دامنه ، تعرفه های ثبت

ثبت دامنه

نام دامنه یا دامین (Domain) نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته می شود و اولین اقدام نیز جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین می باشد.
دامین ها عموما از دو بخش اصلی نام و پسوند تشکیل شده اند. بخش نام را شما بصورت دلخواه ( و با شرط اینکه کسی پیش از شما آن را برای خود ثبت نکرده باشد) انتخاب می نمایید و بخش پسوند بر اساس قوانین و روشهای بین المللی مشخص می شود. پسوندهای زیادی در دنیا وجود دارند که هرکدام برای هدفی خاص بوجود آمده اند (بطور مثال .com برای امور تجاری .tv برای شبکه های تلویزیونی .ir برای سایتهای ایرانی) شما میتوانید هرکدام از پسوندهای موجود را برای دامنه خود انتخاب کنید.

 

برای ثبت و یا انتقال دامنه ، دامین مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام لحاظ شده، شما می توانید آن را به نام خود ثبت نمایید و یا با زدن گزینه انتقال، آن دامین را انتقال دهید.

 

برای ثبت دامنه یا انتقال ، دامنه خود را جستجو کنید…

پسوندهزینه ثبتهزینه تمدیدهزینه انتقالمدت
com.141,050 تومان141,050 تومان141,050 تومانیکسال
net.160,300 تومان160,300 تومان160,300 تومانیکسال
org.177,450 تومان177,450 تومان177,450 تومانیکسال
ir.4,500 تومان4,500 تومان4,500 تومانیکسال
in.124,950 تومان124,950 تومان124,950 تومانیکسال
info.105,000 تومان105,000 تومان105,000 تومانیکسال
us.113,750 تومان113,750 تومان113,750 تومانیکسال
ac.ir.4,500 تومان4,500 تومان4,500 تومانیکسال
tel.411,250 تومان411,250 تومان411,250 تومانیکسال
xyz.280,000 تومان280,000 تومان280,000 تومانیکسال
co.uk.98,175 تومان98,175 تومان98,175 تومانیکسال
biz.186,375 تومان186,375 تومان186,375 تومانیکسال
co.364,350 تومان364,350 تومان364,350 تومانیکسال
online.665,000 تومان665,000 تومان665,000 تومانیکسال
pro.178,150 تومان178,150 تومان178,150 تومانیکسال
site.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
tech.840,000 تومان840,000 تومان840,000 تومانیکسال
accountant.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
bid.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
black.752,500 تومان752,500 تومان752,500 تومانیکسال
blue.367,500 تومان367,500 تومان367,500 تومانیکسال
cloud.332,500 تومان332,500 تومان332,500 تومانیکسال
cricket.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
date.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
download.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
eu.43,750 تومان43,750 تومان43,750 تومانیکسال
faith.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
kim.367,500 تومان367,500 تومان367,500 تومانیکسال
lgbt.752,500 تومان752,500 تومان752,500 تومانیکسال
loan.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
me.116,900 تومان116,900 تومان116,900 تومانیکسال
men.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
mobi.142,275 تومان142,275 تومان142,275 تومانیکسال
news.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
party.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
pet.367,500 تومان367,500 تومان367,500 تومانیکسال
pink.367,500 تومان367,500 تومان367,500 تومانیکسال
poker.752,500 تومان752,500 تومان752,500 تومانیکسال
promo.367,500 تومان367,500 تومان367,500 تومانیکسال
racing.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
red.367,500 تومان367,500 تومان367,500 تومانیکسال
review.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
reviews.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
science.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
shop.647,500 تومان647,500 تومان647,500 تومانیکسال
social.409,850 تومان409,850 تومان409,850 تومانیکسال
space.297,500 تومان297,500 تومان297,500 تومانیکسال
store.927,500 تومان927,500 تومان927,500 تومانیکسال
stream.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
top.227,500 تومان227,500 تومان227,500 تومانیکسال
trade.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
vote.1,330,000 تومان1,330,000 تومان1,330,000 تومانیکسال
voto.1,330,000 تومان1,330,000 تومان1,330,000 تومانیکسال
webcam.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
website.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
win.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
ws.351,225 تومان351,225 تومان351,225 تومانیکسال
ae.1,444,800 تومان1,444,800 تومان1,444,800 تومانیکسال
am.612,500 تومان612,500 تومان612,500 تومانیکسال
asia.178,150 تومان178,150 تومان178,150 تومانیکسال
cn.344,400 تومان344,400 تومان344,400 تومانیکسال
fm.1,137,500 تومان1,137,500 تومان1,137,500 تومانیکسال
co.in.91,700 تومان91,700 تومان91,700 تومانیکسال
firm.in.91,700 تومان91,700 تومان91,700 تومانیکسال
gen.in.91,700 تومان91,700 تومان91,700 تومانیکسال
ind.in.91,700 تومان91,700 تومان91,700 تومانیکسال
org.in.91,700 تومان91,700 تومان91,700 تومانیکسال
net.in.91,700 تومان91,700 تومان91,700 تومانیکسال
mn.612,500 تومان612,500 تومان612,500 تومانیکسال
tw.398,300 تومان398,300 تومان398,300 تومانیکسال
club.tw.398,300 تومان398,300 تومان398,300 تومانیکسال
com.tw.398,300 تومان398,300 تومان398,300 تومانیکسال
ebiz.tw.398,300 تومان398,300 تومان398,300 تومانیکسال
game.5,705,000 تومان5,705,000 تومان5,705,000 تومانیکسال
game.tw.398,300 تومان398,300 تومان398,300 تومانیکسال
idv.tw.398,300 تومان398,300 تومان398,300 تومانیکسال
org.tw.398,300 تومان398,300 تومان398,300 تومانیکسال
at.168,350 تومان168,350 تومان168,350 تومانیکسال
co.at.168,350 تومان168,350 تومان168,350 تومانیکسال
or.at.168,350 تومان168,350 تومان168,350 تومانیکسال
be.93,975 تومان93,975 تومان93,975 تومانیکسال
ch.102,025 تومان102,025 تومان102,025 تومانیکسال
de.87,325 تومان87,325 تومان87,325 تومانیکسال
dk.114,100 تومان114,100 تومان114,100 تومانیکسال
es.95,900 تومان95,900 تومان95,900 تومانیکسال
com.es.36,225 تومان36,225 تومان36,225 تومانیکسال
nom.es.36,225 تومان36,225 تومان36,225 تومانیکسال
org.es.36,225 تومان36,225 تومان36,225 تومانیکسال
edu.es.228,900 تومان228,900 تومان228,900 تومانیکسال
gob.es.70,395 تومان70,395 تومان70,395 تومانیکسال
fr.106,925 تومان106,925 تومان106,925 تومانیکسال
gg.2,263,410 تومان2,263,410 تومان2,263,410 تومانیکسال
co.gg.1,837,620 تومان1,837,620 تومان1,837,620 تومانیکسال
net.gg.1,837,620 تومان1,837,620 تومان1,837,620 تومانیکسال
org.gg.1,837,620 تومان1,837,620 تومان1,837,620 تومانیکسال
it.93,975 تومان93,975 تومان93,975 تومانیکسال
je.2,375,460 تومان2,375,460 تومان2,375,460 تومانیکسال
co.je.1,949,670 تومان1,949,670 تومان1,949,670 تومانیکسال
net.je.1,949,670 تومان1,949,670 تومان1,949,670 تومانیکسال
org.je.1,949,670 تومان1,949,670 تومان1,949,670 تومانیکسال
li.102,025 تومان102,025 تومان102,025 تومانیکسال
nl.72,450 تومان72,450 تومان72,450 تومانیکسال
pl.58,800 تومان58,800 تومان58,800 تومانیکسال
ru.51,100 تومان51,100 تومان51,100 تومانیکسال
se.209,300 تومان209,300 تومان209,300 تومانیکسال
me.uk.98,175 تومان98,175 تومان98,175 تومانیکسال
org.uk.98,175 تومان98,175 تومان98,175 تومانیکسال
uk.98,175 تومان98,175 تومان98,175 تومانیکسال
com.au.315,000 تومان315,000 تومان315,000 تومانیکسال
net.au.315,000 تومان315,000 تومان315,000 تومانیکسال
cc.148,750 تومان148,750 تومان148,750 تومانیکسال
nu.219,975 تومان219,975 تومان219,975 تومانیکسال
