tw.221,022 تومان221,022 تومان221,022 تومانیکسال
idv.tw.221,022 تومان221,022 تومان221,022 تومانیکسال
org.tw.221,022 تومان221,022 تومان221,022 تومانیکسال
at.93,419 تومان93,419 تومان93,419 تومانیکسال
co.at.93,419 تومان93,419 تومان93,419 تومانیکسال
or.at.93,419 تومان93,419 تومان93,419 تومانیکسال
be.52,148 تومان52,148 تومان52,148 تومانیکسال
ch.56,615 تومان56,615 تومان56,615 تومانیکسال
de.48,457 تومان48,457 تومان48,457 تومانیکسال
dk.63,315 تومان63,315 تومان63,315 تومانیکسال
es.53,216 تومان53,216 تومان53,216 تومانیکسال
com.es.20,101 تومان20,101 تومان20,101 تومانیکسال
nom.es.20,101 تومان20,101 تومان20,101 تومانیکسال
org.es.20,101 تومان20,101 تومان20,101 تومانیکسال
edu.es.127,019 تومان127,019 تومان127,019 تومانیکسال
gob.es.39,785 تومان39,785 تومان39,785 تومانیکسال
fr.59,334 تومان59,334 تومان59,334 تومانیکسال
gg.1,274,317 تومان1,274,317 تومان1,274,317 تومانیکسال
co.gg.1,034,594 تومان1,034,594 تومان1,034,594 تومانیکسال
net.gg.1,034,594 تومان1,034,594 تومان1,034,594 تومانیکسال
org.gg.1,034,594 تومان1,034,594 تومان1,034,594 تومانیکسال
it.52,148 تومان52,148 تومان52,148 تومانیکسال
je.1,337,402 تومان1,337,402 تومان1,337,402 تومانیکسال
co.je.1,097,679 تومان1,097,679 تومان1,097,679 تومانیکسال
net.je.1,097,679 تومان1,097,679 تومان1,097,679 تومانیکسال
org.je.1,097,679 تومان1,097,679 تومان1,097,679 تومانیکسال
li.56,615 تومان56,615 تومان56,615 تومانیکسال
nl.40,203 تومان40,203 تومان40,203 تومانیکسال
pl.32,628 تومان32,628 تومان32,628 تومانیکسال
ru.28,356 تومان28,356 تومان28,356 تومانیکسال
se.116,143 تومان116,143 تومان116,143 تومانیکسال
me.uk.54,478 تومان54,478 تومان54,478 تومانیکسال
org.uk.54,478 تومان54,478 تومان54,478 تومانیکسال
uk.54,478 تومان54,478 تومان54,478 تومانیکسال
com.au.174,798 تومان174,798 تومان174,798 تومانیکسال
net.au.174,798 تومان174,798 تومان174,798 تومانیکسال
cc.82,543 تومان82,543 تومان82,543 تومانیکسال
nu.122,067 تومان122,067 تومان122,067 تومانیکسال
co.nz.373,873 تومان373,873 تومان373,873 تومانیکسال
net.nz.373,873 تومان373,873 تومان373,873 تومانیکسال
org.nz.373,873 تومان373,873 تومان373,873 تومانیکسال
pw.58,266 تومان58,266 تومان58,266 تومانیکسال
to.1,119,289 تومان1,119,289 تومان1,119,289 تومانیکسال
tv.218,497 تومان218,497 تومان218,497 تومانیکسال
wf.75,745 تومان75,745 تومان75,745 تومانیکسال
re.69,724 تومان69,724 تومان69,724 تومانیکسال
tf.75,745 تومان75,745 تومان75,745 تومانیکسال
yt.75,745 تومان75,745 تومان75,745 تومانیکسال
bz.165,087 تومان165,087 تومان165,087 تومانیکسال
ca.242,775 تومان242,775 تومان242,775 تومانیکسال
pm.75,745 تومان75,745 تومان75,745 تومانیکسال
sx.267,052 تومان267,052 تومان267,052 تومانیکسال
academy.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
accountants.893,412 تومان893,412 تومان893,412 تومانیکسال
actor.369,018 تومان369,018 تومان369,018 تومانیکسال
ag.728,325 تومان728,325 تومان728,325 تومانیکسال
co.ag.485,550 تومان485,550 تومان485,550 تومانیکسال
com.ag.485,550 تومان485,550 تومان485,550 تومانیکسال
net.ag.485,550 تومان485,550 تومان485,550 تومانیکسال
nom.ag.485,550 تومان485,550 تومان485,550 تومانیکسال
org.ag.485,550 تومان485,550 تومان485,550 تومانیکسال
airforce.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
apartments.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
amsterdam.340,176 تومان340,176 تومان340,176 تومانیکسال
army.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
associates.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
attorney.369,018 تومان369,018 تومان369,018 تومانیکسال
auction.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
audio.199,075 تومان199,075 تومان199,075 تومانیکسال
auto.24,782,472 تومان24,782,472 تومان24,782,472 تومانیکسال
band.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
bar.738,036 تومان738,036 تومان738,036 تومانیکسال
bargains.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
bayern.387,177 تومان387,177 تومان387,177 تومانیکسال
beer.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
berlin.545,870 تومان545,870 تومان545,870 تومانیکسال
bet.203,931 تومان203,931 تومان203,931 تومانیکسال
bike.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
bingo.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
boutique.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
blackfriday.388,440 تومان388,440 تومان388,440 تومانیکسال
blog.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
brussels.387,177 تومان387,177 تومان387,177 تومانیکسال
builders.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
business.155,376 تومان155,376 تومان155,376 تومانیکسال
co.bz.339,885 تومان339,885 تومان339,885 تومانیکسال
com.bz.339,885 تومان339,885 تومان339,885 تومانیکسال
net.bz.339,885 تومان339,885 تومان339,885 تومانیکسال
cab.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
cafe.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
camera.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
camp.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
capital.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
car.24,782,472 تومان24,782,472 تومان24,782,472 تومانیکسال
cars.24,782,472 تومان24,782,472 تومان24,782,472 تومانیکسال
cards.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
care.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
careers.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
casa.155,376 تومان155,376 تومان155,376 تومانیکسال
cash.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
casino.1,213,875 تومان1,213,875 تومان1,213,875 تومانیکسال
catering.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
center.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
chat.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
cheap.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
claims.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
christmas.388,440 تومان388,440 تومان388,440 تومانیکسال
church.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
cleaning.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
click.155,376 تومان155,376 تومان155,376 تومانیکسال
clinic.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
clothing.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
club.135,954 تومان135,954 تومان135,954 تومانیکسال