co.nz.673,750 تومان673,750 تومان673,750 تومانیکسال
net.nz.673,750 تومان673,750 تومان673,750 تومانیکسال
org.nz.673,750 تومان673,750 تومان673,750 تومانیکسال
pw.105,000 تومان105,000 تومان105,000 تومانیکسال
to.2,017,050 تومان2,017,050 تومان2,017,050 تومانیکسال
tv.393,750 تومان393,750 تومان393,750 تومانیکسال
wf.136,500 تومان136,500 تومان136,500 تومانیکسال
re.125,650 تومان125,650 تومان125,650 تومانیکسال
tf.136,500 تومان136,500 تومان136,500 تومانیکسال
yt.136,500 تومان136,500 تومان136,500 تومانیکسال
bz.297,500 تومان297,500 تومان297,500 تومانیکسال
ca.437,500 تومان437,500 تومان437,500 تومانیکسال
pm.136,500 تومان136,500 تومان136,500 تومانیکسال
sx.481,250 تومان481,250 تومان481,250 تومانیکسال
academy.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
accountants.1,610,000 تومان1,610,000 تومان1,610,000 تومانیکسال
actor.665,000 تومان665,000 تومان665,000 تومانیکسال
ag.1,312,500 تومان1,312,500 تومان1,312,500 تومانیکسال
co.ag.875,000 تومان875,000 تومان875,000 تومانیکسال
com.ag.875,000 تومان875,000 تومان875,000 تومانیکسال
net.ag.875,000 تومان875,000 تومان875,000 تومانیکسال
nom.ag.875,000 تومان875,000 تومان875,000 تومانیکسال
org.ag.875,000 تومان875,000 تومان875,000 تومانیکسال
airforce.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
apartments.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
amsterdam.613,025 تومان613,025 تومان613,025 تومانیکسال
army.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
associates.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
attorney.665,000 تومان665,000 تومان665,000 تومانیکسال
auction.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
audio.358,750 تومان358,750 تومان358,750 تومانیکسال
auto.44,660,000 تومان44,660,000 تومان44,660,000 تومانیکسال
band.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
bar.1,330,000 تومان1,330,000 تومان1,330,000 تومانیکسال
bargains.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
bayern.697,725 تومان697,725 تومان697,725 تومانیکسال
beer.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
berlin.965,835 تومان965,835 تومان965,835 تومانیکسال
bet.367,500 تومان367,500 تومان367,500 تومانیکسال
bike.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
bingo.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
boutique.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
blackfriday.700,000 تومان700,000 تومان700,000 تومانیکسال
blog.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
brussels.697,725 تومان697,725 تومان697,725 تومانیکسال
builders.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
business.280,000 تومان280,000 تومان280,000 تومانیکسال
co.bz.612,500 تومان612,500 تومان612,500 تومانیکسال
com.bz.612,500 تومان612,500 تومان612,500 تومانیکسال
net.bz.612,500 تومان612,500 تومان612,500 تومانیکسال
cab.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
cafe.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
camera.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
camp.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
capital.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
car.44,660,000 تومان44,660,000 تومان44,660,000 تومانیکسال
cars.44,660,000 تومان44,660,000 تومان44,660,000 تومانیکسال
cards.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
care.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
careers.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
casa.280,000 تومان280,000 تومان280,000 تومانیکسال
cash.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
casino.2,187,500 تومان2,187,500 تومان2,187,500 تومانیکسال
catering.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
center.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
chat.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
cheap.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
claims.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
christmas.700,000 تومان700,000 تومان700,000 تومانیکسال
church.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
cleaning.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
click.280,000 تومان280,000 تومان280,000 تومانیکسال
clinic.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
clothing.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
club.245,000 تومان245,000 تومان245,000 تومانیکسال
coach.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
codes.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
college.1,015,000 تومان1,015,000 تومان1,015,000 تومانیکسال
coffee.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
community.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
company.280,000 تومان280,000 تومان280,000 تومانیکسال
computer.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
condos.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
construction.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
consulting.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
contractors.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
cooking.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
cool.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
country.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
coupons.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
credit.1,610,000 تومان1,610,000 تومان1,610,000 تومانیکسال
creditcard.2,187,500 تومان2,187,500 تومان2,187,500 تومانیکسال
cruises.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
cz.533,750 تومان533,750 تومان533,750 تومانیکسال
dance.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
dating.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
deals.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
degree.752,500 تومان752,500 تومان752,500 تومانیکسال
delivery.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
democrat.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
dental.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
design.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
dentist.665,000 تومان665,000 تومان665,000 تومانیکسال
diamonds.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
diet.428,750 تومان428,750 تومان428,750 تومانیکسال
digital.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
direct.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
directory.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
discount.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
dog.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
domains.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
education.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
email.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
energy.1,610,000 تومان1,610,000 تومان1,610,000 تومانیکسال
engineer.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
engineering.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
enterprises.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
equipment.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