coach.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
codes.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
college.563,238 تومان563,238 تومان563,238 تومانیکسال
coffee.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
community.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
company.155,376 تومان155,376 تومان155,376 تومانیکسال
computer.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
condos.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
construction.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
consulting.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
contractors.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
cooking.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
cool.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
country.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
coupons.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
credit.893,412 تومان893,412 تومان893,412 تومانیکسال
creditcard.1,213,875 تومان1,213,875 تومان1,213,875 تومانیکسال
cruises.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
cz.296,185 تومان296,185 تومان296,185 تومانیکسال
dance.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
dating.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
deals.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
degree.417,573 تومان417,573 تومان417,573 تومانیکسال
delivery.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
democrat.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
dental.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
design.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
dentist.369,018 تومان369,018 تومان369,018 تومانیکسال
diamonds.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
diet.237,919 تومان237,919 تومان237,919 تومانیکسال
digital.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
direct.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
directory.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
discount.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
dog.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
domains.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
education.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
email.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
energy.893,412 تومان893,412 تومان893,412 تومانیکسال
engineer.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
engineering.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
enterprises.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
equipment.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
estate.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
events.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
exchange.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
expert.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
exposed.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
express.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
fail.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
family.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
fans.738,036 تومان738,036 تومان738,036 تومانیکسال
farm.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
fashion.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
feedback.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
finance.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
financial.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
fish.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
fishing.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
fit.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
fitness.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
flights.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
florist.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
flowers.281,619 تومان281,619 تومان281,619 تومانیکسال
football.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
forsale.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
foundation.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
frl.301,041 تومان301,041 تومان301,041 تومانیکسال
fund.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
furniture.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
futbol.184,509 تومان184,509 تومان184,509 تومانیکسال
fyi.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
gallery.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
garden.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
gmbh.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
gift.237,919 تومان237,919 تومان237,919 تومانیکسال
gifts.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
gives.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
glass.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
global.738,036 تومان738,036 تومان738,036 تومانیکسال
gold.893,412 تومان893,412 تومان893,412 تومانیکسال
golf.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
graphics.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
gratis.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
green.738,036 تومان738,036 تومان738,036 تومانیکسال
gripe.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
group.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
guide.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
guitars.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
guru.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
hamburg.485,550 تومان485,550 تومان485,550 تومانیکسال
haus.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
healthcare.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
help.237,919 تومان237,919 تومان237,919 تومانیکسال
hiphop.237,919 تومان237,919 تومان237,919 تومانیکسال
hiv.1,990,755 تومان1,990,755 تومان1,990,755 تومانیکسال
hockey.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
holdings.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
holiday.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
horse.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
host.883,701 تومان883,701 تومان883,701 تومانیکسال
house.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