estate.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
events.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
exchange.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
expert.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
exposed.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
express.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
fail.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
family.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
fans.1,330,000 تومان1,330,000 تومان1,330,000 تومانیکسال
farm.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
fashion.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
feedback.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
finance.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
financial.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
fish.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
fishing.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
fit.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
fitness.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
flights.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
florist.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
flowers.507,500 تومان507,500 تومان507,500 تومانیکسال
football.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
forsale.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
foundation.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
frl.542,500 تومان542,500 تومان542,500 تومانیکسال
fund.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
furniture.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
futbol.332,500 تومان332,500 تومان332,500 تومانیکسال
fyi.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
gallery.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
garden.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
gmbh.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
gift.428,750 تومان428,750 تومان428,750 تومانیکسال
gifts.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
gives.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
glass.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
global.1,330,000 تومان1,330,000 تومان1,330,000 تومانیکسال
gold.1,610,000 تومان1,610,000 تومان1,610,000 تومانیکسال
golf.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
graphics.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
gratis.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
green.1,330,000 تومان1,330,000 تومان1,330,000 تومانیکسال
gripe.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
group.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
guide.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
guitars.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
guru.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
hamburg.875,000 تومان875,000 تومان875,000 تومانیکسال
haus.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
healthcare.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
help.428,750 تومان428,750 تومان428,750 تومانیکسال
hiphop.428,750 تومان428,750 تومان428,750 تومانیکسال
hiv.3,587,500 تومان3,587,500 تومان3,587,500 تومانیکسال
hockey.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
holdings.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
holiday.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
horse.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
host.1,592,500 تومان1,592,500 تومان1,592,500 تومانیکسال
house.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
2000.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
agrar.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
bolt.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
casino.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
city.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
co.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
erotica.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
erotika.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
film.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
forum.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
games.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
hotel.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
info.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
ingatlan.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
jogasz.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
konyvelo.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
lakas.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
media.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
news.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
org.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
priv.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
reklam.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
shop.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
sport.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
suli.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
szex.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
tm.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
tozsde.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
utazas.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
video.hu.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
ie.750,750 تومان750,750 تومان750,750 تومانیکسال
immo.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
immobilien.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
industries.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
ink.525,000 تومان525,000 تومان525,000 تومانیکسال
institute.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
insure.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
international.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
investments.1,610,000 تومان1,610,000 تومان1,610,000 تومانیکسال
irish.367,500 تومان367,500 تومان367,500 تومانیکسال
ist.402,500 تومان402,500 تومان402,500 تومانیکسال
istanbul.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
jewelry.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
jp.1,767,500 تومان1,767,500 تومان1,767,500 تومانیکسال
co.jp.3,812,250 تومان3,812,250 تومان3,812,250 تومانیکسال
juegos.358,750 تومان358,750 تومان358,750 تومانیکسال
kaufen.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
kitchen.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
land.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
lawyer.665,000 تومان665,000 تومان665,000 تومانیکسال
lc.315,000 تومان315,000 تومان315,000 تومانیکسال
co.lc.227,500 تومان227,500 تومان227,500 تومانیکسال
com.lc.227,500 تومان227,500 تومان227,500 تومانیکسال
l.lc.227,500 تومان227,500 تومان227,500 تومانیکسال
net.lc.227,500 تومان227,500 تومان227,500 تومانیکسال
org.lc.227,500 تومان227,500 تومان227,500 تومانیکسال
p.lc.227,500 تومان227,500 تومان227,500 تومانیکسال
lease.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
legal.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
life.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
live.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
lighting.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
limited.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
limo.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
link.315,000 تومان315,000 تومان315,000 تومانیکسال
loans.1,610,000 تومان1,610,000 تومان1,610,000 تومانیکسال
lol.367,500 تومان367,500 تومان367,500 تومانیکسال
london.735,000 تومان735,000 تومان735,000 تومانیکسال
love.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
ltd.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
ltda.717,500 تومان717,500 تومان717,500 تومانیکسال
lv.219,975 تومان219,975 تومان219,975 تومانیکسال
com.lv.221,725 تومان221,725 تومان221,725 تومانیکسال
edu.lv.463,125 تومان463,125 تومان463,125 تومانیکسال
net.lv.221,725 تومان221,725 تومان221,725 تومانیکسال
org.lv.175,000 تومان175,000 تومان175,000 تومانیکسال
maison.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
mba.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
memorial.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
management.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
market.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
marketing.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
media.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
miami.402,500 تومان402,500 تومان402,500 تومانیکسال
moda.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
mom.665,000 تومان665,000 تومان665,000 تومانیکسال
money.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
mortgage.752,500 تومان752,500 تومان752,500 تومانیکسال
movie.3,955,000 تومان3,955,000 تومان3,955,000 تومانیکسال
mx.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
com.mx.175,000 تومان175,000 تومان175,000 تومانیکسال
org.mx.175,000 تومان175,000 تومان175,000 تومانیکسال
navy.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
network.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
ninja.402,500 تومان402,500 تومان402,500 تومانیکسال
no.306,250 تومان306,250 تومان306,250 تومانیکسال
priv.no.306,250 تومان306,250 تومان306,250 تومانیکسال
partners.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
parts.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
photo.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
photography.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
photos.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
pics.428,750 تومان428,750 تومان428,750 تومانیکسال
pictures.315,000 تومان315,000 تومان315,000 تومانیکسال
pizza.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
place.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
plumbing.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
plus.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
press.1,085,000 تومان1,085,000 تومان1,085,000 تومانیکسال
productions.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
properties.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
property.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
protection.41,017,200 تومان41,017,200 تومان41,017,200 تومانیکسال
pub.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
pt.264,250 تومان264,250 تومان264,250 تومانیکسال
com.pt.264,250 تومان264,250 تومان264,250 تومانیکسال
edu.pt.399,750 تومان399,750 تومان399,750 تومانیکسال
org.pt.264,250 تومان264,250 تومان264,250 تومانیکسال
recipes.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
rehab.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
reise.2,012,500 تومان2,012,500 تومان2,012,500 تومانیکسال
reisen.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
rentals.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
repair.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
report.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
republican.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
rest.665,000 تومان665,000 تومان665,000 تومانیکسال
restaurant.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
rip.402,500 تومان402,500 تومان402,500 تومانیکسال
rocks.332,500 تومان332,500 تومان332,500 تومانیکسال
rodeo.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
run.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
sale.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
salon.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
sarl.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
sc.1,312,500 تومان1,312,500 تومان1,312,500 تومانیکسال
schule.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
security.44,660,000 تومان44,660,000 تومان44,660,000 تومانیکسال
services.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
sg.800,625 تومان800,625 تومان800,625 تومانیکسال
com.sg.800,625 تومان800,625 تومان800,625 تومانیکسال
shiksha.367,500 تومان367,500 تومان367,500 تومانیکسال
shoes.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
school.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
show.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
singles.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
sk.513,240 تومان513,240 تومان513,240 تومانیکسال
soccer.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
software.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
solar.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
solutions.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
srl.682,500 تومان682,500 تومان682,500 تومانیکسال
studio.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
style.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
surf.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
supplies.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
supply.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
support.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
systems.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
surgery.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
tattoo.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
tax.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
taxi.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
team.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
tennis.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
technology.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
theater.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
theatre.10,257,625 تومان10,257,625 تومان10,257,625 تومانیکسال
tickets.6,580,000 تومان6,580,000 تومان6,580,000 تومانیکسال
tienda.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
tips.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
tires.1,610,000 تومان1,610,000 تومان1,610,000 تومانیکسال
today.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