2000.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
agrar.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
bolt.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
casino.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
city.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
co.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
erotica.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
erotika.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
film.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
forum.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
games.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
hotel.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
info.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
ingatlan.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
jogasz.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
konyvelo.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
lakas.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
media.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
news.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
org.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
priv.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
reklam.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
shop.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
sport.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
suli.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
szex.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
tm.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
tozsde.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
utazas.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
video.hu.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
ie.424,308 تومان424,308 تومان424,308 تومانیکسال
immo.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
immobilien.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
industries.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
ink.291,330 تومان291,330 تومان291,330 تومانیکسال
institute.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
insure.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
international.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
investments.893,412 تومان893,412 تومان893,412 تومانیکسال
irish.203,931 تومان203,931 تومان203,931 تومانیکسال
ist.223,353 تومان223,353 تومان223,353 تومانیکسال
istanbul.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
jewelry.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
jp.980,811 تومان980,811 تومان980,811 تومانیکسال
co.jp.2,154,605 تومان2,154,605 تومان2,154,605 تومانیکسال
juegos.199,075 تومان199,075 تومان199,075 تومانیکسال
kaufen.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
kitchen.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
land.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
lawyer.369,018 تومان369,018 تومان369,018 تومانیکسال
lc.174,798 تومان174,798 تومان174,798 تومانیکسال
co.lc.126,243 تومان126,243 تومان126,243 تومانیکسال
com.lc.126,243 تومان126,243 تومان126,243 تومانیکسال
l.lc.126,243 تومان126,243 تومان126,243 تومانیکسال
net.lc.126,243 تومان126,243 تومان126,243 تومانیکسال
org.lc.126,243 تومان126,243 تومان126,243 تومانیکسال
p.lc.126,243 تومان126,243 تومان126,243 تومانیکسال
lease.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
legal.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
life.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
live.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
lighting.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
limited.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
limo.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
link.174,798 تومان174,798 تومان174,798 تومانیکسال
loans.893,412 تومان893,412 تومان893,412 تومانیکسال
lol.203,931 تومان203,931 تومان203,931 تومانیکسال
london.407,862 تومان407,862 تومان407,862 تومانیکسال
love.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
ltd.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
ltda.398,151 تومان398,151 تومان398,151 تومانیکسال
lv.122,067 تومان122,067 تومان122,067 تومانیکسال
com.lv.123,038 تومان123,038 تومان123,038 تومانیکسال
edu.lv.261,748 تومان261,748 تومان261,748 تومانیکسال
net.lv.123,038 تومان123,038 تومان123,038 تومانیکسال
org.lv.97,110 تومان97,110 تومان97,110 تومانیکسال
maison.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
mba.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
memorial.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
management.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
market.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
marketing.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
media.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
miami.223,353 تومان223,353 تومان223,353 تومانیکسال
moda.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
mom.369,018 تومان369,018 تومان369,018 تومانیکسال
money.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
mortgage.417,573 تومان417,573 تومان417,573 تومانیکسال
movie.2,194,686 تومان2,194,686 تومان2,194,686 تومانیکسال
mx.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
com.mx.97,110 تومان97,110 تومان97,110 تومانیکسال
org.mx.97,110 تومان97,110 تومان97,110 تومانیکسال
navy.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
network.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
ninja.223,353 تومان223,353 تومان223,353 تومانیکسال
no.169,942 تومان169,942 تومان169,942 تومانیکسال
priv.no.169,942 تومان169,942 تومان169,942 تومانیکسال
partners.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
parts.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
photo.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
photography.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
photos.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
pics.237,919 تومان237,919 تومان237,919 تومانیکسال
pictures.174,798 تومان174,798 تومان174,798 تومانیکسال
pizza.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
place.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