tools.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
tours.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
town.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
toys.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
training.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
travel.2,135,000 تومان2,135,000 تومان2,135,000 تومانیکسال
university.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
vacations.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
vc.437,500 تومان437,500 تومان437,500 تومانیکسال
com.vc.437,500 تومان437,500 تومان437,500 تومانیکسال
net.vc.437,500 تومان437,500 تومان437,500 تومانیکسال
org.vc.437,500 تومان437,500 تومان437,500 تومانیکسال
vet.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
viajes.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
video.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
villas.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
vin.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
vip.367,500 تومان367,500 تومان367,500 تومانیکسال
vision.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
vlaanderen.717,500 تومان717,500 تومان717,500 تومانیکسال
watch.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
wiki.525,000 تومان525,000 تومان525,000 تومانیکسال
wine.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
work.280,000 تومان280,000 تومان280,000 تومانیکسال
works.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
world.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
wtf.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
co.za.78,400 تومان78,400 تومان78,400 تومانیکسال
zone.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
yoga.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
aaa.pro.2,365,650 تومان2,365,650 تومان2,365,650 تومانیکسال
abogado.1,155,000 تومان1,155,000 تومان1,155,000 تومانیکسال
aca.pro.2,365,650 تومان2,365,650 تومان2,365,650 تومانیکسال
acct.pro.2,365,650 تومان2,365,650 تومان2,365,650 تومانیکسال
adult.1,540,000 تومان1,540,000 تومان1,540,000 تومانیکسال
ae.org.262,500 تومان262,500 تومان262,500 تومانیکسال
aero.2,362,500 تومان2,362,500 تومان2,362,500 تومانیکسال
africa.131,250 تومان131,250 تومان131,250 تومانیکسال
africa.com.131,250 تومان131,250 تومان131,250 تومانیکسال
agency.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
alsace.918,750 تومان918,750 تومان918,750 تومانیکسال
ar.com.306,250 تومان306,250 تومان306,250 تومانیکسال
archi.927,500 تومان927,500 تومان927,500 تومانیکسال
art.350,000 تومان350,000 تومان350,000 تومانیکسال
at.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
autos.9,467,500 تومان9,467,500 تومان9,467,500 تومانیکسال
avocat.pro.2,365,650 تومان2,365,650 تومان2,365,650 تومانیکسال
baby.1,295,000 تومان1,295,000 تومان1,295,000 تومانیکسال
bank.12,617,500 تومان12,617,500 تومان12,617,500 تومانیکسال
bar.pro.2,365,650 تومان2,365,650 تومان2,365,650 تومانیکسال
barcelona.897,750 تومان897,750 تومان897,750 تومانیکسال
best.1,680,000 تومان1,680,000 تومان1,680,000 تومانیکسال
bible.2,205,000 تومان2,205,000 تومان2,205,000 تومانیکسال
bio.927,500 تومان927,500 تومان927,500 تومانیکسال
biz.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
boats.2,467,500 تومان2,467,500 تومان2,467,500 تومانیکسال
br.com.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
broker.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
build.1,330,000 تومان1,330,000 تومان1,330,000 تومانیکسال
bzh.1,295,000 تومان1,295,000 تومان1,295,000 تومانیکسال
cam.560,000 تومان560,000 تومان560,000 تومانیکسال
capetown.306,250 تومان306,250 تومان306,250 تومانیکسال
career.1,750,000 تومان1,750,000 تومان1,750,000 تومانیکسال
cat.118,475 تومان118,475 تومان118,475 تومانیکسال
ceo.1,680,000 تومان1,680,000 تومان1,680,000 تومانیکسال
ch.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
city.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
cn.com.245,000 تومان245,000 تومان245,000 تومانیکسال
co.com.350,000 تومان350,000 تومان350,000 تومانیکسال
co.nl.113,050 تومان113,050 تومان113,050 تومانیکسال
co.vi.4,217,500 تومان4,217,500 تومان4,217,500 تومانیکسال
cologne.358,750 تومان358,750 تومان358,750 تومانیکسال
com.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
com.ps.1,137,500 تومان1,137,500 تومان1,137,500 تومانیکسال
coop.2,992,500 تومان2,992,500 تومان2,992,500 تومانیکسال
corsica.1,065,750 تومان1,065,750 تومان1,065,750 تومانیکسال
cpa.pro.2,365,650 تومان2,365,650 تومان2,365,650 تومانیکسال
cw.3,412,500 تومان3,412,500 تومان3,412,500 تومانیکسال
cymru.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
de.com.274,925 تومان274,925 تومان274,925 تومانیکسال
de.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
desi.402,500 تومان402,500 تومان402,500 تومانیکسال
doctor.1,610,000 تومان1,610,000 تومان1,610,000 تومانیکسال
durban.297,500 تومان297,500 تومان297,500 تومانیکسال
earth.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
eco.1,330,000 تومان1,330,000 تومان1,330,000 تومانیکسال
eng.pro.2,365,650 تومان2,365,650 تومان2,365,650 تومانیکسال
eu.com.274,925 تومان274,925 تومان274,925 تومانیکسال
eu.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
eus.1,234,975 تومان1,234,975 تومان1,234,975 تومانیکسال
film.1,505,000 تومان1,505,000 تومان1,505,000 تومانیکسال
fr.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
fun.455,000 تومان455,000 تومان455,000 تومانیکسال
gal.1,446,375 تومان1,446,375 تومان1,446,375 تومانیکسال
games.402,500 تومان402,500 تومان402,500 تومانیکسال
gb.com.782,425 تومان782,425 تومان782,425 تومانیکسال
gb.net.127,750 تومان127,750 تومان127,750 تومانیکسال
gdn.332,500 تومان332,500 تومان332,500 تومانیکسال
gent.600,250 تومان600,250 تومان600,250 تومانیکسال
gr.com.232,750 تومان232,750 تومان232,750 تومانیکسال
gt.1,960,000 تومان1,960,000 تومان1,960,000 تومانیکسال
health.1,330,000 تومان1,330,000 تومان1,330,000 تومانیکسال
hm.1,137,500 تومان1,137,500 تومان1,137,500 تومانیکسال
homes.2,467,500 تومان2,467,500 تومان2,467,500 تومانیکسال
hospital.770,000 تومان770,000 تومان770,000 تومانیکسال
hosting.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
hu.com.498,400 تومان498,400 تومان498,400 تومانیکسال
hu.net.498,400 تومان498,400 تومان498,400 تومانیکسال
id.4,147,500 تومان4,147,500 تومان4,147,500 تومانیکسال
id.au.1,330,000 تومان1,330,000 تومان1,330,000 تومانیکسال
in.net.105,000 تومان105,000 تومان105,000 تومانیکسال
info.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
insurance.12,617,500 تومان12,617,500 تومان12,617,500 تومانیکسال
isla.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
it.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
jetzt.420,000 تومان420,000 تومان420,000 تومانیکسال
jobs.2,642,500 تومان2,642,500 تومان2,642,500 تومانیکسال
joburg.297,500 تومان297,500 تومان297,500 تومانیکسال
jp.net.122,500 تومان122,500 تومان122,500 تومانیکسال
jpn.com.525,000 تومان525,000 تومان525,000 تومانیکسال
jur.pro.2,365,650 تومان2,365,650 تومان2,365,650 تومانیکسال
kiwi.634,375 تومان634,375 تومان634,375 تومانیکسال
koeln.358,750 تومان358,750 تومان358,750 تومانیکسال
kr.com.437,500 تومان437,500 تومان437,500 تومانیکسال
krd.1,330,000 تومان1,330,000 تومان1,330,000 تومانیکسال
ky.1,067,500 تومان1,067,500 تومان1,067,500 تومانیکسال
kyoto.1,190,000 تومان1,190,000 تومان1,190,000 تومانیکسال
lat.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
law.2,380,000 تومان2,380,000 تومان2,380,000 تومانیکسال
law.pro.2,365,650 تومان2,365,650 تومان2,365,650 تومانیکسال
lotto.28,910,000 تومان28,910,000 تومان28,910,000 تومانیکسال
luxury.7,455,000 تومان7,455,000 تومان7,455,000 تومانیکسال
makeup.96,250,000 تومان96,250,000 تومان96,250,000 تومانیکسال
med.pro.2,365,650 تومان2,365,650 تومان2,365,650 تومانیکسال
melbourne.1,112,125 تومان1,112,125 تومان1,112,125 تومانیکسال
menu.665,000 تومان665,000 تومان665,000 تومانیکسال
mex.com.175,000 تومان175,000 تومان175,000 تومانیکسال
moe.402,500 تومان402,500 تومان402,500 تومانیکسال
moscow.325,850 تومان325,850 تومان325,850 تومانیکسال
motorcycles.4,217,500 تومان4,217,500 تومان4,217,500 تومانیکسال
mp.892,500 تومان892,500 تومان892,500 تومانیکسال
nagoya.337,750 تومان337,750 تومان337,750 تومانیکسال
name.324,625 تومان324,625 تومان324,625 تومانیکسال
name.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
net.pe.1,137,500 تومان1,137,500 تومان1,137,500 تومانیکسال
net.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
net.ps.1,137,500 تومان1,137,500 تومان1,137,500 تومانیکسال
net.za.78,400 تومان78,400 تومان78,400 تومانیکسال
ngo.752,500 تومان752,500 تومان752,500 تومانیکسال
nl.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
no.com.498,400 تومان498,400 تومان498,400 تومانیکسال
nrw.794,675 تومان794,675 تومان794,675 تومانیکسال
nyc.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
nz.750,925 تومان750,925 تومان750,925 تومانیکسال
okinawa.337,750 تومان337,750 تومان337,750 تومانیکسال
one.315,000 تومان315,000 تومان315,000 تومانیکسال
ong.752,500 تومان752,500 تومان752,500 تومانیکسال
onl.367,500 تومان367,500 تومان367,500 تومانیکسال
ooo.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
org.pe.1,137,500 تومان1,137,500 تومان1,137,500 تومانیکسال
org.pr.1,137,500 تومان1,137,500 تومان1,137,500 تومانیکسال
org.ps.1,137,500 تومان1,137,500 تومان1,137,500 تومانیکسال
org.za.78,400 تومان78,400 تومان78,400 تومانیکسال
organic.1,330,000 تومان1,330,000 تومان1,330,000 تومانیکسال
osaka.665,000 تومان665,000 تومان665,000 تومانیکسال
paris.897,750 تومان897,750 تومان897,750 تومانیکسال
physio.1,505,000 تومان1,505,000 تومان1,505,000 تومانیکسال
porn.1,540,000 تومان1,540,000 تومان1,540,000 تومانیکسال
pr.22,767,500 تومان22,767,500 تومان22,767,500 تومانیکسال
pro.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
ps.1,137,500 تومان1,137,500 تومان1,137,500 تومانیکسال
qc.com.288,750 تومان288,750 تومان288,750 تومانیکسال
quebec.665,000 تومان665,000 تومان665,000 تومانیکسال
qpon.367,500 تومان367,500 تومان367,500 تومانیکسال
realty.332,500 تومان332,500 تومان332,500 تومانیکسال
recht.pro.2,365,650 تومان2,365,650 تومان2,365,650 تومانیکسال
reit.21,035,000 تومان21,035,000 تومان21,035,000 تومانیکسال
ren.689,850 تومان689,850 تومان689,850 تومانیکسال
rent.1,015,000 تومان1,015,000 تومان1,015,000 تومانیکسال
rich.36,785,000 تومان36,785,000 تومان36,785,000 تومانیکسال
rio.620,025 تومان620,025 تومان620,025 تومانیکسال
ru.com.525,000 تومان525,000 تومان525,000 تومانیکسال
ruhr.706,475 تومان706,475 تومان706,475 تومانیکسال
ryukyu.337,750 تومان337,750 تومان337,750 تومانیکسال
sa.706,475 تومان706,475 تومان706,475 تومانیکسال
sa.com.525,000 تومان525,000 تومان525,000 تومانیکسال
saarland.558,425 تومان558,425 تومان558,425 تومانیکسال
scot.787,675 تومان787,675 تومان787,675 تومانیکسال
se.com.498,400 تومان498,400 تومان498,400 تومانیکسال
se.net.498,400 تومان498,400 تومان498,400 تومانیکسال
sex.1,540,000 تومان1,540,000 تومان1,540,000 تومانیکسال
sexy.428,750 تومان428,750 تومان428,750 تومانیکسال
shopping.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
ski.700,000 تومان700,000 تومان700,000 تومانیکسال
soy.507,500 تومان507,500 تومان507,500 تومانیکسال
sucks.3,937,500 تومان3,937,500 تومان3,937,500 تومانیکسال
swiss.2,171,225 تومان2,171,225 تومان2,171,225 تومانیکسال
sydney.1,255,625 تومان1,255,625 تومان1,255,625 تومانیکسال
taipei.437,500 تومان437,500 تومان437,500 تومانیکسال
tc.2,270,975 تومان2,270,975 تومان2,270,975 تومانیکسال
tirol.621,775 تومان621,775 تومان621,775 تومانیکسال
tokyo.337,750 تومان337,750 تومان337,750 تومانیکسال
trading.437,500 تومان437,500 تومان437,500 تومانیکسال
tube.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
uk.com.395,500 تومان395,500 تومان395,500 تومانیکسال
uk.net.395,500 تومان395,500 تومان395,500 تومانیکسال
uk.pr.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
uno.367,500 تومان367,500 تومان367,500 تومانیکسال
us.com.262,500 تومان262,500 تومان262,500 تومانیکسال
us.org.262,500 تومان262,500 تومان262,500 تومانیکسال
uy.2,642,500 تومان2,642,500 تومان2,642,500 تومانیکسال
uy.com.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
vegas.980,000 تومان980,000 تومان980,000 تومانیکسال
ventures.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
versicherung.2,651,425 تومان2,651,425 تومان2,651,425 تومانیکسال
vg.1,890,000 تومان1,890,000 تومان1,890,000 تومانیکسال
vodka.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
voting.981,225 تومان981,225 تومان981,225 تومانیکسال
vuelos.99,999,999 تومان99,999,999 تومان99,999,999 تومانیکسال
wales.457,275 تومان457,275 تومان457,275 تومانیکسال
wang.315,000 تومان315,000 تومان315,000 تومانیکسال
web.za.78,400 تومان78,400 تومان78,400 تومانیکسال
wedding.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
whoswho.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
wien.621,775 تومان621,775 تومان621,775 تومانیکسال
xxx.1,088,150 تومان1,088,150 تومان1,088,150 تومانیکسال
yachts.2,467,500 تومان2,467,500 تومان2,467,500 تومانیکسال
yokohama.337,750 تومان337,750 تومان337,750 تومانیکسال
za.com.577,500 تومان577,500 تومان577,500 تومانیکسال
al.1,347,500 تومان1,347,500 تومان1,347,500 تومانیکسال
ba.3,649,450 تومان3,649,450 تومان3,649,450 تومانیکسال
bg.1,942,500 تومان1,942,500 تومان1,942,500 تومانیکسال
biz.pl.46,200 تومان46,200 تومان46,200 تومانیکسال
by.1,242,500 تومان1,242,500 تومان1,242,500 تومانیکسال
co.no.97,825 تومان97,825 تومان97,825 تومانیکسال
co.rs.1,392,650 تومان1,392,650 تومان1,392,650 تومانیکسال
com.al.1,347,500 تومان1,347,500 تومان1,347,500 تومانیکسال
com.cy.1,094,625 تومان1,094,625 تومان1,094,625 تومانیکسال
com.gi.1,942,500 تومان1,942,500 تومان1,942,500 تومانیکسال
com.gr.425,250 تومان425,250 تومان425,250 تومانیکسال
com.hr.2,581,425 تومان2,581,425 تومان2,581,425 تومانیکسال
com.mt.1,094,625 تومان1,094,625 تومان1,094,625 تومانیکسال
com.pl.46,200 تومان46,200 تومان46,200 تومانیکسال
com.ro.1,163,750 تومان1,163,750 تومان1,163,750 تومانیکسال
com.ua.892,500 تومان892,500 تومان892,500 تومانیکسال
ee.1,882,300 تومان1,882,300 تومان1,882,300 تومانیکسال