plumbing.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
plus.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
press.602,082 تومان602,082 تومان602,082 تومانیکسال
productions.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
properties.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
property.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
protection.22,761,030 تومان22,761,030 تومان22,761,030 تومانیکسال
pub.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
pt.146,636 تومان146,636 تومان146,636 تومانیکسال
com.pt.146,636 تومان146,636 تومان146,636 تومانیکسال
edu.pt.225,930 تومان225,930 تومان225,930 تومانیکسال
org.pt.146,636 تومان146,636 تومان146,636 تومانیکسال
recipes.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
rehab.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
reise.1,116,765 تومان1,116,765 تومان1,116,765 تومانیکسال
reisen.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
rentals.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
repair.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
report.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
republican.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
rest.369,018 تومان369,018 تومان369,018 تومانیکسال
restaurant.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
rip.223,353 تومان223,353 تومان223,353 تومانیکسال
rocks.184,509 تومان184,509 تومان184,509 تومانیکسال
rodeo.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
run.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
sale.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
salon.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
sarl.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
sc.728,325 تومان728,325 تومان728,325 تومانیکسال
schule.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
security.24,782,472 تومان24,782,472 تومان24,782,472 تومانیکسال
services.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
sg.444,278 تومان444,278 تومان444,278 تومانیکسال
com.sg.444,278 تومان444,278 تومان444,278 تومانیکسال
shiksha.203,931 تومان203,931 تومان203,931 تومانیکسال
shoes.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
school.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
show.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
singles.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
sk.290,072 تومان290,072 تومان290,072 تومانیکسال
soccer.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
software.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
solar.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
solutions.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
srl.378,729 تومان378,729 تومان378,729 تومانیکسال
studio.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
style.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
surf.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
supplies.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
supply.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
support.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
systems.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
surgery.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
tattoo.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
tax.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
taxi.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
team.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
tennis.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
technology.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
theater.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
theatre.5,692,102 تومان5,692,102 تومان5,692,102 تومانیکسال
tickets.3,651,336 تومان3,651,336 تومان3,651,336 تومانیکسال
tienda.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
tips.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
tires.893,412 تومان893,412 تومان893,412 تومانیکسال
today.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
tools.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
tours.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
town.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
toys.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
training.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
travel.1,184,742 تومان1,184,742 تومان1,184,742 تومانیکسال
university.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
vacations.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
vc.242,775 تومان242,775 تومان242,775 تومانیکسال
com.vc.242,775 تومان242,775 تومان242,775 تومانیکسال
net.vc.242,775 تومان242,775 تومان242,775 تومانیکسال
org.vc.242,775 تومان242,775 تومان242,775 تومانیکسال
vet.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
viajes.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
video.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
villas.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
vin.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
vip.203,931 تومان203,931 تومان203,931 تومانیکسال
vision.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
vlaanderen.398,151 تومان398,151 تومان398,151 تومانیکسال
watch.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
wiki.291,330 تومان291,330 تومان291,330 تومانیکسال
wine.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
work.155,376 تومان155,376 تومان155,376 تومانیکسال
works.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
world.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
wtf.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
co.za.43,505 تومان43,505 تومان43,505 تومانیکسال
zone.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
yoga.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
aaa.pro.1,312,732 تومان1,312,732 تومان1,312,732 تومانیکسال
abogado.640,926 تومان640,926 تومان640,926 تومانیکسال
aca.pro.1,312,732 تومان1,312,732 تومان1,312,732 تومانیکسال
acct.pro.1,312,732 تومان1,312,732 تومان1,312,732 تومانیکسال
adult.854,568 تومان854,568 تومان854,568 تومانیکسال
ae.org.145,665 تومان145,665 تومان145,665 تومانیکسال
aero.1,310,985 تومان1,310,985 تومان1,310,985 تومانیکسال
africa.72,832 تومان72,832 تومان72,832 تومانیکسال