fi.200,375 تومان200,375 تومان200,375 تومانیکسال
gi.1,946,175 تومان1,946,175 تومان1,946,175 تومانیکسال
gr.423,850 تومان423,850 تومان423,850 تومانیکسال
hr.3,266,375 تومان3,266,375 تومان3,266,375 تومانیکسال
im.770,525 تومان770,525 تومان770,525 تومانیکسال
info.pl.46,200 تومان46,200 تومان46,200 تومانیکسال
is.1,733,375 تومان1,733,375 تومان1,733,375 تومانیکسال
lt.162,925 تومان162,925 تومان162,925 تومانیکسال
ltd.gi.1,946,175 تومان1,946,175 تومان1,946,175 تومانیکسال
ltd.uk.98,175 تومان98,175 تومان98,175 تومانیکسال
lu.264,250 تومان264,250 تومان264,250 تومانیکسال
mc.1,733,375 تومان1,733,375 تومان1,733,375 تومانیکسال
md.6,265,000 تومان6,265,000 تومان6,265,000 تومانیکسال
mk.892,500 تومان892,500 تومان892,500 تومانیکسال
net.al1,347,500 تومان1,347,500 تومان1,347,500 تومانیکسال
net.pl.46,200 تومان46,200 تومان46,200 تومانیکسال
net.mt.1,094,625 تومان1,094,625 تومان1,094,625 تومانیکسال
nom.fr.305,725 تومان305,725 تومان305,725 تومانیکسال
nom.ro.1,163,750 تومان1,163,750 تومان1,163,750 تومانیکسال
org.al.1,347,500 تومان1,347,500 تومان1,347,500 تومانیکسال
org.gi.1,946,175 تومان1,946,175 تومان1,946,175 تومانیکسال
org.mt.796,600 تومان796,600 تومان796,600 تومانیکسال
org.pl.46,200 تومان46,200 تومان46,200 تومانیکسال
org.ro.1,163,750 تومان1,163,750 تومان1,163,750 تومانیکسال
prd.fr.305,725 تومان305,725 تومان305,725 تومانیکسال
presse.fr.305,725 تومان305,725 تومان305,725 تومانیکسال
ro.1,163,750 تومان1,163,750 تومان1,163,750 تومانیکسال
rs.2,159,150 تومان2,159,150 تومان2,159,150 تومانیکسال
si.668,850 تومان668,850 تومان668,850 تومانیکسال
su.787,500 تومان787,500 تومان787,500 تومانیکسال
tm.fr.305,725 تومان305,725 تومان305,725 تومانیکسال
ua.2,117,500 تومان2,117,500 تومان2,117,500 تومانیکسال
waw.pl.114,625 تومان114,625 تومان114,625 تومانیکسال
www.ro.1,163,750 تومان1,163,750 تومان1,163,750 تومانیکسال
xn--p1ai.51,100 تومان51,100 تومان51,100 تومانیکسال
co.gl.1,468,425 تومان1,468,425 تومان1,468,425 تومانیکسال
com.gl.1,468,425 تومان1,468,425 تومان1,468,425 تومانیکسال
gl.1,468,425 تومان1,468,425 تومان1,468,425 تومانیکسال
net.gl.1,468,425 تومان1,468,425 تومان1,468,425 تومانیکسال
org.gl.1,468,425 تومان1,468,425 تومان1,468,425 تومانیکسال
ai.1,767,500 تومان1,767,500 تومان1,767,500 تومانیکسال
bb.4,841,900 تومان4,841,900 تومان4,841,900 تومانیکسال
bm.2,797,900 تومان2,797,900 تومان2,797,900 تومانیکسال
bs.6,947,500 تومان6,947,500 تومان6,947,500 تومانیکسال
co.cr.1,137,500 تومان1,137,500 تومان1,137,500 تومانیکسال
co.tt.822,500 تومان822,500 تومان822,500 تومانیکسال
com.ai.1,767,500 تومان1,767,500 تومان1,767,500 تومانیکسال
com.bb.3,972,500 تومان3,972,500 تومان3,972,500 تومانیکسال
com.bm.2,797,900 تومان2,797,900 تومان2,797,900 تومانیکسال
com.cu.9,397,500 تومان9,397,500 تومان9,397,500 تومانیکسال
com.dm.5,722,500 تومان5,722,500 تومان5,722,500 تومانیکسال
com.do.1,015,000 تومان1,015,000 تومان1,015,000 تومانیکسال
com.gp.2,031,400 تومان2,031,400 تومان2,031,400 تومانیکسال
com.gt.1,435,000 تومان1,435,000 تومان1,435,000 تومانیکسال
com.ni.2,423,750 تومان2,423,750 تومان2,423,750 تومانیکسال
com.pa.1,767,500 تومان1,767,500 تومان1,767,500 تومانیکسال
com.sv.2,712,500 تومان2,712,500 تومان2,712,500 تومانیکسال
com.tt.822,500 تومان822,500 تومان822,500 تومانیکسال
cr.2,642,500 تومان2,642,500 تومان2,642,500 تومانیکسال
cu.14,647,500 تومان14,647,500 تومان14,647,500 تومانیکسال
dm.5,722,500 تومان5,722,500 تومان5,722,500 تومانیکسال
do.1,610,000 تومان1,610,000 تومان1,610,000 تومانیکسال
gd.875,000 تومان875,000 تومان875,000 تومانیکسال
gp.2,244,375 تومان2,244,375 تومان2,244,375 تومانیکسال
ms.787,500 تومان787,500 تومان787,500 تومانیکسال
net.ai.1,767,500 تومان1,767,500 تومان1,767,500 تومانیکسال
net.bb.4,841,900 تومان4,841,900 تومان4,841,900 تومانیکسال
net.bm.2,797,900 تومان2,797,900 تومان2,797,900 تومانیکسال
net.do.1,015,000 تومان1,015,000 تومان1,015,000 تومانیکسال
net.gp.2,031,400 تومان2,031,400 تومان2,031,400 تومانیکسال
net.ni.2,423,750 تومان2,423,750 تومان2,423,750 تومانیکسال
net.tt.822,500 تومان822,500 تومان822,500 تومانیکسال
nom.ni.2,423,750 تومان2,423,750 تومان2,423,750 تومانیکسال
off.ai.1,767,500 تومان1,767,500 تومان1,767,500 تومانیکسال
org.ai.1,767,500 تومان1,767,500 تومان1,767,500 تومانیکسال
org.bb.4,841,900 تومان4,841,900 تومان4,841,900 تومانیکسال
org.bm.2,797,900 تومان2,797,900 تومان2,797,900 تومانیکسال
org.dm.5,722,500 تومان5,722,500 تومان5,722,500 تومانیکسال
org.do.1,015,000 تومان1,015,000 تومان1,015,000 تومانیکسال
org.ni.2,423,750 تومان2,423,750 تومان2,423,750 تومانیکسال
org.tt.822,500 تومان822,500 تومان822,500 تومانیکسال
tt.7,910,000 تومان7,910,000 تومان7,910,000 تومانیکسال
bo.5,547,500 تومان5,547,500 تومان5,547,500 تومانیکسال
cl.175,000 تومان175,000 تومان175,000 تومانیکسال
co.ve.1,312,500 تومان1,312,500 تومان1,312,500 تومانیکسال
com.ar.1,312,500 تومان1,312,500 تومان1,312,500 تومانیکسال
com.bo.2,467,500 تومان2,467,500 تومان2,467,500 تومانیکسال
com.br.886,375 تومان886,375 تومان886,375 تومانیکسال
com.co.156,800 تومان156,800 تومان156,800 تومانیکسال
com.ec.2,467,500 تومان2,467,500 تومان2,467,500 تومانیکسال
com.pe.1,137,500 تومان1,137,500 تومان1,137,500 تومانیکسال
com.py.2,817,500 تومان2,817,500 تومان2,817,500 تومانیکسال
com.uy.2,642,500 تومان2,642,500 تومان2,642,500 تومانیکسال
com.ve.1,312,500 تومان1,312,500 تومان1,312,500 تومانیکسال
ec.2,467,500 تومان2,467,500 تومان2,467,500 تومانیکسال
gs.856,625 تومان856,625 تومان856,625 تومانیکسال
gy.1,592,500 تومان1,592,500 تومان1,592,500 تومانیکسال
info.ec.2,467,500 تومان2,467,500 تومان2,467,500 تومانیکسال
net.co.156,800 تومان156,800 تومان156,800 تومانیکسال
nom.co.156,800 تومان156,800 تومان156,800 تومانیکسال
pe.1,067,500 تومان1,067,500 تومان1,067,500 تومانیکسال
sr.1,242,500 تومان1,242,500 تومان1,242,500 تومانیکسال
aq.988,225 تومان988,225 تومان988,225 تومانیکسال
as.1,942,500 تومان1,942,500 تومان1,942,500 تومانیکسال
biz.fj.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
com.fj.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
com.sb.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
cx.595,000 تومان595,000 تومان595,000 تومانیکسال
info.fj.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
kiwi.nz.656,250 تومان656,250 تومان656,250 تومانیکسال
name.fj.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
net.fj.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
net.sb.1,392,650 تومان1,392,650 تومان1,392,650 تومانیکسال
nf.2,502,500 تومان2,502,500 تومان2,502,500 تومانیکسال
org.au.1,330,000 تومان1,330,000 تومان1,330,000 تومانیکسال
org.fj.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
org.sb.1,392,650 تومان1,392,650 تومان1,392,650 تومانیکسال
pro.fj.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
tk.264,250 تومان264,250 تومان264,250 تومانیکسال
tl.1,688,925 تومان1,688,925 تومان1,688,925 تومانیکسال
ac.vn.2,222,500 تومان2,222,500 تومان2,222,500 تومانیکسال
biz.vn.2,222,500 تومان2,222,500 تومان2,222,500 تومانیکسال
bt.2,372,125 تومان2,372,125 تومان2,372,125 تومانیکسال