africa.com.72,832 تومان72,832 تومان72,832 تومانیکسال
agency.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
alsace.509,827 تومان509,827 تومان509,827 تومانیکسال
ar.com.169,942 تومان169,942 تومان169,942 تومانیکسال
archi.514,683 تومان514,683 تومان514,683 تومانیکسال
art.194,220 تومان194,220 تومان194,220 تومانیکسال
at.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
autos.5,253,651 تومان5,253,651 تومان5,253,651 تومانیکسال
avocat.pro.1,312,732 تومان1,312,732 تومان1,312,732 تومانیکسال
baby.718,614 تومان718,614 تومان718,614 تومانیکسال
bank.7,001,631 تومان7,001,631 تومان7,001,631 تومانیکسال
bar.pro.1,312,732 تومان1,312,732 تومان1,312,732 تومانیکسال
barcelona.498,174 تومان498,174 تومان498,174 تومانیکسال
best.932,256 تومان932,256 تومان932,256 تومانیکسال
bible.1,223,586 تومان1,223,586 تومان1,223,586 تومانیکسال
bio.514,683 تومان514,683 تومان514,683 تومانیکسال
biz.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
boats.1,369,251 تومان1,369,251 تومان1,369,251 تومانیکسال
br.com.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
broker.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
build.738,036 تومان738,036 تومان738,036 تومانیکسال
bzh.718,614 تومان718,614 تومان718,614 تومانیکسال
cam.310,752 تومان310,752 تومان310,752 تومانیکسال
capetown.169,942 تومان169,942 تومان169,942 تومانیکسال
career.971,100 تومان971,100 تومان971,100 تومانیکسال
cat.65,743 تومان65,743 تومان65,743 تومانیکسال
ceo.932,256 تومان932,256 تومان932,256 تومانیکسال
ch.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
city.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
cn.com.135,954 تومان135,954 تومان135,954 تومانیکسال
co.com.194,220 تومان194,220 تومان194,220 تومانیکسال
co.nl.62,733 تومان62,733 تومان62,733 تومانیکسال
co.vi.2,340,351 تومان2,340,351 تومان2,340,351 تومانیکسال
cologne.199,075 تومان199,075 تومان199,075 تومانیکسال
com.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
com.ps.631,215 تومان631,215 تومان631,215 تومانیکسال
coop.1,660,581 تومان1,660,581 تومان1,660,581 تومانیکسال
corsica.591,399 تومان591,399 تومان591,399 تومانیکسال
cpa.pro.1,312,732 تومان1,312,732 تومان1,312,732 تومانیکسال
cw.1,893,645 تومان1,893,645 تومان1,893,645 تومانیکسال
cymru.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
de.com.152,559 تومان152,559 تومان152,559 تومانیکسال
de.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
desi.223,353 تومان223,353 تومان223,353 تومانیکسال
doctor.893,412 تومان893,412 تومان893,412 تومانیکسال
durban.165,087 تومان165,087 تومان165,087 تومانیکسال
earth.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
eco.738,036 تومان738,036 تومان738,036 تومانیکسال
eng.pro.1,312,732 تومان1,312,732 تومان1,312,732 تومانیکسال
eu.com.152,559 تومان152,559 تومان152,559 تومانیکسال
eu.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
eus.685,305 تومان685,305 تومان685,305 تومانیکسال
film.835,146 تومان835,146 تومان835,146 تومانیکسال
fr.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
fun.252,486 تومان252,486 تومان252,486 تومانیکسال
gal.802,614 تومان802,614 تومان802,614 تومانیکسال
games.223,353 تومان223,353 تومان223,353 تومانیکسال
gb.com.434,178 تومان434,178 تومان434,178 تومانیکسال
gb.net.70,890 تومان70,890 تومان70,890 تومانیکسال
gdn.184,509 تومان184,509 تومان184,509 تومانیکسال
gent.333,087 تومان333,087 تومان333,087 تومانیکسال
gr.com.129,156 تومان129,156 تومان129,156 تومانیکسال
gt.1,087,632 تومان1,087,632 تومان1,087,632 تومانیکسال
health.738,036 تومان738,036 تومان738,036 تومانیکسال
hm.631,215 تومان631,215 تومان631,215 تومانیکسال
homes.1,369,251 تومان1,369,251 تومان1,369,251 تومانیکسال
hospital.427,284 تومان427,284 تومان427,284 تومانیکسال
hosting.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
hu.com.276,569 تومان276,569 تومان276,569 تومانیکسال
hu.net.276,569 تومان276,569 تومان276,569 تومانیکسال
id.2,301,507 تومان2,301,507 تومان2,301,507 تومانیکسال
id.au.738,036 تومان738,036 تومان738,036 تومانیکسال
in.net.58,266 تومان58,266 تومان58,266 تومانیکسال
info.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
insurance.7,001,631 تومان7,001,631 تومان7,001,631 تومانیکسال
isla.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
it.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
jetzt.233,064 تومان233,064 تومان233,064 تومانیکسال
jobs.1,466,361 تومان1,466,361 تومان1,466,361 تومانیکسال
joburg.165,087 تومان165,087 تومان165,087 تومانیکسال
jp.net.67,977 تومان67,977 تومان67,977 تومانیکسال
jpn.com.291,330 تومان291,330 تومان291,330 تومانیکسال
jur.pro.1,312,732 تومان1,312,732 تومان1,312,732 تومانیکسال
kiwi.352,023 تومان352,023 تومان352,023 تومانیکسال
koeln.199,075 تومان199,075 تومان199,075 تومانیکسال
kr.com.242,775 تومان242,775 تومان242,775 تومانیکسال
krd.738,036 تومان738,036 تومان738,036 تومانیکسال
ky.592,371 تومان592,371 تومان592,371 تومانیکسال
kyoto.660,348 تومان660,348 تومان660,348 تومانیکسال
lat.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
law.1,320,696 تومان1,320,696 تومان1,320,696 تومانیکسال
law.pro.1,312,732 تومان1,312,732 تومان1,312,732 تومانیکسال
lotto.16,042,572 تومان16,042,572 تومان16,042,572 تومانیکسال
luxury.4,136,886 تومان4,136,886 تومان4,136,886 تومانیکسال
makeup.53,410,500 تومان53,410,500 تومان53,410,500 تومانیکسال
med.pro.1,312,732 تومان1,312,732 تومان1,312,732 تومانیکسال
melbourne.617,134 تومان617,134 تومان617,134 تومانیکسال
menu.369,018 تومان369,018 تومان369,018 تومانیکسال
mex.com.97,110 تومان97,110 تومان97,110 تومانیکسال
moe.223,353 تومان223,353 تومان223,353 تومانیکسال
moscow.180,818 تومان180,818 تومان180,818 تومانیکسال
motorcycles.2,340,351 تومان2,340,351 تومان2,340,351 تومانیکسال
mp.495,261 تومان495,261 تومان495,261 تومانیکسال
nagoya.187,422 تومان187,422 تومان187,422 تومانیکسال
name.180,139 تومان180,139 تومان180,139 تومانیکسال
name.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
net.pe.631,215 تومان631,215 تومان631,215 تومانیکسال
net.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
net.ps.631,215 تومان631,215 تومان631,215 تومانیکسال
net.za.43,505 تومان43,505 تومان43,505 تومانیکسال
ngo.417,573 تومان417,573 تومان417,573 تومانیکسال
nl.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
no.com.276,569 تومان276,569 تومان276,569 تومانیکسال
nrw.440,976 تومان440,976 تومان440,976 تومانیکسال
nyc.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
nz.416,699 تومان416,699 تومان416,699 تومانیکسال
okinawa.187,422 تومان187,422 تومان187,422 تومانیکسال
one.174,798 تومان174,798 تومان174,798 تومانیکسال
ong.417,573 تومان417,573 تومان417,573 تومانیکسال
onl.203,931 تومان203,931 تومان203,931 تومانیکسال
ooo.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
org.pe.631,215 تومان631,215 تومان631,215 تومانیکسال
org.pr.631,215 تومان631,215 تومان631,215 تومانیکسال
org.ps.631,215 تومان631,215 تومان631,215 تومانیکسال
org.za.43,505 تومان43,505 تومان43,505 تومانیکسال
organic.738,036 تومان738,036 تومان738,036 تومانیکسال
osaka.369,018 تومان369,018 تومان369,018 تومانیکسال
paris.498,174 تومان498,174 تومان498,174 تومانیکسال
physio.835,146 تومان835,146 تومان835,146 تومانیکسال
porn.854,568 تومان854,568 تومان854,568 تومانیکسال
pr.12,634,011 تومان12,634,011 تومان12,634,011 تومانیکسال
pro.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
ps.631,215 تومان631,215 تومان631,215 تومانیکسال
qc.com.160,231 تومان160,231 تومان160,231 تومانیکسال
quebec.369,018 تومان369,018 تومان369,018 تومانیکسال
qpon.203,931 تومان203,931 تومان203,931 تومانیکسال
realty.184,509 تومان184,509 تومان184,509 تومانیکسال
recht.pro.1,312,732 تومان1,312,732 تومان1,312,732 تومانیکسال
reit.11,672,622 تومان11,672,622 تومان11,672,622 تومانیکسال
ren.382,807 تومان382,807 تومان382,807 تومانیکسال
rent.563,238 تومان563,238 تومان563,238 تومانیکسال
rich.20,412,522 تومان20,412,522 تومان20,412,522 تومانیکسال
rio.344,060 تومان344,060 تومان344,060 تومانیکسال
ru.com.291,330 تومان291,330 تومان291,330 تومانیکسال
ruhr.392,033 تومان392,033 تومان392,033 تومانیکسال
ryukyu.187,422 تومان187,422 تومان187,422 تومانیکسال
sa.392,033 تومان392,033 تومان392,033 تومانیکسال
sa.com.291,330 تومان291,330 تومان291,330 تومانیکسال
saarland.309,878 تومان309,878 تومان309,878 تومانیکسال
scot.437,092 تومان437,092 تومان437,092 تومانیکسال
se.com.276,569 تومان276,569 تومان276,569 تومانیکسال
se.net.276,569 تومان276,569 تومان276,569 تومانیکسال
sex.854,568 تومان854,568 تومان854,568 تومانیکسال
sexy.237,919 تومان237,919 تومان237,919 تومانیکسال
shopping.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
ski.388,440 تومان388,440 تومان388,440 تومانیکسال
soy.281,619 تومان281,619 تومان281,619 تومانیکسال
sucks.2,184,975 تومان2,184,975 تومان2,184,975 تومانیکسال
swiss.1,204,843 تومان1,204,843 تومان1,204,843 تومانیکسال
sydney.696,764 تومان696,764 تومان696,764 تومانیکسال
taipei.242,775 تومان242,775 تومان242,775 تومانیکسال
tc.1,260,196 تومان1,260,196 تومان1,260,196 تومانیکسال
tirol.345,031 تومان345,031 تومان345,031 تومانیکسال
tokyo.187,422 تومان187,422 تومان187,422 تومانیکسال
trading.242,775 تومان242,775 تومان242,775 تومانیکسال
tube.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
uk.com.219,468 تومان219,468 تومان219,468 تومانیکسال
uk.net.219,468 تومان219,468 تومان219,468 تومانیکسال
uk.pr.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
uno.203,931 تومان203,931 تومان203,931 تومانیکسال
us.com.145,665 تومان145,665 تومان145,665 تومانیکسال
us.org.145,665 تومان145,665 تومان145,665 تومانیکسال
uy.1,466,361 تومان1,466,361 تومان1,466,361 تومانیکسال
uy.com.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
vegas.543,816 تومان543,816 تومان543,816 تومانیکسال
ventures.446,706 تومان446,706 تومان446,706 تومانیکسال
versicherung.1,471,313 تومان1,471,313 تومان1,471,313 تومانیکسال
vg.1,048,788 تومان1,048,788 تومان1,048,788 تومانیکسال
vodka.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
voting.544,495 تومان544,495 تومان544,495 تومانیکسال
vuelos.99,999,999 تومان99,999,999 تومان99,999,999 تومانیکسال
wales.253,748 تومان253,748 تومان253,748 تومانیکسال
wang.174,798 تومان174,798 تومان174,798 تومانیکسال
web.za.43,505 تومان43,505 تومان43,505 تومانیکسال
wedding.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
whoswho.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
wien.345,031 تومان345,031 تومان345,031 تومانیکسال
xxx.603,829 تومان603,829 تومان603,829 تومانیکسال
yachts.1,369,251 تومان1,369,251 تومان1,369,251 تومانیکسال
yokohama.187,422 تومان187,422 تومان187,422 تومانیکسال
za.com.320,463 تومان320,463 تومان320,463 تومانیکسال
al.747,747 تومان747,747 تومان747,747 تومانیکسال
ba.2,025,131 تومان2,025,131 تومان2,025,131 تومانیکسال
bg.1,077,921 تومان1,077,921 تومان1,077,921 تومانیکسال
biz.pl.25,637 تومان25,637 تومان25,637 تومانیکسال
by.689,481 تومان689,481 تومان689,481 تومانیکسال
co.no.54,284 تومان54,284 تومان54,284 تومانیکسال
co.rs.772,801 تومان772,801 تومان772,801 تومانیکسال
com.al.747,747 تومان747,747 تومان747,747 تومانیکسال
com.cy.607,423 تومان607,423 تومان607,423 تومانیکسال
com.gi.1,077,921 تومان1,077,921 تومان1,077,921 تومانیکسال
com.gr.235,977 تومان235,977 تومان235,977 تومانیکسال
com.hr.1,432,469 تومان1,432,469 تومان1,432,469 تومانیکسال
com.mt.607,423 تومان607,423 تومان607,423 تومانیکسال
com.pl.25,637 تومان25,637 تومان25,637 تومانیکسال
com.ro.645,781 تومان645,781 تومان645,781 تومانیکسال
com.ua.495,261 تومان495,261 تومان495,261 تومانیکسال
ee.1,044,515 تومان1,044,515 تومان1,044,515 تومانیکسال
fi.111,190 تومان111,190 تومان111,190 تومانیکسال
gi.1,079,960 تومان1,079,960 تومان1,079,960 تومانیکسال
gr.235,200 تومان235,200 تومان235,200 تومانیکسال
hr.1,812,558 تومان1,812,558 تومان1,812,558 تومانیکسال
im.427,575 تومان427,575 تومان427,575 تومانیکسال
info.pl.25,637 تومان25,637 تومان25,637 تومانیکسال
is.961,874 تومان961,874 تومان961,874 تومانیکسال
lt.90,409 تومان90,409 تومان90,409 تومانیکسال
ltd.gi.1,079,960 تومان1,079,960 تومان1,079,960 تومانیکسال
ltd.uk.54,478 تومان54,478 تومان54,478 تومانیکسال
lu.146,636 تومان146,636 تومان146,636 تومانیکسال
mc.961,874 تومان961,874 تومان961,874 تومانیکسال
md.3,476,538 تومان3,476,538 تومان3,476,538 تومانیکسال
mk.495,261 تومان495,261 تومان495,261 تومانیکسال
net.al747,747 تومان747,747 تومان747,747 تومانیکسال
net.pl.25,637 تومان25,637 تومان25,637 تومانیکسال
net.mt.607,423 تومان607,423 تومان607,423 تومانیکسال
nom.fr.169,651 تومان169,651 تومان169,651 تومانیکسال
nom.ro.645,781 تومان645,781 تومان645,781 تومانیکسال
org.al.747,747 تومان747,747 تومان747,747 تومانیکسال