co.id.4,147,500 تومان4,147,500 تومان4,147,500 تومانیکسال
co.kr.734,125 تومان734,125 تومان734,125 تومانیکسال
co.th.1,009,400 تومان1,009,400 تومان1,009,400 تومانیکسال
com.bt.2,159,150 تومان2,159,150 تومان2,159,150 تومانیکسال
com.cn.506,625 تومان506,625 تومان506,625 تومانیکسال
com.hk.648,025 تومان648,025 تومان648,025 تومانیکسال
com.kg.385,000 تومان385,000 تومان385,000 تومانیکسال
com.my.1,767,500 تومان1,767,500 تومان1,767,500 تومانیکسال
com.ph.953,750 تومان953,750 تومان953,750 تومانیکسال
com.vn.2,222,500 تومان2,222,500 تومان2,222,500 تومانیکسال
edu.vn.2,222,500 تومان2,222,500 تومان2,222,500 تومانیکسال
gov.vn.2,222,500 تومان2,222,500 تومان2,222,500 تومانیکسال
health.vn.2,222,500 تومان2,222,500 تومان2,222,500 تومانیکسال
hk.714,875 تومان714,875 تومان714,875 تومانیکسال
idv.hk.648,025 تومان648,025 تومان648,025 تومانیکسال
in.th.1,009,400 تومان1,009,400 تومان1,009,400 تومانیکسال
int.vn.2,222,500 تومان2,222,500 تومان2,222,500 تومانیکسال
info.vn.2,222,500 تومان2,222,500 تومان2,222,500 تومانیکسال
io.910,000 تومان910,000 تومان910,000 تومانیکسال
kg.1,942,500 تومان1,942,500 تومان1,942,500 تومانیکسال
kz.3,883,775 تومان3,883,775 تومان3,883,775 تومانیکسال
la.437,500 تومان437,500 تومان437,500 تومانیکسال
lk.51,275 تومان51,275 تومان51,275 تومانیکسال
my.1,767,500 تومان1,767,500 تومان1,767,500 تومانیکسال
name.vn.2,222,500 تومان2,222,500 تومان2,222,500 تومانیکسال
net.bt.2,159,150 تومان2,159,150 تومان2,159,150 تومانیکسال
net.cn.506,625 تومان506,625 تومان506,625 تومانیکسال
net.hk.648,025 تومان648,025 تومان648,025 تومانیکسال
net.kg.385,000 تومان385,000 تومان385,000 تومانیکسال
net.my.1,767,500 تومان1,767,500 تومان1,767,500 تومانیکسال
net.ph.953,750 تومان953,750 تومان953,750 تومانیکسال
net.vn.2,222,500 تومان2,222,500 تومان2,222,500 تومانیکسال
or.id.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
org.cn.506,625 تومان506,625 تومان506,625 تومانیکسال
org.hk.648,025 تومان648,025 تومان648,025 تومانیکسال
org.kg.385,000 تومان385,000 تومان385,000 تومانیکسال
org.my.1,767,500 تومان1,767,500 تومان1,767,500 تومانیکسال
org.ph.953,750 تومان953,750 تومان953,750 تومانیکسال
org.vn.2,222,500 تومان2,222,500 تومان2,222,500 تومانیکسال
ph.953,750 تومان953,750 تومان953,750 تومانیکسال
pro.vn.2,222,500 تومان2,222,500 تومان2,222,500 تومانیکسال
tm.1,942,500 تومان1,942,500 تومان1,942,500 تومانیکسال
vn.2,397,500 تومان2,397,500 تومان2,397,500 تومانیکسال
web.id.5,145,000 تومان5,145,000 تومان5,145,000 تومانیکسال
af.2,030,000 تومان2,030,000 تومان2,030,000 تومانیکسال
biz.tr.507,500 تومان507,500 تومان507,500 تومانیکسال
bbs.tr.507,500 تومان507,500 تومان507,500 تومانیکسال
co.il.665,000 تومان665,000 تومان665,000 تومانیکسال
co.om.2,670,150 تومان2,670,150 تومان2,670,150 تومانیکسال
com.af.1,067,500 تومان1,067,500 تومان1,067,500 تومانیکسال
com.lb.1,094,625 تومان1,094,625 تومان1,094,625 تومانیکسال
com.om.2,670,150 تومان2,670,150 تومان2,670,150 تومانیکسال
com.pk.892,500 تومان892,500 تومان892,500 تومانیکسال
com.sa.711,375 تومان711,375 تومان711,375 تومانیکسال
com.so.385,000 تومان385,000 تومان385,000 تومانیکسال
com.tr.542,500 تومان542,500 تومان542,500 تومانیکسال
gen.tr.507,500 تومان507,500 تومان507,500 تومانیکسال
info.tr.507,500 تومان507,500 تومان507,500 تومانیکسال
ly.4,217,500 تومان4,217,500 تومان4,217,500 تومانیکسال
ma.3,010,875 تومان3,010,875 تومان3,010,875 تومانیکسال
name.tr.472,500 تومان472,500 تومان472,500 تومانیکسال
net.af.1,067,500 تومان1,067,500 تومان1,067,500 تومانیکسال
net.lb.1,094,625 تومان1,094,625 تومان1,094,625 تومانیکسال
net.om.2,670,150 تومان2,670,150 تومان2,670,150 تومانیکسال
net.sa.709,625 تومان709,625 تومان709,625 تومانیکسال
net.so.376,250 تومان376,250 تومان376,250 تومانیکسال
org.af.1,067,500 تومان1,067,500 تومان1,067,500 تومانیکسال
org.il.665,000 تومان665,000 تومان665,000 تومانیکسال
org.lb.1,094,625 تومان1,094,625 تومان1,094,625 تومانیکسال
org.om.2,670,150 تومان2,670,150 تومان2,670,150 تومانیکسال
org.sa.711,375 تومان711,375 تومان711,375 تومانیکسال
org.so.376,250 تومان376,250 تومان376,250 تومانیکسال
pk.892,500 تومان892,500 تومان892,500 تومانیکسال
pub.sa.711,375 تومان711,375 تومان711,375 تومانیکسال
qa.1,067,500 تومان1,067,500 تومان1,067,500 تومانیکسال
so.1,321,250 تومان1,321,250 تومان1,321,250 تومانیکسال
tel.tr.472,500 تومان472,500 تومان472,500 تومانیکسال
tn.2,223,025 تومان2,223,025 تومان2,223,025 تومانیکسال
web.tr.507,500 تومان507,500 تومان507,500 تومانیکسال
ac.910,000 تومان910,000 تومان910,000 تومانیکسال
bi.2,806,650 تومان2,806,650 تومان2,806,650 تومانیکسال
bw.8,855,000 تومان8,855,000 تومان8,855,000 تومانیکسال
cd.1,417,500 تومان1,417,500 تومان1,417,500 تومانیکسال
cf.924,350 تومان924,350 تومان924,350 تومانیکسال
cg.9,397,500 تومان9,397,500 تومان9,397,500 تومانیکسال
cm.1,946,175 تومان1,946,175 تومان1,946,175 تومانیکسال
co.ls.2,372,125 تومان2,372,125 تومان2,372,125 تومانیکسال
co.na.6,632,500 تومان6,632,500 تومان6,632,500 تومانیکسال
co.ug.1,417,500 تومان1,417,500 تومان1,417,500 تومانیکسال
com.na.11,527,250 تومان11,527,250 تومان11,527,250 تومانیکسال
com.ng.711,375 تومان711,375 تومان711,375 تومانیکسال
com.sc.1,312,500 تومان1,312,500 تومان1,312,500 تومانیکسال
cv.3,958,500 تومان3,958,500 تومان3,958,500 تومانیکسال
dj.1,733,375 تومان1,733,375 تومان1,733,375 تومانیکسال
gm.682,500 تومان682,500 تومان682,500 تومانیکسال
gq.1,488,200 تومان1,488,200 تومان1,488,200 تومانیکسال
ml.359,975 تومان359,975 تومان359,975 تومانیکسال
mu.1,942,500 تومان1,942,500 تومان1,942,500 تومانیکسال
mw.1,942,500 تومان1,942,500 تومان1,942,500 تومانیکسال
na.78,382,500 تومان78,382,500 تومان78,382,500 تومانیکسال
net.ng.711,375 تومان711,375 تومان711,375 تومانیکسال
net.sc.1,312,500 تومان1,312,500 تومان1,312,500 تومانیکسال
ng.711,375 تومان711,375 تومان711,375 تومانیکسال
org.ls.2,372,125 تومان2,372,125 تومان2,372,125 تومانیکسال
org.na.11,314,450 تومان11,314,450 تومان11,314,450 تومانیکسال
org.ng.711,375 تومان711,375 تومان711,375 تومانیکسال
org.sc.1,312,500 تومان1,312,500 تومان1,312,500 تومانیکسال
rw.8,759,450 تومان8,759,450 تومان8,759,450 تومانیکسال
sl.1,767,500 تومان1,767,500 تومان1,767,500 تومانیکسال
st.1,242,500 تومان1,242,500 تومان1,242,500 تومانیکسال
ug.1,417,500 تومان1,417,500 تومان1,417,500 تومانیکسال

 

ثبت دامنه ها در آنلاین سرور بصورت آنی بوده و پنل اختصاصی پس از ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت . لازم به ذکر است که ثبت کننده ملی مرکز پژوهش های بنیادی (فیزیک نظری) و ثبت کننده خارجی OpenProvider می باشد. همچنین امکان مدیریت child host، Domain Name Server ، Park Domain و رکورد DNS از طریق ناحیه کاربری و پنل مدیریتی از دیگر خدمات آنلاین سرور می باشد که در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 

  • دامنه ها به صورت لحظه ای با توجه به نرخ روز ارز آپدیت می باشند .
  • هزینه ها به تومان می باشد.
  • امکان تغییر name server های دامین توسط مالک دامین
  • امکان ثبت name server های اختصاصی دامین با IP های مورد نظر
  • دسترسی قفل کردن دامین برای امنیت بیشتر
  • ارائه کنترل پنل مدیریتی دامین مبتنی بر وب