org.gi.1,079,960 تومان1,079,960 تومان1,079,960 تومانیکسال
org.mt.442,044 تومان442,044 تومان442,044 تومانیکسال
org.pl.25,637 تومان25,637 تومان25,637 تومانیکسال
org.ro.645,781 تومان645,781 تومان645,781 تومانیکسال
prd.fr.169,651 تومان169,651 تومان169,651 تومانیکسال
presse.fr.169,651 تومان169,651 تومان169,651 تومانیکسال
ro.645,781 تومان645,781 تومان645,781 تومانیکسال
rs.1,198,143 تومان1,198,143 تومان1,198,143 تومانیکسال
si.371,154 تومان371,154 تومان371,154 تومانیکسال
su.436,995 تومان436,995 تومان436,995 تومانیکسال
tm.fr.169,651 تومان169,651 تومان169,651 تومانیکسال
ua.1,175,031 تومان1,175,031 تومان1,175,031 تومانیکسال
waw.pl.63,607 تومان63,607 تومان63,607 تومانیکسال
www.ro.645,781 تومان645,781 تومان645,781 تومانیکسال
xn--p1ai.28,356 تومان28,356 تومان28,356 تومانیکسال
co.gl.814,850 تومان814,850 تومان814,850 تومانیکسال
com.gl.814,850 تومان814,850 تومان814,850 تومانیکسال
gl.814,850 تومان814,850 تومان814,850 تومانیکسال
net.gl.814,850 تومان814,850 تومان814,850 تومانیکسال
org.gl.814,850 تومان814,850 تومان814,850 تومانیکسال
ai.980,811 تومان980,811 تومان980,811 تومانیکسال
bb.2,686,839 تومان2,686,839 تومان2,686,839 تومانیکسال
bm.1,552,594 تومان1,552,594 تومان1,552,594 تومانیکسال
bs.3,855,267 تومان3,855,267 تومان3,855,267 تومانیکسال
co.cr.631,215 تومان631,215 تومان631,215 تومانیکسال
co.tt.456,417 تومان456,417 تومان456,417 تومانیکسال
com.ai.980,811 تومان980,811 تومان980,811 تومانیکسال
com.bb.2,204,397 تومان2,204,397 تومان2,204,397 تومانیکسال
com.bm.1,552,594 تومان1,552,594 تومان1,552,594 تومانیکسال
com.cu.5,214,807 تومان5,214,807 تومان5,214,807 تومانیکسال
com.dm.3,175,497 تومان3,175,497 تومان3,175,497 تومانیکسال
com.do.563,238 تومان563,238 تومان563,238 تومانیکسال
com.gp.1,127,252 تومان1,127,252 تومان1,127,252 تومانیکسال
com.gt.796,302 تومان796,302 تومان796,302 تومانیکسال
com.ni.1,344,973 تومان1,344,973 تومان1,344,973 تومانیکسال
com.pa.980,811 تومان980,811 تومان980,811 تومانیکسال
com.sv.1,505,205 تومان1,505,205 تومان1,505,205 تومانیکسال
com.tt.456,417 تومان456,417 تومان456,417 تومانیکسال
cr.1,466,361 تومان1,466,361 تومان1,466,361 تومانیکسال
cu.8,128,107 تومان8,128,107 تومان8,128,107 تومانیکسال
dm.3,175,497 تومان3,175,497 تومان3,175,497 تومانیکسال
do.893,412 تومان893,412 تومان893,412 تومانیکسال
gd.485,550 تومان485,550 تومان485,550 تومانیکسال
gp.1,245,435 تومان1,245,435 تومان1,245,435 تومانیکسال
ms.436,995 تومان436,995 تومان436,995 تومانیکسال
net.ai.980,811 تومان980,811 تومان980,811 تومانیکسال
net.bb.2,686,839 تومان2,686,839 تومان2,686,839 تومانیکسال
net.bm.1,552,594 تومان1,552,594 تومان1,552,594 تومانیکسال
net.do.563,238 تومان563,238 تومان563,238 تومانیکسال
net.gp.1,127,252 تومان1,127,252 تومان1,127,252 تومانیکسال
net.ni.1,344,973 تومان1,344,973 تومان1,344,973 تومانیکسال
net.tt.456,417 تومان456,417 تومان456,417 تومانیکسال
nom.ni.1,344,973 تومان1,344,973 تومان1,344,973 تومانیکسال
off.ai.980,811 تومان980,811 تومان980,811 تومانیکسال
org.ai.980,811 تومان980,811 تومان980,811 تومانیکسال
org.bb.2,686,839 تومان2,686,839 تومان2,686,839 تومانیکسال
org.bm.1,552,594 تومان1,552,594 تومان1,552,594 تومانیکسال
org.dm.3,175,497 تومان3,175,497 تومان3,175,497 تومانیکسال
org.do.563,238 تومان563,238 تومان563,238 تومانیکسال
org.ni.1,344,973 تومان1,344,973 تومان1,344,973 تومانیکسال
org.tt.456,417 تومان456,417 تومان456,417 تومانیکسال
tt.4,389,372 تومان4,389,372 تومان4,389,372 تومانیکسال
bo.3,078,387 تومان3,078,387 تومان3,078,387 تومانیکسال
cl.97,110 تومان97,110 تومان97,110 تومانیکسال
co.ve.728,325 تومان728,325 تومان728,325 تومانیکسال
com.ar.728,325 تومان728,325 تومان728,325 تومانیکسال
com.bo.1,369,251 تومان1,369,251 تومان1,369,251 تومانیکسال
com.br.491,862 تومان491,862 تومان491,862 تومانیکسال
com.co.87,010 تومان87,010 تومان87,010 تومانیکسال
com.ec.1,369,251 تومان1,369,251 تومان1,369,251 تومانیکسال
com.pe.631,215 تومان631,215 تومان631,215 تومانیکسال
com.py.1,563,471 تومان1,563,471 تومان1,563,471 تومانیکسال
com.uy.1,466,361 تومان1,466,361 تومان1,466,361 تومانیکسال
com.ve.728,325 تومان728,325 تومان728,325 تومانیکسال
ec.1,369,251 تومان1,369,251 تومان1,369,251 تومانیکسال
gs.475,353 تومان475,353 تومان475,353 تومانیکسال
gy.883,701 تومان883,701 تومان883,701 تومانیکسال
info.ec.1,369,251 تومان1,369,251 تومان1,369,251 تومانیکسال
net.co.87,010 تومان87,010 تومان87,010 تومانیکسال
nom.co.87,010 تومان87,010 تومان87,010 تومانیکسال
pe.592,371 تومان592,371 تومان592,371 تومانیکسال
sr.689,481 تومان689,481 تومان689,481 تومانیکسال
aq.548,380 تومان548,380 تومان548,380 تومانیکسال
as.1,077,921 تومان1,077,921 تومان1,077,921 تومانیکسال
biz.fj.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
com.fj.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
com.sb.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
cx.330,174 تومان330,174 تومان330,174 تومانیکسال
info.fj.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
kiwi.nz.364,162 تومان364,162 تومان364,162 تومانیکسال
name.fj.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
net.fj.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
net.sb.772,801 تومان772,801 تومان772,801 تومانیکسال
nf.1,388,673 تومان1,388,673 تومان1,388,673 تومانیکسال
org.au.738,036 تومان738,036 تومان738,036 تومانیکسال
org.fj.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
org.sb.772,801 تومان772,801 تومان772,801 تومانیکسال
pro.fj.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
tk.146,636 تومان146,636 تومان146,636 تومانیکسال
tl.937,208 تومان937,208 تومان937,208 تومانیکسال
ac.vn.1,233,297 تومان1,233,297 تومان1,233,297 تومانیکسال
biz.vn.1,233,297 تومان1,233,297 تومان1,233,297 تومانیکسال
bt.1,316,326 تومان1,316,326 تومان1,316,326 تومانیکسال
co.id.2,301,507 تومان2,301,507 تومان2,301,507 تومانیکسال
co.kr.407,376 تومان407,376 تومان407,376 تومانیکسال
co.th.560,130 تومان560,130 تومان560,130 تومانیکسال
com.bt.1,198,143 تومان1,198,143 تومان1,198,143 تومانیکسال
com.cn.281,133 تومان281,133 تومان281,133 تومانیکسال
com.hk.359,598 تومان359,598 تومان359,598 تومانیکسال
com.kg.213,642 تومان213,642 تومان213,642 تومانیکسال
com.my.980,811 تومان980,811 تومان980,811 تومانیکسال
com.ph.529,249 تومان529,249 تومان529,249 تومانیکسال
com.vn.1,233,297 تومان1,233,297 تومان1,233,297 تومانیکسال
edu.vn.1,233,297 تومان1,233,297 تومان1,233,297 تومانیکسال
gov.vn.1,233,297 تومان1,233,297 تومان1,233,297 تومانیکسال
health.vn.1,233,297 تومان1,233,297 تومان1,233,297 تومانیکسال
hk.396,694 تومان396,694 تومان396,694 تومانیکسال
idv.hk.359,598 تومان359,598 تومان359,598 تومانیکسال
in.th.560,130 تومان560,130 تومان560,130 تومانیکسال
int.vn.1,233,297 تومان1,233,297 تومان1,233,297 تومانیکسال
info.vn.1,233,297 تومان1,233,297 تومان1,233,297 تومانیکسال
io.504,972 تومان504,972 تومان504,972 تومانیکسال
kg.1,077,921 تومان1,077,921 تومان1,077,921 تومانیکسال
kz.2,155,162 تومان2,155,162 تومان2,155,162 تومانیکسال
la.242,775 تومان242,775 تومان242,775 تومانیکسال
lk.28,453 تومان28,453 تومان28,453 تومانیکسال
my.980,811 تومان980,811 تومان980,811 تومانیکسال
name.vn.1,233,297 تومان1,233,297 تومان1,233,297 تومانیکسال
net.bt.1,198,143 تومان1,198,143 تومان1,198,143 تومانیکسال
net.cn.281,133 تومان281,133 تومان281,133 تومانیکسال
net.hk.359,598 تومان359,598 تومان359,598 تومانیکسال
net.kg.213,642 تومان213,642 تومان213,642 تومانیکسال
net.my.980,811 تومان980,811 تومان980,811 تومانیکسال
net.ph.529,249 تومان529,249 تومان529,249 تومانیکسال
net.vn.1,233,297 تومان1,233,297 تومان1,233,297 تومانیکسال
or.id.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
org.cn.281,133 تومان281,133 تومان281,133 تومانیکسال
org.hk.359,598 تومان359,598 تومان359,598 تومانیکسال
org.kg.213,642 تومان213,642 تومان213,642 تومانیکسال
org.my.980,811 تومان980,811 تومان980,811 تومانیکسال
org.ph.529,249 تومان529,249 تومان529,249 تومانیکسال
org.vn.1,233,297 تومان1,233,297 تومان1,233,297 تومانیکسال
ph.529,249 تومان529,249 تومان529,249 تومانیکسال
pro.vn.1,233,297 تومان1,233,297 تومان1,233,297 تومانیکسال
tm.1,077,921 تومان1,077,921 تومان1,077,921 تومانیکسال
vn.1,330,407 تومان1,330,407 تومان1,330,407 تومانیکسال
web.id.2,855,034 تومان2,855,034 تومان2,855,034 تومانیکسال
af.1,126,476 تومان1,126,476 تومان1,126,476 تومانیکسال
biz.tr.281,619 تومان281,619 تومان281,619 تومانیکسال
bbs.tr.281,619 تومان281,619 تومان281,619 تومانیکسال
co.il.369,018 تومان369,018 تومان369,018 تومانیکسال
co.om.1,481,704 تومان1,481,704 تومان1,481,704 تومانیکسال
com.af.592,371 تومان592,371 تومان592,371 تومانیکسال
com.lb.607,423 تومان607,423 تومان607,423 تومانیکسال
com.om.1,481,704 تومان1,481,704 تومان1,481,704 تومانیکسال
com.pk.495,261 تومان495,261 تومان495,261 تومانیکسال
com.sa.394,752 تومان394,752 تومان394,752 تومانیکسال
com.so.213,642 تومان213,642 تومان213,642 تومانیکسال
com.tr.301,041 تومان301,041 تومان301,041 تومانیکسال
gen.tr.281,619 تومان281,619 تومان281,619 تومانیکسال
info.tr.281,619 تومان281,619 تومان281,619 تومانیکسال
ly.2,340,351 تومان2,340,351 تومان2,340,351 تومانیکسال
ma.1,670,777 تومان1,670,777 تومان1,670,777 تومانیکسال
name.tr.262,197 تومان262,197 تومان262,197 تومانیکسال
net.af.592,371 تومان592,371 تومان592,371 تومانیکسال
net.lb.607,423 تومان607,423 تومان607,423 تومانیکسال
net.om.1,481,704 تومان1,481,704 تومان1,481,704 تومانیکسال
net.sa.393,781 تومان393,781 تومان393,781 تومانیکسال
net.so.208,786 تومان208,786 تومان208,786 تومانیکسال
org.af.592,371 تومان592,371 تومان592,371 تومانیکسال
org.il.369,018 تومان369,018 تومان369,018 تومانیکسال
org.lb.607,423 تومان607,423 تومان607,423 تومانیکسال
org.om.1,481,704 تومان1,481,704 تومان1,481,704 تومانیکسال
org.sa.394,752 تومان394,752 تومان394,752 تومانیکسال
org.so.208,786 تومان208,786 تومان208,786 تومانیکسال
pk.495,261 تومان495,261 تومان495,261 تومانیکسال
pub.sa.394,752 تومان394,752 تومان394,752 تومانیکسال
qa.592,371 تومان592,371 تومان592,371 تومانیکسال
so.733,180 تومان733,180 تومان733,180 تومانیکسال
tel.tr.262,197 تومان262,197 تومان262,197 تومانیکسال
tn.1,233,588 تومان1,233,588 تومان1,233,588 تومانیکسال
web.tr.281,619 تومان281,619 تومان281,619 تومانیکسال
ac.504,972 تومان504,972 تومان504,972 تومانیکسال
bi.1,557,450 تومان1,557,450 تومان1,557,450 تومانیکسال
bw.4,913,766 تومان4,913,766 تومان4,913,766 تومانیکسال
cd.786,591 تومان786,591 تومان786,591 تومانیکسال
cf.512,935 تومان512,935 تومان512,935 تومانیکسال
cg.5,214,807 تومان5,214,807 تومان5,214,807 تومانیکسال
cm.1,079,960 تومان1,079,960 تومان1,079,960 تومانیکسال
co.ls.1,316,326 تومان1,316,326 تومان1,316,326 تومانیکسال
co.na.3,680,469 تومان3,680,469 تومان3,680,469 تومانیکسال
co.ug.786,591 تومان786,591 تومان786,591 تومانیکسال
com.na.6,396,635 تومان6,396,635 تومان6,396,635 تومانیکسال
com.ng.394,752 تومان394,752 تومان394,752 تومانیکسال
com.sc.728,325 تومان728,325 تومان728,325 تومانیکسال
cv.2,196,628 تومان2,196,628 تومان2,196,628 تومانیکسال
dj.961,874 تومان961,874 تومان961,874 تومانیکسال
gm.378,729 تومان378,729 تومان378,729 تومانیکسال
gq.825,823 تومان825,823 تومان825,823 تومانیکسال
ml.199,755 تومان199,755 تومان199,755 تومانیکسال
mu.1,077,921 تومان1,077,921 تومان1,077,921 تومانیکسال
mw.1,077,921 تومان1,077,921 تومان1,077,921 تومانیکسال
na.43,495,569 تومان43,495,569 تومان43,495,569 تومانیکسال
net.ng.394,752 تومان394,752 تومان394,752 تومانیکسال
net.sc.728,325 تومان728,325 تومان728,325 تومانیکسال
ng.394,752 تومان394,752 تومان394,752 تومانیکسال
org.ls.1,316,326 تومان1,316,326 تومان1,316,326 تومانیکسال
org.na.6,278,549 تومان6,278,549 تومان6,278,549 تومانیکسال
org.ng.394,752 تومان394,752 تومان394,752 تومانیکسال
org.sc.728,325 تومان728,325 تومان728,325 تومانیکسال
rw.4,860,743 تومان4,860,743 تومان4,860,743 تومانیکسال
sl.980,811 تومان980,811 تومان980,811 تومانیکسال
st.689,481 تومان689,481 تومان689,481 تومانیکسال
ug.786,591 تومان786,591 تومان786,591 تومانیکسال

 

ثبت دامنه ها در  آنلاین سرور  بصورت آنی بوده و پنل اختصاصی پس از ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت . لازم به ذکر است که ثبت کننده ملی مرکز پژوهش های بنیادی (فیزیک نظری) و ثبت کننده خارجی OpenProvider می باشد. همچنین امکان مدیریت child host، Domain Name Server ، Park Domain و رکورد DNS از طریق ناحیه کاربری و پنل مدیریتی از دیگر خدمات آنلاین سرور می باشد که در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 

  • دامنه ها به صورت لحظه ای با توجه به نرخ روز ارز آپدیت می باشند .
  •  هزینه ها به تومان می باشد.
  •  امکان تغییر name server های دامین توسط مالک دامین
  •  امکان ثبت name server های اختصاصی دامین با IP های مورد نظر
  •  دسترسی قفل کردن دامین برای امنیت بیشتر
  •  ارائه کنترل پنل مدیریتی دامین مبتنی بر وب